تنیدگی و افسردگی والدین کودکان با اختلال های طیف اوتیسم - بهینگی

تنیدگی و افسردگی والدین کودکان با اختلال های طیف اوتیسم

96
0
اشتراک گذاری :
تنیدگی و افسردگی والدین کودکان با اختلال های طیف اوتیسم

تنیدگی و افسردگی والدین کودکان با اختلال های طیف اوتیسم

تنیدگی به عنوان تنش جسمی، شناختی و هیجانی تعریف می شود و تنیدگی والدین نوعی تنیدگی است که توسط والدین تجربه می شود و ناشی از مقتضیات فرزندپرور است پژوهش ها نشان می دهند که والدگری برای هر دو والد تنیدگی زاست.

اما مادران بیش از پدران تنیدگی والدینی را تجربه می کنند. مراقبت از کودکان حتی در بهترین شرایط فعالیتی چالش برانگیز است و گاهی در کنار مراقبت از کودکان شرایطی به والدین تحمیل می شود که بر چالش های آنها می افزاید. در همین راستا ناتوانی فرزند خانواده از جمله شرایطی است که مشکلات والدین و به تبع آن تنیدگی فرزندپروری آنها را افزایش می دهد.

اگر چه بسیاری از اختلال های تحولی، والدین را دچار غم و اندوه مستمر می سازد اما اختلالهای طیف اوتیسم به دلایل زیر ویژه است:
 • نخست، برخلاف بسیاری از ناتوانی های تحولی دیگر، اختلالهای طیف اوتیسم نشانه ظاهری مشخصی ندارد.
 • دوم، از آنجایی که این اختلال با مشکلات تعامل اجتماعی از قبیل مشکل در شکل گیری دلبستگی و مشکل در ابراز احساسات مشخص می شود، والدین کودکان اختلال های طیف اوتیسم اغلب واکنشی از سوی کودک برای تقویت حس والدگری دریافت نمی کنند.

در نتیجه، اختلال های طیف اوتیسم از پیچیده ترین اختلال های تحولی است که کنار آمدن با آن برای خانواده ها بسیار دشوار است.

بیشتر بخوانید:  تشخیص اوتیسم : نشانه ها و تیم تخصصی تشخیص اوتیسم

تنیدگی و افسردگی والدین کودکان با اختلال های طیف اوتیسمویژگی های کودکان مبتلا به اختلال های طیف اوتیسم:

از جمله ویژگیهای کودکان با اختلال های طیف اوتیسم که به تنیدگی فرزند پروری والدین آن ها تأثیر می گذارد میتوان به گستردگی طیف توانایی های ذهنی این کودکان، مهارتهای گوشه گیری و رفتار مشکل آفرین فراگیر از قبیل رفتارهای خود تحریکی اشاره کرد. همچنین از دیگر عوامل مهم مرتبط با تنیدگی والدین در خانواده های کودکان با اختلال های طیف اتیسم میتوان به احساس از دست دادن کنترل شخصی، فقدان حمایت همسر و فقدان حمایت تخصصی و غیررسمی اشاره کرد.

اعضای خانواده کودکان با اختلال های طیف اوتیسم اغلب اثرات روانشناختی منفی از قبیل احتمال افسردگی بالا ، انزوای اجتماعی و اختلاف های زناشویی را تجربه می کنند. بسیاری از والدین کودکان با اختلال های طیف اوتیسم دوره های ناباوری، غمگینی و افسردگی عمیق، خود سرزنشی و احساس گناه را تجربه می کنند، در حالی که برخی دیگر درماندگی، احساس بی کفایتی، خشم، شوک و گناه را تجربه می نمایند.

از عوامل فشار زای ویژه ای که به تنیدگی و آشفتگی والدین منجر می شود میتوان به نگرانی مستمر در مورد شرایط کودکشان، پذیرش ضعیف رفتارهای کودکان با اختلال های طیف اوتیسم از سوی جامعه و سایر اعضای خانواده و حمایت اجتماعی ضعیف از سوی سایر والدین اشاره کرد.

پژوهش ها نشان می دهند که مادران، تنیدگی، تعارض و حتی هیجان های متضاد بیشتری را تجربه می کنند و بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند.

افسردگی والدین دارای فرزند اوتیسم:

به طور کلی در زمان تشخیص ناتوانی کودک، افسردگی والدین افزایش می یابد اما ممکن است به تدریج و در طول زمان به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد. غم و اندوه مزمن و احساس شکست از جمله حالت های هیجانی هستند که اغلب والدین کودکان با اختلال های طیف اوتیسم آن را گزارش می کنند.

به دلیل ارتباط همراه با تأخیر کودکان با اختلال های طیف اوتیسم، والدین آنها ممکن است در طول فرایند تحول و ورود آنها به نظام مدرسه تغییرات مثبت و منفی بسیاری را تجربه کنند به همین دلیل حمایت اجتماعی خانواده از سوی خویشاوندان، همسایه ها و دوستان بسیار مهم و ضروری است. در واقع خانواده های کودکان با اختلال های طیف اوتیسم برای کنار آمدن با تنیدگی و فشارهای ناشی از داشتن کودک با ناتوانی های تحولی نیاز به حمایت اجتماعی دارند.

بیشتر بخوانید:  شایستگی اجتماعی یعنی چی؟

تنیدگی و افسردگی والدین کودکان با اختلال های طیف اوتیسمانواع اختلال های طیف اوتیسم:

با توجه به تغییرات و اصلاحات گوناگونی که در طی مطالعه اختلال اوتیسم صورت گرفته، همواره درک و برداشت های گوناگونی از این اختلال و اختلال های مربوط به آن در اذهان وجود دارد. اما در چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، همه آن ها زیر چتر عبارتی به نام اختلال های فراگیر رشدی، معرفی شده و شامل گستره ای از اختلال هایی می شود که عبارت است از:

 • اوتیسم
 • اختلال از هم پاشیدگی دوران کودکی
 • اختلال رت
 • سندروم آسپرگر
 • اختلال فراگیر رشدی تصریح نشده

همه ی این اختلال ها به عنوان آسیب های جدی و ثابت در مهارت های مربوط به تعاملات اجتماعی و همچنین مشکلات مشخص در رفتارهای ارتباطی یا قالبی، علاقه مندی ها و سرگرمی ها توصیف می شوند. در کودکان با اختلال اوتیسم، اختلال به تدریج شروع به پیشرفت می کند در حالی که کودکان با اختلال های دیگر در این طبقه ممکن است ابتدا رشد کاملا به هنجار داشته باشند و بعدا به لحاظ رشدی پسرفت می کنند.

در این بین اختلال اوتیسم، سندروم آسپرگر و اختلال فراگیر رشدی تصریح نشده جزء تیپ های رایج اختلال طیف اوتیسم می باشند و اختلال رت و اختلال از هم پاشیدگی دوران کودکی جزء تیپ های نادر این طیف هستند.

مشکلات فرزندپروری والدین کودکان با اختلالهای طیف اوتیسم:

شیوه های فرزندپروری، روش هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می گیرند و بیانگر نگرش هایی است که آنها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می کنند. شیوه فرزندپروری بیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عامل مهمی برای تحول و یادگیری کودکان به حساب می آید.

شیوه فرزند پروری را به صورت الگوی نگرش والدین نسبت به تربیت کودکان شان تعریف کرده اند.

بیشتر بخوانید:  آیا سبک فرزندپروری بر اهمال کاری کودکان تاثیر دارد؟ مطالعه موردی دبیرستانهای کرج

تنیدگی و افسردگی والدین کودکان با اختلال های طیف اوتیسماختلال های طیف اوتیسم به دلیل اثرهای شدید مستمری که بر افراد و خانواده شان دارد، جزء ناتوانی های شدید به حساب می آید. والدین کودک با اختلال های طیف اوتیسم در مدیریت رفتارهای مشکل آفرین، آموزش مهارت های ارتباطی به کودک خود، آموزش مهارت های زندگی پایه، حفظ ایمنی کودکشان از خطر و آماده کردن کودکشان برای زندگی بزرگسالی با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

عوامل احتمالی بسیاری وجود دارد که می تواند منجر به تنیدگی و ضربه های حاد یا مزمن در والدین کودکان با اختلال های طیف اوتیسم گردد و این امر نیز به نوبه خود منجر به فرزند پروری ناکارآمد می شود. از جمله این عوامل میتوان به ابهام در تشخیص، شدت و طول دوره اختلال کودک، بهره هوشی بسیار پایین، فقدان هماهنگی با هنجارهای جامعه و انواع رفتارها و روش های ارتباطی عجیب و غریب و رفتارهای آشفته و اخلال گرانه اشاره کرد.

نقش خانواده ها در رفتار با کودکان دارای اختلال اوتیسم

خانواده های کودکان با اختلال های طیف اوتیسم به شیوه های متفاوتی از سوی جامعه شان پذیرفته می شوند که این امر به نوبه خود باعث شکل گیری نظام اعتقادی ویژه ای در خانواده های کودکان با اختلال های طیف اوتیسم نسبت به جامعه شان می شود. به دلیل داغ دیدگی  اجتماعی نه تنها در مورد کودک با اختلال های طیف اوتیسم بلکه در مورد خانواده های آنها نیز تبعیض بسیاری وجود دارد.

زیرا خانواده به عنوان بخشی از بیماری دیده می شود. ترس از تبعیض و داغ دیدگی مربوط به ناتوانی ها باعث می شود که بسیاری از خانواده ها از مراجعه به متخصصان و دریافت تشخیص برای کودکان شان خودداری کنند. در واقع خانواده ها با خودداری از تشخیص کودکشان، می توانند از برچسب و داغ داشتن ناتوانی بگریزند.

نشانه های دشواری از قبیل کج خلقی، خود آسیبی و سایر رفتارهای نامطلوب همراه با اختلال های طیف اوتیسم باعث می شود که کنار آمدن با این کودکان برای والدین بسیار دشوار باشد. در نتیجه، والدین کودکان با اختلال های طیف اوتیسم به طور مستمر به ویژه به دلیل رفتارهای نا مطلوب کودکان شان از سوی جامعه و عموم مردم با واکنش های خصمانه و غیرمسئولانه روبرو می شوند. واکنش عمومی به این قبیل خانواده ها اغلب کلیشه ای و منفی است.

نقش مدرسه در برقراری ارتباط با کودکان دارای اختلال اوتیسم

نظام مدرسه شروع نوعی مشارکت تازه در رابطه با نیازهای کودک و والد است. والدین و کارکنان مدرسه جهت فراهم سازی مناسب ترین آموزش برای کودک ارتباط و همکاری نزدیکی با هم برقرار می کنند.

والدین کودکان با اختلال های طیف اوتیسم ممکن است به این نتیجه برسند که کودکان شان از نظر خلق وخو نسبت به سایر کودکان بسیار دشوارتر هستند و در نتیجه از راهبردهای کنترلی بیشتری برای کودکان شان استفاده کنند. بنابراین ادراک والدین از ویژگی های کودکان شان، روش های تعامل آنها با کودکان شان را تحت تأثیر قرار می دهد.تنیدگی و افسردگی والدین کودکان با اختلال های طیف اوتیسم

راهبردهای مدیریت مشکلات در خانواده های کودکان با اختلالهای طیف اوتیسم:

انجام اقدامات زیر می تواند به والدین و خانواده های کودکان با اختلال های طیف اوتیسم در مدیریت مشکلات خود کمک کند:

 • نیازهای روزمره کودک با اختلال های طیف اوتیسم را شناسایی کنید و با منابع موجود در جامعه ارتباط برقرار کنید.
 • احساس “کاشکی” در سراسر زندگی تان ادامه می یابد. اجازه دهید این احساس به سطح خود آگاهی تان بیاید و تخلیه شود. بدون این رها سازی، توانایی تفکر و انرژی لازم برای درک شخص ویژه ای که به شما تکیه کرده است، را نخواهید داشت.
 • رابطه خودتان را با همسرتان تقویت کنید و زمان هایی را برای صحبت کردن با همدیگر اختصاص دهید.
 • تا آنجا که می توانید تلاش کنید زندگی اجتماعی و روابط اجتماعی قبلی خود را بازگردانید.
 • تربیت کودک را با همدیگر (پدر و مادر) به عهده بگیرید و مسئولیت ها را تقسیم کنید.
 • راه حل هایی برای مشکلات مالی خود بیابید.
 • به نیازهای ویژه هر یک از اعضای خانواده توجه کنید.
 • زمانی را برای خودتان اختصاص دهید که به شما کمک کند انرژی تان را بازیابید.
 • با خانواده های دیگر، دوستان و غریبه ها ارتباط برقرار کنید و آنها را در جران شرایط کودک تان و مشکلاتتان قرار دهید.
 • با والدین دارای کودک با اختلال های طیف اوتیسم، انجمن های حامی  اینگونه کودکان و سایت های اینترنتی ویژه کودک با اختلال اوتیسم و خانواده هایشان ارتباط برقرار کنید و شبکه حمایتی تشکیل دهید.
 • به دنبال دریافت حمایت و خدمات تخصصی از متخصصان مجرب باشید و از روش های آموزشی و درمانی غیرعلمی استفاده نکنید و از جادو و اوهام و خرافات بپرهیزید.
 • زمانی که کودک شما همراه اوتیسم، ناتوانی دیگری نیز دارد، مشکلات جسمی رایج تر است. به همین دلیل داشتن اطلاعات لازم در این زمینه حتی در مواقعی که کودک اوتیسمی شما آن مشکلات را ندارد نیز بسیار ضروری و مهم است.
 • سعی کنید دارو درمانی را به عنوان فقط یکی از گزینه های درمان در نظر بگیرید. دارو درمانی نمی تواند اوتیسم را شفا دهد، اما می تواند برای بعضی کودکان مفید باشد.
 • کمک کنید کودک تان پیشرفت کند.
 • با تدوین قوانین پیشگیرانه و یادگیری استفاده از اصول و روش های اصلاح رفتار، رفتار کودک را مدیریت کنید.
 • از حقوق خود و کودک تان و خدمات و مسئولیت های دولت و جامعه آگاه شوید.
 • با فناوری های موجود برای کودک با اختلال های طیف اوتیسم و چگونگی کار با آنها آشنا شوید.
 • مهارت های اجتماعی را به کودک با اختلال اوتیسم آموزش دهید و شرایط دوستیابی را برای او فراهم کنید.
با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 1٫00 out of 51 vote, average: 1٫00 out of 51 vote, average: 1٫00 out of 51 vote, average: 1٫00 out of 51 vote, average: 1٫00 out of 5

میانگین امتیاز 1٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz