سیستم های اطلاعاتی مدیریت : ابزاری کارآمد برای سازمانها - بهینگی

سیستم های اطلاعاتی مدیریت : ابزاری کارآمد برای سازمانها

اشتراک گذاری :
سیستم های اطلاعاتی مدیریت : ابزاری کارآمد برای سازمانها

در عصر انفجار اطلاعات، فناوری اطلاعات با سرعتی فزاینده در حال پیشرفت است. نظام های مختلف رایانه ای در نهاد های مختلف اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و اداری جهان به طور مداوم  پیشرفت کرده و موجب تحول اساسی در فرایند تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های درون سازمان شده است.

مدیریت امروز در مواجهه با افزایش پیچیدگی تصمیم گیری ها دریافته است که با توجه به اهمیت فوق العاده ای که اطلاعات دارد قادر به تامین اطلاعات مورد نیاز و ارائه ی آن ها در زمان مناسب نیستند. اغلب مدیران با انبوهی از داده ها و سوابق اطلاعاتی رو به رو هستند که آن ها را در تصمیم گیری، برنامه ریزی، کنترل و هدایت صحیح  دچار مشکل می کنند.

برای رفع مشکلات ذکر شده، مدیریت، سیستمی را فراهم نمود که از مجموعه ای منظم، کامل، صحیح و قابل انعطاف از اطلاعات تشکیل شده است که به آن سیستم اطلاعات مدیریت گفته می شود.

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

در یک تعریف ساده می توان گفت که تمام فعالیت هایی را که به کمک رایانه صورت می پذیرد نظام اطلاعاتی می گویند. از سیستم های سخت افزار پیچیده تا گزارش های حسابداری، از سیستم های بازده قوی که موقعیت فضاپیما ها را ترسیم می نمایند تا منابع داده های اولیه نظیر حساب ها و صورت حساب ها، از بانک های اطلاعاتی مرکزی که اطلاعات جمع اوری می کند، سامان می دهد، ذخیره و تلخیص می کند تا سیستم های ذخیره کنونی که از بیست سال پیش وجود داشته است، از سیستم های ترکیبی جامع مدیریت مرکزی تا ترمینال های از راه دور متخصصان که به رایانه متصل است همگی بیانگر نظام اطلاعاتی است.

نظام اطلاعات مدیریت شبکه ای است متشکل از اجزای مختلف که اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را در اختیار می گذارد و شامل روش ها و شیوه هایی است که جهت جمع آوری، انباشتن و بررسی اطلاعات برای اشخاصی که اطلاعات را استفاده می کنند و نیز مدیریت اطلاعات به کار می روند.

سیستم های اطلاعاتی مدیریت : ابزاری کارآمد برای سازمانها تعاریف دیگری از سیستم های اطلاعاتی مدیریت

 • نظام اطلاعات مدیریت یک سیستم در سازمان است که گزارش های لازم را برای فرایند تصمیم گیری مدیریت فراهم می سازد.

شبکه ای است که از کانال های ارتباطی و مراکز پردازش اطلاعاتی که اطلاعات را از منابع اصلی خود جمع آوری نموده، پس از ذخیره سازی، به هنگام سازی، پردازش و مرتب سازی، ان ها را در اختیار مدیران مختلفی قرار می دهد، که سازمان را اداره می کنند.

 • در تعریفی دیگر، سیستم های اطلاعاتی عبارتند از: سیستم های رسمی و غیر رسمی که اطلاعات قدیم، حال و اطلاعات مربوط به برنامه های آینده را به صورت کتبی و شفاهی مرتبط با عملیات داخلی سازمان و محیط ان فراهم می سازد. سپس به دلیل اطلاعات فراهم شده در چارچوب سازمانی مقتضی از مدیران، کارکنان و تامین کنندگان، مشتریان و اجزای کلیدی محیط در تصمیم گیری پشتیبانی می کند.

اجزای سیستم های اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی شامل سه جزء است:

 • مدیریت
 • اطلاعات
 • سیستم

پس به طور کلی می توان عنوان کرد:

نظام اطلاعات مدیریت یک نظام یکپارچه است که عهده دار فراهم آوری اطلاعات به منظور پشتیبانی از برنامه ریزی، کنترل و عملیات یک سازمان می باشد. این نظام با تهیه اطلاعات گذشته، حال و آینده درباره عملیات داخلی و خارجی، مدیریت و کارکنان، فرایند اتخاذ تصمیم گیری را مساعد می کند. در واقع این نظام اطلاعات یکنواخت را به صورت به هنگام عرضه می دارد.

در رابطه با مفهوم نظام اطلاعات مدیریت سازمان عنوان شده است که این نظام یک چیز متمایز و جدا از دیگر  نظام های اطلاعاتی نیست، بلکه چارچوبی کلی ارائه می کند که دیگر نظام های اطلاعات بر مبنای آن با یکدیگر همخوان می شوند.

در طول زمان مشخص شده که مفهوم پیاده سازی یک نظام کاملا یکپارچه و واحد بسیار مشکل است.

واقعیت این است که یک نظام یکپارچه به معنای یک ساختار واحد و همگن نیست بلکه بدین معنی است که اجزاء آن منطبق بر یک طرح کلی هستند.

سیستم های اطلاعاتی مدیریت : ابزاری کارآمد برای سازمانهاچرا مدیران به سیستم های اطلاعات مدیریت نیاز دارد؟

مدیران موفق کسانی هستند که قادر باشند اطلاعات داخل و خارج سازمان را در جهت تصمیم گیری به موقع و موثر و حل مسائل سازمان، بهتر مدیریت کرده و از آن به خوبی استفاده نمایند.

سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها، شرایط تسهیل و به کار گیری بهینه دو عامل اساسی یعنی انسان و اطلاعات را در سازمان فراهم می آورند.

ضمن آن که از سایر عواملی که در سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند، یعنی مواد اولیه، پول، خدمات، انرژی، ماشین آلات، تجهیزات، ابزار، ساختمان و … نیز به طور بهینه بهره گیری می شود.

ضرورتهای نیازمندی مدیران به سیستم های اطلاعاتی

عمده دلایلی که موجب می گردد مدیران در سازمان ها به سیستم های اطلاعاتی روی آورده و به آن نیاز پیدا نمایند عبارتند از:

 • بروز پدیده انفجار اطلاعات و عدم تامین اطلاعات مناسب و مورد نیاز برای تصمیم گیری
 • محیط تحول و متغیر سازمان ها و رشد سریع تغییرات افزایش پیچیدگی مدیریت
 • افزایش پیچیدگی مدیریت
 • استقلال واحد های مختلف سازمانی
 • بهبود و افزایش بهره وری فعالیت های سازمانی
 • بروز پدیده قدرت اطلاعاتی در کارکنان و مدیران سطوح پایین تر در سازمان
 • مشغله زیاد مدیران و کمبود وقت
 • وجود ارتباطات نا مناسب در سازمان ها
 • ضرورت افزایش سرعت در تصمیم گیری ها
 • کمبود منابع مالی و کاهش هزینه ها

علل برپا نمودن سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها

پاسخ به پرسش « چرا سازمان، سیستم اطلاعات را برگزیده است؟» در آغاز ساده به نظر می رسد، سازمان ها برای کارایی بیشتر، صرفه جوریی در منابع ارزشمند و کاهش نیروی کار و هزینه ها، به این کار دست زده اند.

شاید در گذشته این پاسخ درست بوده است ولی اکنون با همه اهمیت آن، تنها دلیل روی آوردن به نظام های اطلاعات نیست.

سیستم های اطلاعاتی مدیریت : ابزاری کارآمد برای سازمانهابه طور خلاصه می توان گفت که در طی سال های اخیر مدیران به دو دلیل توجه روز افزونی به نظام های اطلاعات و مدیریت در قالب این گونه نظام ها داشته اند:

 • افزایش پیچیدگی فعالیت های کسب و کار

کسب و کار همواره پیچیده بوده است، ولی امروزه از هر از زمان دیگری پیچیده تر شده است. همه سازمان ها در معرض تاثیرات اقتصاد بین املل بوده و در بازار جهانی رقابت می کنند.

فن آوری کسب و کار پیچیده تر می شود و چارچوب های زمانی برای اقدام های مدیریتی کوتاه تر می شود و محدودیت های اجتماعی در قالب تقاضا های مشتریان برای محصولات و خدمات کیفی ارزان تر وجود دارد. هر یک از این آثار بر پیچیدگی کسب و کار می افزایند.

 • بهبود توانمندی های رایانه

رایانه های غول پیکر دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به سبب داشتن سرعت اندک و اندازه بزرگ از صحنه خارج شده اند و تنها کارشناسان سخت افزار با آن ها سرو کار خواهند داشت.

در گذشته کاربران هرگز  در تماس مستقیم با سخت افزار ها قرار نمی گرفتند و از این امر راضی بودند و در بیشتر موارد استفاده کنندگان خروجی های رایانه حتی نحوه کار با آن را نمی دانستند.

اما کاربران امروزی دیگر رایانه را یک وسیله ویژه به شمار نمی اوردند، بلکه به آن به عنوان یک ابزار کار ضروری مانند میز صندلی و تلفن نگاه می کنند.

 نتیجه

پس به طور کلی می توان بیان نمود:

سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستم سازمان یافته و ابزار مناسبی است که اطلاعات صحیح و خلاصه شده را در موقع مناسب به تصمیم گیرندگان و مدیران ارائه داده و امکان تصمیم گیری صحیح و دقیق را برای مدیران سازمان فراهم می سازد.

هدف نهایی از ایجاد این سیستم: گردآوری، پالایش، تجزیه و تحلیل، پردازش، فشرده و تلخیص کردن، ذخیره کردن و سرانجام انتقال تمامی اطلاعات گذشته و حال سازمان ها و پدیده های مرتبط با آن ها، در یک بانک اطلاعاتی متمرکز با امکان دسترسی سریع برای مدیران ان هاست.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz