نیم کره ی راست و چپ: دیدگاه افراد در مورد نیم کره ی راست - بهینگی

نیم کره ی راست و چپ: دیدگاه افراد در مورد نیم کره ی راست

اشتراک گذاری :
نیم کره ی راست و چپ: دیدگاه افراد در مورد نیم کره ی راست

مغز ما خارق العاده است. یک مغز معمولی شامل حدود یکصد میلیارد یاخته است که هر یک از آن ها با بیش از ده هزار  یاخته های همتای خود پیوند داشته و در ارتباط متقابل است.

جیمز واتسون، برنده ی جایزه ی نوبل به خاطر کشف DNA، مغز انسان را به عنوان پیچیده ترین چیزی که تاکنون در عالم هستی به کشف آن نایل آمده ایم، توصیف می کند.(وودی آلن اما، آن را دومین اندام محبوب من می نامد.)

با وجود همه ی پیچیدگی های مغز، مکان نگاری گسترده ی آن ساده و متقارن است. دانشمندان از مدتها پیش دریافته اند که خط عصب شناختی میسون دیکسون، مغز مرا به دو منطقه تقسیم می کند. و شگفت آنکه تا همین اواخر مبانی علمی، این دو منطقه را جدا اما نابرابر تلقی می کرد. نظریه حاکی از آن بود که نیمه ی اساسی در سمت چپ قرار دارد، نیمه ای که از ما انسان می سازد سمت راست فرعی و ثانویه است.( به نظر برخی، بقایای یکی از مراحل اولیه ی رشد.)

نیمکره ی راست و چپ: دیدگاه افراد در مورد نیم کره ی راستنیم کره ی چپ مغز

نیم کره ی چپ عقلانی، تحلیلگر و منطقی بود (همه چیزی که ما از یک مغز انتظار داریم.) نیمکره ی راست خاموش، غیر خطی و غریزی است ( اثری که طبیعت طراحی کرده است برای هدفی که انسان ها از آن فراتر رفته اند).

در قدیم الایام تا دوران هیپوکراتس، طبیبان معتقد بودند که سمت چپ، همان که پذیرای قلب نیز هست، نیمه ی اساسی است. در قرن هجدهم، دانشمندان به جمع آوری شواهدی برای تایید این دیدگاه پرداختند.

در دهه ی ۱۸۶۰ پل بروکا، عصب شناس فرانسوی، دریافت که بخشی از نیم کره ی چپ کنترل تکلم زبانی را در اختیار دارد. یک دهه ی بعد، یک عصب شناس آلمانی به نام کارل ورنیک کشف مشابهی در مورد توانایی فهم زبان داشت. این کشفیات به پیدایش یک قیاس صوری متعارف و تاثیرگذار کمک کرد. زبان چیزی است که آدمی را از حیوان متمایز می سازد. زبان در سمت چپ مستقر است. بنابراین سمت چپ مغز همان چیزی است که از ما انسان می سازد.

این دیدگاه در بیشتر سال های قرن بعد نیز رواج داشت (تا آنکه یک استاد گمنام دانشگاه کالتج به نام راجر دبلیو. اسپری فهم ما را از مغز و نیز خودمان متحول ساخت).

تحقیقات و دستاورد های  راجر دبلیو. اسپری

در دهه ی ۱۹۵۰، اسپری به مطالعه ی بیمارانی پرداخت که از حمله ی صرع در رنج بودند، بیماری ای که لازمه ی آن حذف جسم  پنبه ای، با دسته ی ضخیم عصبی متشکل از ۳۰۰ میلیون رشته عصبی بود که دو نیمکره ی مغز ما را به یکدیگر مرتبط می سازد. در مجموعه ای از آزمایش های مربوط به این بیماران (دو پاره مخ )، اسپری دریافت که دیدگاه نهادینه شده، به خطا رفته است، بله، مغز ما به دو نیمه تقسیم شده است.

اما به گفته ی اون نیمکره ی فرعی یا کوچکتر یاد شده که پیش از این آن را فاقد معلومات و عقب مانده ی ذهنی تصور می کردیم و حتی برخی از صاحبنظران آن را هشیار نمی دانستند. ثابت گشت که در حقیقت در ارتباط با اجرای انواع خاصی از وظایف ذهنی، قسمت برتر مخ است.

اسپری نوشت به نظر می رسد دو حالت تفکر وجود دارد که تقریبا مجزا از یکدیگر و به ترتیب در نیم کره ی چپ و راست متجلی می گردد. نیم کره ی چپ به تناوب استدلال می کند، در تحلیل بسیار ورزیده است، و ازکلمات استفاده می نماید. نیم کره ی راست به استدلال کل گرایانه می پردازد، الگو ها را شناسایی می کند و هیجانات و حالت های غیر شفاهی را تفسیر می نماید و انسان ها عموما از دو گونه ذهن برخوردارند.

نیمکره ی راست و چپ: دیدگاه افراد در مورد نیم کره ی راستاین تحقیق به اسپری در دریافت جایزه ی نوبل پزشکی کمک کرد، و زمینه های روانشناسی و علوم عصبی را برای همیشه متحول ساخت.

دیدگاه ادواردز و اختراع M.R.I

ادواردز در سال ۱۹۷۹ کتاب شگفت انگیزی با عنوان «نقاشی گرایش هنری ندارند» را رد کرد. او گفت، نقاشی به راستی چندان دشوار نیست. مشکل دیدن است.  راز دیدن (دیدن واقعی) آرام کردن نیمه ی چپ همه چیزدان و ارباب منش مغز است تا نیمه ی راست و پربار مغز بتواند جادوی خود را اعمال کند.

در نتیجه ی تحقیق پیشروانه ی اسپری، محبوب سازی استادانه ی ادواردز و اختراع فن آوری های همچون M.R.I  که به پژوهشگران امکان مشاهده ی مغز را در عمل بخشید، امروز نیم کره ی راست مغز مشروعیت خاص خود را یافته است. نیم کره ی راست، واقعی و مهم است و به انسان بودن کمک می کند.

نیمکره ی راست و چپ: دیدگاه افراد در مورد نیم کره ی راستبیان نادرست

با این وجود، فراتر از آزمایشگاه های علم عصب شناسی و درمانگاه های تصاویر مغزی، دو برداشت غلط درباره ی سمت راست مغز رواج یافته است.

این دو برداشت غلط در معنا ضد یکدیگر، اما در پوچی همسانند. نخست نیمه ی راست مغز را یک نجات دهنده و دیدگاه دوم را یک ویرانگر می داند.

نیمه ی راست مغز نجات دهنده

پیروان دیدگاه نخست، شواهد علمی موجود درباره ی نیمکره ی راست را در نوردیده و مشروعیت آن را تا حد تعظیم و احترام رسانده اند. آنان معتقدند که مغز راست نهانگاه همه ی چیزهایی است که در عالم انسانی، خوب و عادلانه و شریف تلقی می شوند.

واقعا عجیب است. در طول سال ها ترویج کنندگان نیمکره ی راست نجات دهنده، در تلاش بوده اند ارزش وجودی نیم کره ی راست آشپز، نیمکره ی راست تغذیه کنند، نیمکره ی راست سوارکار را به ما بقبولانند.( بدون ذکری از مغز راست عدد شناس، مغز راست ستاره شناس، مغز راست عشق آفرین، که اخر آن ها ما را به کودکانی می رساند که در نهایت با خوردن غلات، صبحانه ی مورد توصیه ی مغز راست، بازی با چیدن آجر ها به کمک مغز راست و تماشای فیلم ویدیویی با مغز راست به بلوغ می رسند.)

این کتاب ها، تولیدات، و نشست ها غالبا در برگیرنده ی یک یا دو موضوع ارزشمند هستند(اما عموما احمقانه بودن خود را اثبات کرده است.) بدتر آنکه این سیل زبان ناشناخته ی بی بنیاد عصر جدید، اغلب به جای فهم عمومی از چشم انداز منفرد نیم کره ی راست، در جهت تحقیر آن عمل کرده است.

نیمه ی راست مغز ویرانگر

تا حدودی در پاسخ به جریان اظهارات بی اساسی که درباره ی مغز راست گفته شده استف یک رویکرد دیگر نیز پیدا شده  و طرفدارانی پیدا کرده است.

این دیدگاه به اکراه مشروعیت نیمکره ی راست را تصدیق می کند، اما بر این باور است که تاکید بر تفکر موسوم به مغز راست، به مفهوم به خطر افکندن پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است که با به کار بستن نیروی منطق در زندگی خود به دست آورده ایم. همه ی کارهایی که نیم کره ی راست انجام می دهد ( تفسیر محتوای عاطفی، پاسخ های شهودی، ادراک کلی امور) دوست داشتنی هستند. اما این یک پیش غذا برای جریان اصلی هوش واقعی است. آنچه ما را از دیگر حیوانات متمایز می سازد توانایی استدلال تحلیلی است.

ما انسان هستیم و حسابگری خود را می شنویم. این همان چیزی است که ما را منحصربفرد جلوه می دهد. هر چیز دیگری صرفا متفاوت نیست، بلکه از ما فرودتر است. توجه بیش از حد به عناصر زرق و برق دار لمسی _ حسی، در نهایت ما را گمراه کرده و می فریبد.

نیمکره ی راست و چپ: دیدگاه افراد در مورد نیم کره ی راستاسپری زمانی کوتاه قبل از مرگ گفت:

« آنچه باید به آن پرداخت این است که در جامعه ی جدید هنوز آن نیم کره ی راست ته مانده این اعتقاد وجود دارد که گرچه سمت راست مغز ما واقعی است، اما هنوز در مرتبه ای پایین تر قرار دارد. متاسفانه، نیم کره ی راست نه ما را نجات می دهد نه ما را نابود می کند. واقعیت، چنانکه اغلب در مورد آن صدق می کند، ظریفتر از آن است که به سادگی ادراک شود »

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 4٫00 out of 51 vote, average: 4٫00 out of 51 vote, average: 4٫00 out of 51 vote, average: 4٫00 out of 51 vote, average: 4٫00 out of 5

میانگین امتیاز 4٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz