پرسشنامه شادکامی آکسفورد - بهینگی

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

اشتراک گذاری :
پرسشنامه شادکامی آکسفورد

وبسایت بهینگی به مناسبت اول فرودین که روز جهانی شادی نام دارد، پرونده ویژه ای در خصوص شادمانی در کسب و کار ارائه کرده است. در ادامه این پرونده ویژه، پرسشنامه شادکامی آکسفورد  به عنوان یکی از شناخته ترین ابزارهای سنجش شادمانی ارائه می گردد.

آیا شادمانی قابل اندازه گیری است؟

پرسشنامه شادکامی آکسفورد به دنبال اندازه گیری میزان شادکامی فردی است. تاکنون ابزارهای بسیاری برای سنجش شادکامی ساخته شده است که بدون تردید معروف‌ترین آن‌ها پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) است که معادل انگلیسی آن Oxford Happiness Inventory است.

این پرسشنامه در ترسیم پروفایل و احساس شما نسبت به شادکامی مفید است. وقتی شما به موضوعی درون خود توجه می کنید، آن را اندازه گیری می کنید، احتمال بیشتری دارد که راهها و اقدامات مناسب برای بهبود آن را پیدا کرده، و هر چند وقت یکبار اثربخشی این اقدامات را ارزیابی کنید.

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

تاریخچه پرسشنامه شادکامی آکسفورد

این پرسشنامه در سال ۱۹۸۹ توسط آرجیل، مارتین و کراسلند ساخته شد. شیوه ساخت آن به این گونه بود که این پژوهشگران از طریق رایزنی با آرون تی بک، جملات مقیاس افسردگی بک را وارونه کردند و ۲۱ گویه به دست آمد. سپس ۱۱ ماده به این ۲۱ ماده افزوده شد و در نهایت با بررسی‌های نهایی مقیاس ۲۹ گویه ای پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) پدید آمد. همچنین در سال‌های بعد این پرسشنامه تغییراتی یافت و با نام oxford happiness questionnaire یا با اختصار OHQ منتشر شد.

امروزه به طور گسترده ای از این آزمون در پژوهش های مربوط به شادکامی استفاده می شود.

روش پاسخگویی و  امتیازدهی

این آزمون شامل  ۲۹ عبارت چهار گزینه ای است که نمره گذاری گزینه های هر عبارت به ترتیب عبارت است از:

الف:۰               ب:۱            ج:۲                   د:۳

بدین ترتیب بالاترین نمره ای که پاسخ دهنده می تواند در این مقیاس کسب کند، ۸۷ است که بیانگر بالاترین حد شادکامی بوده و کمترین نمره این مقیاس ۰ است که موید ناراضی بودن آزمودنی از زندگی وافسردگی فرد است. نمره بهنجار این آزمون بین ۴۰ تا ۴۲ است.

شما می توانید چندین بار در بازه های زمانی مختلف این پرسشنامه را امتحان کنید. هر بار نتیجه را مقایسه کنید، خصوصا بعد از اینکه اقداماتی برای بهبود شادکامی خود انجام دادید. این پرسشنامه فقط ۲۹ سوال دارد، بنابراین انجام آن زمان چندانی نمی برد.

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه OHI

در زیر جملاتی درباره شادکامی شخصی وجودارد .لطفا هر ۴ عبارت در هر گروه رابخوانید و سپس یک جمله از هر گروه که به بهترین وجه احساس شما در هفته گذشته و امروز را نشان می دهد، مشخص کنید. دقت کنید که در هر سوال مدت زیادی تامل نکنید، اولین جوابی که به ذهنتان خطور می کند، بهترین جواب است. این سوالات جواب درست یا غلط ندارد.

گفتنی است هریک از این سوالات می تواند راهنمایی برای بهبود شادکامی باشد.

سوال ۱

الف-احساس شادی نمی کنم

ب-نسبتا احساس شادی می کنم.

ج-خیلی شاد هستم.

د-بیش از حد شاد هستم.

سوال ۲

الف-نسبت به آینده خوش بین نیستم.

ب- نسبت به آینده خوشبین هستم.

ج- احساس میکنم آینده ای نوید بخش در انتظار من است.

د-احساس میکنم زندگی سرشار از امید پیش رو دارم.

سوال ۳

۳٫الف-در حقیقت از هیچ جنبه ی زندگی ام راضی نیستم.

ب-از بعضی از جنبه های زندگی ام راضی هستم.

ج-از بسیاری از جنبه های زندگی ام رضایت دارم.

د-از همه جنبه های زندگی ام کاملا راضی هستم

سوال ۴

الف-احساس می کنم کنترل چندانی بر زندگی ام ندارم.

ب-احساس می کنم تا اندازه ای بر زندگی ام کنترل دارم.

ج-احساس می کنم بیشتر اوقات بر زندگی ام کنترل دارم.

د-احساس می کنم بر تمام جنبه های زندگی ام کنترل دارم.

سوال ۵

الف-احساس می کنم زندگی ام چندان رضایت بخش نیست

ب- احساس می کنم زندگی رضایت بخش است.

ج-احساس می کنم زندگی بسیار رضایت بخش است

د-احساس میکنم زندگی بی نهایت رضایت بخش است.

سوال ۶

الف-از خودم چندان راضی نیستم.

ب-از آنچه هستم احساس رضایت می کنم.

ج-از آنچه هستم خیلی احساس رضایت می کنم.

د-از آنچه هستم شدیدا احساس رضایت می کنم.

سوال ۷

الف-هرگز بر رویدادهای زندگی اثر خوبی نمی گذارم.

ب-به ندرت بر رویدادهای زندگی اثر خوبی می گذارم.

ج-معمولا بر رویدادهای زندگی اثر خوبی می گذارم.

د-همیشه بر رویدادهای زندگی اثر خوبی می گذارم.

سوال ۸

الف-با زندگی کنار می آیم.

ب- از نظر من زندگی خوب است.

ج- از نظر من زندگی خیلی خوب است.

د-من عاشق زندگی هستم

سوال ۹

الف-در واقع به دیگران علاقه ای ندارم.

ب- کم وبیش به دیگران علاقه دارم.

ج-خیلی به دیگران علاقه دارم

د-شدیدا به دیگران علاقه دارم.

سوال ۱۰

الف-تصمیم گیری برایم مشکل است.

ب-تصمیم گیری برایم نسبتا آسان است.

ج-در بیشتر موارد،تصمیم گیری برایم آسان است.

د-به راحتی می توانم،هر نوع تصمیمی بگیرم.

سوال ۱۱

الف-شروع هر کاری برایم مشکل است

ب-شروع کارها برایم نسبتا آسان است.

ج-شروع کارها برایم آسان است.

د-احساس می کنم می توانم هر کاری را به عهده بگیرم.

سوال ۱۲

الف-هنگام بیدار شدن از خواب به ندرت احساس رفع خستگی میکنم.

ب-گه گاه وقتی از خواب بیدار میشوم احساس رفع خستگی می کنم.

ج-معمولا وقتی از خواب بیدار می شوم احساس رفع خستگی می کنم

د-همیشه وقتی از خواب بیدار می شوم احساس رفع خستگی می کنم.

سوال ۱۳

الف-احساس میکنم به هیچ وجه توان ونیرویی ندارم.

ب-احساس می کنم تا اندازه ای توان ونیرو دارم

ج-احساس میکنم سرشار از توان ونیرو هستم.

د-احساس می کنم بی اندازه توان ونیرو دارم.

سوال ۱۴

الف.احساس میکنم  چیز زیبا و قشنگی در دنیا وجود ندارد.

ب-بعضی چیزهای دنیا را زیبا می بینم.

ج-بسیاری از چیزهای دنیا را زیبا می بینم.

د-همه دنیا برایم زیبا وقشنگ جلوه می کند.

سوال ۱۵

الف-احساس می کنم ذهنم هشیار نیست.

ب-احساس می کنم از لحاظ ذهنی هشیارم

ج-احساس می کنم از لحاظ ذهنی بسیار هشیارم.

د-احساس می کنم از لحاظ ذهنی  کاملا هشیارم.

سوال ۱۶

الف-احساس سلامتی وتندرستی نمی کنم.

ب-کم وبیش احساس سلامتی وتندرستی می کنم.

ج-بسیار احساس سلامتی وتندرستی می کنم.

د-کاملا احساس سلامتی وتندرستی می کنم.

سوال ۱۷

الف-نسبت به دیگران چندان احساس صمیمیت نمی کنم.

ب-نسبت به دیگران تا حدودی احساس صمیمیت می کنم.

ج-نسبت به دیگران خیلی احساس صمیمیت می کنم.

د-به همه انسان ها عشق می ورزم.

سوال ۱۸

الف-از گذشته خاطره های خوش زیادی ندارم.

ب-از گذشته چند خاطره خوش دارم

ج-بیشتر خاطره های گذشته من خوش هستند.

د-تمام خاطره های گذشته من خوش هستند

سوال ۱۹

الف-هرگز حالت شور وشوق ندارم.

ب-بعضی وقتها دارای شور وشوق هستم.

ج-بیشتر وقتها شور وشوق دارم.

د-همیشه دارای شور وشوق هستم.

سوال ۲۰

الف-بین آنچه دوست داشتم انجام بدهم وآنچه انجام داده ام، فاصله ای هست.

ب-بعضی از چیزهایی را که می خواستم انجام داده ام.

ج-بسیاری از چیزهایی که می خواستم انجام داده ام.

د-همه چیزهایی که می خواستم انجام داده ام.

سوال ۲۱

الف-نمی توانم وقتم را خیلی خوب تنظیم کنم.

ب-تا اندازه ای می توانم وقتم را خوب تنظیم کنم

ج-می توانم وقتم را خیلی خوب تنظیم کنم.

د-می توانم وقتم را برای هر کاری که می خواهم اختصاص دهم.

سوال ۲۲

الف-از بودن با دیگران لذت نمی برم.

ب-گاهی از بودن با دیگران لذت می برم.

ج-معمولا از بودن با دیگران لذت می برم.

د-همیشه از بودن با دیگران لذت می برم.

سوال ۲۳

الف-اثر خوبی بر دیگران نمی گذارم.

ب-گاهی اثر خوبی بر دیگران می گذارم

ج-معمولا اثر خوبی بر دیگران می گذارم.

د-همیشه اثر خوبی بر دیگران می گذارم.

سوال ۲۴

الف-در زندگی هدف خاصی ندارم.

ب-زندگی ام تا اندازه ای معنا دارو هدفدمند است .

ج-زندگی ام پر از معنا وهدف است.

د-کل زندگی من معنادار وهدفمند است.

سوال ۲۵

الف-من احساس تعهد وفعالیت چندانی نمی کنم.

ب-گاهی احساس تعهد وفعالیت می کنم.

ج-غالبا احساس تعهد وفعالیت می کنم.

د-من همیشه احساس تعهد وفعالیت می کنم.

سوال ۲۶

الف-فکر می کنم دنیا جای خوبی نیست.

ب-فکر می کنم دنیا کم وبیش جای خوبی است.

ج-فکر می کنم دنیا جای خیلی خوبی است.

د-فکر میکنم دنیا جای عالی است.

سوال ۲۷

الف-به ندرت می خندم

ب- کم وبیش میخندم.

ج-زیاد می خندم.

د-همیشه در حال خندیدن هستم.

سوال ۲۸

الف-آدم جذابی نیستم.

ب-نسبتا جذاب هستم.

ج-جذاب هستم.

د-بی اندازه جذاب هستم.

سوال ۲۹

الف-به نظر من هیچ چیز جالب وجود ندارد.

ب-بعضی چیزها را جالب می بینم.

ج-بیشتر چیزها را جالب می بینم.

د-به نظر من همه چیزها جالبند.

 

نمونه های دیگر از پرسشنامه شادکامی آکسفورد

نسخه انگلیسی پرسشنامه آکسفورد

پرسشنامه آکسفورد فارسی(PDF)

پرسشنامه آکسفورد فارسی (WORD)

با گوشی اسکن کنید
"یک ستاره""دو ستاره""سه ستاره""چهار ستاره""پنج ستاره!"

اولین امتیاز را شما بدهید
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz