چهار راه پول سازی: کتابی برای برنامه ریزی دقیق مالی (معرفی کتاب) - بهینگی

چهار راه پول سازی: کتابی برای برنامه ریزی دقیق مالی (معرفی کتاب)

اشتراک گذاری :
چهار راه پول سازی: کتابی برای برنامه ریزی دقیق مالی (معرفی کتاب)

انسان آزاد آفریده شده است. او می تواند به هر چیزی وارد شود و بر آن چیره شود اما به همان اندازه شکست پذیر است و می تواند به بردگی گرفته شود.

“جین جاکوئز روسیو”

پدر پولدار

اگر نتوانی از طریق پول به آرامش دست پیدا کنی، هرگز نمی‌توانی روی آرامش را ببینی.

آزادی انسان را از قیدوبند دو چیزی آزاد می‌کند اما قیمت بالایی دارد که باید آن را پرداخت. این کتاب برای کسانی نوشته‌شده است که حاضرند چنین قیمتی را بپردازند.

در جدول گردشی پول شما در کدام قسمت قرار دارید؟

آیا حق شماست که آنجا باشید؟

آیا شما از نظر مالی در وضعیت خوب و آرامی به سر می‌برید؟

جدول گردشی پول برای شما طراحی‌شده است. اگر می‌خواهید آینده خود را در زمان حال کنترل کنید باید با تمامی اجزای این جدول آشنا شوید و حرکت از یک بخش به بخش دیگر را یاد بگیرید. این جدول دارای چهارخانه یا ربع هست که چهار گروه از افراد را در خود جای می‌دهد.چهار راه پول سازی: کتابی برای برنامه ریزی دقیق مالی (معرفی کتاب)
E: کارمندان و کارگران
S: کارفرمایان
B: تاجران یا صاحبان تجارت.
I: سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران

پول، تعیین کننده جایگاه ما در جدول

هر یک از ما در هر شرایطی از زندگی‌مان فقـط می‌توانیم در یک بخش یا خانه از این جدول قرار بگیریم، در حقیقـت جای ما را در این جدول، پول جیبمان تعیـین می‌کند. بـسیاری از مـا بـه اندک حقوقی که می‌گیریم راضی هستیم و در گروه کارمندان و کارگران قرار می‌گیریم. درحالی‌که افراد دیگـر در خانه‌های روبروی ما قرار می‌گیرند. بدین ترتیـب همان‌طور کـه در جـدول گردشی پول پیداست، کارگران و کارفرمایان در خانه‌های سمت چپ جدول جای گرفته‌اند؛ اما در خانه‌های سمت راست تاجران و سرمایه‌داران جا خوش کرده‌اند و از اقشار مرفه به‌حساب می‌آیند.

در حالت کلی

این جدول برای تمامی اقـشار جامعـه طراحی‌شده است و به افراد نشان می‌دهد که در چه جایگاهی قـرار دارنـد. با نگاهی کوتاه به این جدول شما می‌توانید جایگاه خـود را در آینده مشخص کنید و تلاش خود را به کـار بگیریـد و بـه سـمت خانه‌ی موردنظر خود حرکت کنید. اگرچه هر یک از گروه‌ها بـه نسبت خود از مزایای خاصی بهره می‌برند اما درعین‌حال بـا مشکلات گوناگونی نیز مواجه هستند. نکته‌ی جالب‌توجه اینجاسـت کـه یک کارمند و یا کارگر موفق می‌تواند یک سرمایه‌دار و یا سرمایه‌گذار موفق هم باشد.چهار راه پول سازی: کتابی برای برنامه ریزی دقیق مالی (معرفی کتاب)

از زبان نویسنده

شما می خواهید جز کدامیک از خانه های جدول باشید؟

این کتاب بر اساس مطالب کتاب پدر پولدار، پدر بی‌پول نوشته‌شده است. اگر شما تاکنون موفق به خواندن ایـن کتاب نشده‌اید، درک مطالب این کتاب برای شما سخت و دشوار خواهد بود. در آن کتاب درباره‌ی نصایح پـدر پولـدار و پـدر بی‌پول بسیار توضیح داده شده است. پدر بی‌پول اگرچه تحصیلات عالیـه فراوانی داشـت، اما همیشه از فقر و بی‌پولی رنج می‌برد.

بیشتر بخوانید:  آموزه های پدر پول دار، پدر بی پول : پدرم فقر آموخته است یا ثروت؟

او همیشه می‌پرسید

دوست داری در آینده چه‌کاره شوی؟ همیـشه ایـن سـؤال با ” انتخاب شغل موردعلاقه‌ام ”  پاسخ داده می شد، امـا منظور پـدر چیز دیگری بــود. او همیــشه نصیحت می‌کرد و می‌گفت: بــه مدرسه برو، خوب درس بخوان تا نمره‌های خوب بگیری اگر خوب تلاش کنی می‌توانی در آینده شغل خوبی پیدا کنی. اکنون‌ که بزرگ‌شده‌ام، می دانم که تمامی افراد در یک جدول قرارگرفته‌اند و به چهار قسمت تقسیم‌شده‌اند.

توصیه پدر بی پول

پدر بی‌پول همیشه از من می‌خواست کـه خـوب تـلاش کـنم تـا در آینده بتوانم در یک شرکت خوب کار کنم. او به امنیت شغلی خیلی اهمیت می‌داد و تلاش فراوانی برای افزایش حقوق ماهیانه‌ی خود می‌کرد. در واقع همین طرز فکر او باعث شد که او برای همیشه یک کارمند ساده و نیازمند باقی بمانـد.

امـا پـدر پولدار

کـه هیچ تحصیلاتی نداشت به من می‌گفت:به مدرسه برو، خوب درس بخوان تا بتوانی در آینده یـک شرکت خوب افتتاح کنی. گفته‌ی او را می‌توان به این شکل در جدول نشان داد.

این کتاب برای چه کسانی نوشته شده است؟

چهار راه پول سازی: کتابی برای برنامه ریزی دقیق مالی (معرفی کتاب)

این کتـاب ویژه‌ افـرادی اسـت کـه می‌خواهند بـه سـمت دیگر خانه‌های جـدول حرکـت کننـد و بـرای همیـشه در آنجـا بماننـد.

همان‌طور که می دانیم تقریباً تمـامی کارمنـدان و کارفرمایـان آرزو دارند که به خانه‌های روبه‌روی خود منتقل شوند. اگرچه ایـن کار اصلاً آسان نیست، اما قطعاً شدنی است. شـاید در ایـن راه مجبور باشیم که سختی‌ها و دشواری‌های بسیاری را تحمل‌کنیم، امـا در انتهای راه به هدف والایی دسـت پیـدا می‌کنیم. منظـور از آن هدف والا، آرامش و آزادی است که به دست می‌آوریم.

داستان

هنگامی‌که ۱۲ ساله بودم پدر پولدار داستانی را برایم تعریف کرد که باعث شد من ارزش واقعی آرامش و آزادی را متوجه شوم. او بـا این داستان می‌خواست که ارتباط میان اعضای جدول گردش را به من آشکارا نشان دهد.

او داستان خود را این‌گونه آغاز کرد:

در یک روستای زیبا و خوش آب‌وهوا خانواده‌های اندکی زندگی می‌کردند. زندگی در این روستا بسیار جالب بـود، امـا یـک مشکل وجود داشت. مشکل مردمان آن روستا این بود کـه اگر در آنجا باران نمی‌بارید، هیچ آبی برای مردم وجود نداشت. برای حـل این مشکل، بزرگان روستا تـصمیم گرفتنـد کـه از اهالی روستا برای ارسال آب به آنجا استفاده کنند.

تلاش اد

دو نفر از اهالی نزد بزرگان رفتند و طرحی را به آن‌ها پیشنهاد دادند. آن‌ها می‌گفتند کـه مـا هر روز مقدار زیادی آب را به روستا می‌آوریم و شـما در قبال آن بـه ما پول بدهید. آن دو نفر برای اینکه انگیزه‌ بیشتری بـرای رساندن آب به روستا داشته باشند، با یکدیگر مسابقه می‌دادند و در مقابل پول بسیار اندکی دریافت می‌کردند. یکـی از آن دو نفـر که اد نام داشت در اولین بار برنده شد. او از دو سطل بزرگ که از گالوانیزه ساخته‌شده بود، برای حمل آب استفاده می‌کرد. او بـا دو سطل به کنار دریاچه‌ای که یک مایل دورتر از روستا قرار داشت می‌رفت.

چهار راه پول سازی: کتابی برای برنامه ریزی دقیق مالی (معرفی کتاب)هنگامی‌که او سطل‌ها را پر از آب می‌کرد، خیلی شتابان به روستا برگشت و آب‌ها را در یک تانکر بزرگ در روستا خـالی می‌کرد. او هر روز صبح زود قبل از اینکه دیگر اهالی از خواب بیـدار شـوند، بیدار می‌شد و به همراه دو سطل خود به سمت دریاچه می‌رفت و تا ظهر به‌سختی کـار می‌کرد و تـانکر را پـر از آب می‌کرد. او می‌دانست که هر چه آب بیشتری بیاورد، پول بیشتری بـه دست می‌آورد.

نامه بیل

نفر دیگر که بیل نـام داشـت، پـس از چنـد روز کـارکردن ناپدید شد و برای چند ماه همه از آن بی‌خبر بودند. با ناپدید شدن بیل، اد خوشحال شد چون رقیب دیگری نداشت که بخواهد او را به تلاش بیش‌ازحد وادار کند. بیل به‌جای اینکه همانند اد دو سطل گالوانیزه را در دست بگیرد و هرروز صبح زود به سمت دریاچه برود، نامه‌ای به اد نوشت. بیل در آن نامه می‌گفت: که یک برنامه‌ی تجاری طراحی کرده و با جمعی از سرمایه‌گذاران مشغول بـه کـارشده است و پس از گذشت چند ماه بـه همـراه همکـاران خـود که همگی سرمایه‌دار و تاجر هستند، به روستا برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید:  سرمایه گذاری ، شناسایی بازده و ریسک های سرمایه گذاری

طرح تجاری

او می‌گفت: من با کمک گروه خود می‌توانم یک پروژه‌ی لوله کشی آب بـه روستا را طراحی کنم. در این طرح من می‌خواهم آب دریاچـه را از طریـق لوله‌کشی به روستا وارد کنم و دیگر بـه دو سـطل گالوانیزه‌ی تـو نیازی نیست. بیل ادعا می‌کرد کـه آب لوله کـشی بـسیار تمیزتر و سریع‌تر از دو سطل گالوانیزه‌ی اد به روستا می‌رسد و بـه اهالی روستا آرامش خاطر بیشتری می‌دهد.

اد که برای نگرانی بهداشتی نبودن آب به اهالی روستا حق می‌داد به فکر فرو رفت و تا حدی با بیل موافق بـود. از طـرف دیگـر بیـل می‌دانست کـه بـا خطوط لوله‌کشی، آب می‌تواند در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و هفـت روز هفتـه وارد روستا شود و مشکلات ناشی از ارسال آب با دو سـطل را از بین ببـرد. هـمچنین اسـتفاده از لوله‌کشی آب حـدود ۷۵ درصد ارزان‌تر از پولی بود که بزرگان روستا به اد می‌دادند. اهالی روستا که می‌دانستند گفته‌های بیل صحیح هستند، با او موافقت کردند.

واکنش اد

اد که کار خود را در خطر می‌دید، دو سطل گالوانیزه‌ی دیگر خرید تـا بتواند آب بیشتری را بیاورد. همچنین او برای این‌که سرعت انتقال آب را بالا ببرد، دو پسر خود را نیز به کـار گرفـت. او روزها کار می کرد و دو فرزندش شب‌ها به‌نوبت به روستا آب می‌آوردند. پس از مدتی دو فرزند او تصمیم گرفتند که به دانـشگاه برونـد و ادامه تحصیل بدهند، اما او به آن‌ها گفت:

هر چه سریع‌تر برگردید و درس را رهـا کنیـد. شـما شـغل خـوبی دارید و می‌توانید در آینده صاحب آن شوید. بـه دلایل مختلف دو پسر او هرگز به روستا برنگشتند تا بخواهنـد بـرای انتقـال آب به پدرشان کمک کنند. به همین خاطر اد مجبـور شـد کـه چنـد نفـر از اهالی روستا را بـرای خـود اسـتخدام کنـد. بـا ایـن کـار او درگیر پرداخت هزینه‌های مالیاتی به روستا شـد.

باوجود درآمـد پایین بزرگان روستا هزینه‌های زیادی را به‌عنوان مالیات از او دریافـت می کردنـد. روزگار اد بـه همـین شـکل سـپری می‌شد، امـا بیـل می‌دانست که روستاهای اطراف نیز با مشکلات کمبود آب مواجه هستند و این مسئله می‌تواند تجارت آن‌ها را تا حد فراوانی گسترش دهد. او تصمیم گرفـت کـه پیـشنهاد خطـوط لوله‌کشی و انتقال آب را با سرعت بیشتـر، قیمـت کـمتـر و کیفیت و پاکیزگی بیشتر را نیز به دیگر روستاهای اطراف بدهد.

چهار راه پول سازی: کتابی برای برنامه ریزی دقیق مالی (معرفی کتاب)بیل مطمئن بـود که با این کار به‌جای اینکه سطل‌های خود را با آب پر کند، می‌تواند با طراحی سیستم خطوط لوله‌کشی سطل‌های بی‌شماری را از پول پر کند و در حساب بانکی خود ذخیره نماید. بیل فقط فکر می‌کرد که چطور می‌تواند خطوط لوله‌کشی خود را تا مایل‌های دور گسترش دهد، اما اد بیچاره فقط در فکر پر کردن سطل‌های کوچک خود و انتقال آن‌ها به روستا بود.

نتیجه گیری

پس از گذشت چند سال از ایـن داستان پدر، یاد گرفتم که چگونه می‌توان با ایده‌های ذهنی خود بـه پول و آرامش بیش‌تری دست‌یافت. اغلب اوقات از خود می‌پرسیدم:
آیا من بیل هستم یا اد؟
آیا کار کردن فراوان مرا به پول بیشتری می‌رساند یـا گوشه‌ای نشستن و آگاهانه دنبال راه چاره بودن؟

اگر کسی بتواند به سؤالات فوق پاسخ بدهد، به‌آسانی به موقعیت دست پیدا می‌کند. در داسـتان بیـل و اد متوجه شدیم کـه چگونه‌ می‌توان یک کارگر بود و یا به یک کارفرما تبدیل شد؟ چه اختلافات و تفاوت‌هایی میان کارگر و کارفرما وجود دارد؟ آیا اگر ما نیز بخواهیم به دیگر خانه‌های جدول گردشی پـول واردشیم، باید شبکه‌ی خطوط لولـه را طراحـی کنـیم یـا بـا در دست داشتن چند سطل می‌توانیم تغییر کنیم؟

این کتاب به سه بخش تقسیم‌شده است:

بخش اول

بخش اول این کتاب درباره‌ی تفاوت‌های اساسی میان قشرهای مختلف جامعه به‌ویژه چهار گروهی کـه در جدول گردشی پول قرار دارند، صحبت می‌کند. با دانستن این‌گونه از تفاوت‌ها افراد می‌تواند دریابند که در چه جایگاهی قرار دارند و چگونه می‌توانند آن‌ها تغییر دهند.

بخش دوم

ایــن قــسمت از کتاب درباره‌ی تفاوت‌ها و تغییرات مشخصی برایمان توضیح می‌دهد. مطلب اصلی در ایـن بخـش این است که افراد مجبورند چه کسی باشند تا اینکه مجبور باشـند چه‌کارهایی را انجام دهند.

بخش سوم

در این بخش ما با هفت گام آموزنده آشنا می‌شویم. با استفاده از این نکات به‌راحتی می‌توانیم در میان خانه‌های جدول حرکت کنیم. با این رویکرد شـما به‌راحتی می‌توانید خود را به خانه‌های I و B نزدیک‌تر کنید. اگر شما می‌خواهید در جایگاه دلخواه خـود در جدول گردشی قرار بگیرید، باید هوشیارانه‌تر عمل کنید و ازآنچه نباید انجام دهید، خودداری نمایید.

چهار راه پول سازی: کتابی برای برنامه ریزی دقیق مالی (معرفی کتاب)

بیشتر بخوانید:  انگیزش معلمان در سازمانهای آموزشی : عوامل انگیزش و رضایت شغلی معلمان

سرمایه گذار یا کارمند

این کتاب برای افرادی نوشته‌شده که برای هرگونه تغییری آماده هستند و می‌خواهند به امنیت و رضایت شغلی بیشتری دست پیدا کنند. در حال حاضر ما در عصر ارتباطات هستیم و فرصت‌های مناسبی داریم تا به قدرت‌های بیشتری نسبت به گذشـته دسـت پیدا کنیم. افرادی که می‌خواهند I و B و یا به‌عبارت‌دیگر سرمایه‌گذار و یا تاجر شوند، باید موقعیت‌های خود را بشناسند و زمان تحقق اهداف خود را بدانند. برای موفقیت همگی به آموزش و اطلاعاتی نیاز داریم که ما را در کوتاه‌ترین زمـان به بهترین نتایج برسانند.

متأسفانه

تمامی مدارس دنیا هنوز هـم دانش‌آموزان خـود را بـرای چگونگی دسترسی به آزادی و آرامش‌های ضروری در آینده آماده نکرده‌اند و آموزش‌هایی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند کـه هـیچ کاربردی ندارند؛ اما ما به فکر شما هستیم و برای زندگی آینـده شـما اطلاعات جالبی را فراهم کرده‌ایم. اگر به دنبال کتابی هستید که حاوی اطلاعات مناسب و آموزش‌های لازم برای زندگی موفـق در عـصر ارتباطات باشد، همین کتاب، بهترین است. ما می‌خواهیم به شما بیاموزیم کــه نباید در خانه‌ی E خود بنشینیم و منتظر موقعیت‌های تصادفی باشیم تا به خانه‌ی I و یا B برویم. ما درصدد آن هستیم تا به شما راه‌های پرواز را یاد بدهیم.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz