نقش کیفیت زندگی شغلی کارکنان در بهره وری سازمانی - بهینگی

نقش کیفیت زندگی شغلی کارکنان در بهره وری سازمانی

75
0
اشتراک گذاری :
نقش کیفیت زندگی شغلی کارکنان در بهره وری سازمانی

بهره وری

یکی از اهداف مهم مدیران هر سازمان و شرکت بهره وری است. بهره وری به معنی به حداکثر رساندن دریافت در برابر هزینه می باشد. بهره وری نه تنها یک مفهوم اقتصادی و مدیریتی است بلکه یک مفهوم روان شناسی نیز می باشد. مدیران و برنامه ریزان اقتصادی عمدتاً به دنبال بهره ور ساختن کل سازمان و افزایش ستاده به داده می باشند در حالی که احساس بهره ور بودن یک نیاز اساسی در هر فرد شاغل در سازمان می باشد.

احساس بهره وری

احساس بهره وری و نیاز به بهره ور بودن در یک فرد شاغل می تواند از چنان اهمیتی برخوردار باشد که جنبه های مهم کیفیت کاری فرد را تحت تأثیر قراردهد. احساس بهره وری در فرد شاغل ناشی از یک نیاز مهم روان شناختی در انسان به نام خودشکوفایی است. میل به خودشکوفایی آن چنان در انسان قوی است که عدم ارضاء آن در افراد جامعه می تواند احساس پوچی و بی هدفی و نهایتاً افسردگی و ناکارآمدی شغلی را در بر داشته باشد.

افرادی که احساس بهره وری شغلی دارند در درون خود به این باور و یقین رسیده اند که در حال شکوفا شدن هستند، هستی آنها معنی دار است، شاد و سرزنده هستند و احساس مفید بودن می کنند. کارگران و کارمندانی که همواره در خویشتن احساس بهره وری داشته باشند به کار و شغل خود علاقه مند هستند و سعی بر آن دارند که حداکثر لیاقت و شایستگی را از خود به نمایش بگذارند. فردی که در سازمان احساس بهره ور بودن می کند همواره در فکر پیشرفت مهارتهای شغلی خود می باشد.

بهره وری سازمانیبهره وری سازمانی

فردی که دارای احساس بهره وری است همواره با اهداف سازمان خود آگاهانه همانند سازی می کند و با آن وحدت حاصل می نماید به طوری که هرنوع پیشرفت و ترقی در سازمان و یا شرکت مربوطه را پیشرفت و ترقی خود تلقی می کند، از پیشرفت، توسعه و رشد سازمان خود استقبال و احساس لذت می نماید.

احساس بهره وری و بهره وری سازمانی همیشه همراه و هماهنگ نیستند. حالت آرمانی این است که این دو فرآیند درونی و بیرونی هماهنگ و همسو باشند و مدیران همواره در تلاشند تا این دو فرایند را هماهنگ سازند اما عملا نمی توان آن دو را در حد بالایی هماهنگ نمود.

زمانی که سطح بهروه وری در سازمان بالا باشد اما احساس بهره وری در افراد سازمان اندک باشد در افراد سازمان احساس مورد بهره کشی واقع شدن دست می دهد و زمانی که فرصتی برای ندادن بهره برای آنها فراهم شود از انجام کارهای مفید و سازنده سر باز خواهند زد. تولید و بهره وری سازمانی عملا توسط انسانهای شاغل در آن سازمان بوجود می آید و زمانی رشد و توسعه پیدا می کند که افراد خود آگاهانه و یا ناخود آگاهانه، ارادی و یا غیر ارادی حد اکثر تلاش خود را برای انجام کار مفیدتر انجام دهند.

مفهوم دوگانه بهره وری

بهره وری سازمانی بدون احساس بهره وری دیری نمی پاید و زود تمام خواهد شد اما در صورتی که همراه با آن باشد عمر طولانی تری را خواهد داشت. با توجه به اینکه بهره وری یک مفهوم دوگانه روان شناختی – اقتصادی است برای رشد و توسعه آن فعالیتهای دو جانبه ای نیز باید انجام شود.

برای رشد بعد اقتصادی بهره وری برنامه ریزی و مدیریت منابع مادی و انسانی لازم و ضروری می باشد و برای رشد احساس بهره در کارکنان شرکت توجه به متغیرهای روان شناختی و مدیریتی لازم و ضروری می باشد.

دو حالت ممکن در رابطه با بهره وری
  • گاهی ممکن است در شرکت و یا سازمانی بهره وری اقتصادی اندک و پایین باشد اما در عوض کارکنان احساس بهره وری نمایند. در این حالت چند مشکل احتمالاً وجود دارد، ممکن است آن احساس بهره وری کاذب بوده و مدیران و کارکنان از طریق بزرگ جلوه دادن دستاوردهای خود مدعی بهره وری هستند آنها خود را به اندک دستاوردهای موجود در سازمان قانع می سازند. در این نوع بهره وری نوعی فرهنگ خودگول زنی در سطوح مختلف سازمان وجود دارد.
  • در حالت دوم همه افراد و مدیران سازمان می دانند که میزان بهره دهی شرکت و یا سازمان به اندازه کافی نیست اما از آنجایی که کار جدید و نویی را آغاز کرده اند و شرایط مناسبی برای آنها وجود ندارد بهره وری لازم نیز حاصل نخواهد شد در عین حال آنها می دانند این وضعیت موقتی است و دیر یا زود شرکت مورد نظر باید به بهره وری لازم برسد و در صورتی که چنین امری محقق نشود هم اکنون نیز در حال ضرر و زیان هستند. آنها ضمن آنکه خطر عدم بهره وری را برای مدت کوتاه می پذیرند اما در عین حال می دانند دیر یا زود برای رسیدن به بهره وری لازم باید فعالیت و تلاش نمایند.

به هرحال عدم بهره وری در سازمان برای مدیران و صاحبان شرکتها به منزله ضرر و زیان و نهایتاً تعطیلی سیستم مورد نظر است. در یک سازمان باید بهره وری اقتصادی و احساس بهره وری در کارکنان همسو با یکدیگر در حال رشد و توسعه باشد.

بهره وری سازمانیمشاوره شغلی

هدف مشاوره شغلی عبارت است از کمک به فرد برای گسترش توانایی ها و نیازهای خود، کسب آمادگی لازم برای تغییر به منظور به دست آوردن کسب و کار، بالا بردن عملکرد شغلی، آماده سازی افراد برای مقابله با مشکلات و مسائل شغلی است. مشاور مانند یک مربی به فرد کمک می کند تا نیازها و تغییرات بازارکار را درک کند و براساس آن برای دست یابی به شغل مناسب تلاش کند.

علاوه بر این موارد هدف مهم تر و غایی مشاوره شغلی کمک به افراد در جهت شکوفایی استعداد به منظور حداکثر بهره وری شغلی است. از نظر مشاوران شغلی زمانی یک شخص به حداکثر بهره وری دست می یابد که از کیفیت زندگی شغلی در وضعیت مناسبی باشد. بهره وری به دست انسانهایی حاصل می شود که در آنجا مشغول کار و فعالیت هستند و انسانهای شاغل در یک شرکت یا سازمان زمانی از بهره وری برخوردار می باشند که از کیفیت زندگی شغلی خوبی برخوردار باشند.

ابعاد کیفیت زندگی شغلی که منجربه بهره وری می گردد عبارتند از:
  • سازگاری شغلی: یعنی اینکه فرد بتواند افکار، نگرشها، عادات، ارزشها و شیوه زندگی خود را با شرایط کار و شرایط کار را در حد امکان با توانایی ها و شرایط خود هماهنگ .سازد
  • انگیزش شغلی: میزان برانگیختگی و نیروگذاری روانی فرد برای انجام وظایف شغلی و رسیدن به اهداف سازمان.
  • تعهد شغلی: میزان پایبندی به مقررات، قوانین و اهداف سازمان.
  • موفقیت شغلی: عقیده و باور فرد در باره میزان دست یابی به اهداف شخصی از آمدن در آن شغل وبه علاوه ارزیابی سازمان از میزان موفق بودن فرد در انجام وظایف خود و دست یابی به اهداف سازمان.
  • رضایت شغلی: احساس و تلقی مثبت فرد از جنبه های گوناگون شغل خود.
  • دلبستگی شغلی: احساس ناخشنودی فرد در صورت جدا شدن از شغل خود ، تمایل فرد به حفظ شغل خود و احساس دلتنگی در شرایط دوری از آن.
  • هویت شغلی: همانند سازی فرد با جنبه های گوناگون شغل خود .
  • خود بهره ور پنداری شغلی: این اعتقاد و احساس که فردی بارآور، مولد و نوآور در سازمان می باشد.

بهره وری سازمانینتیجه گیری

بهره وری حاصل عملکرد انسانی است و عملکرد انسان تابع افکار، احساسات، نگرشها، انگیزش، عادات، باورها و شیوه سازگازی اوست. این انسان است که کار و فعالیت را می سازد. چنانچه فرد از وضعیت مناسبی برخوردار نباشد نمی تواند در کار خود از بهره وری مناسب برخوردار باشد. مشاوره شغلی به عنوان یک حرفه یاورانه در خدمت سازمانها و شرکت هاست تا به آنها کمک کند در فرآیند گزینش نیروی انسانی متناسب با نیازهای فرد و سازمان افرادی را گزینش کنند که با حداقل هزینه به سطح بالایی از کیفیت زندگی شغلی دست یابند تا در این فرآیند به بهره وری و کارآفرینی و توسعه مشاغل بپردازند.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz