بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در ایجاد مزیت رقابتی + مطالعه موردی - بهینگی

بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در ایجاد مزیت رقابتی + مطالعه موردی

اشتراک گذاری :
بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در ایجاد مزیت رقابتی + مطالعه موردی

سیستم اطلاعاتی چیست؟

سیستم های فراهم کننده ی داده یا اطلاعات برای کاربران یک سازمان را سیستم های اطلاعاتی گویند. از نظر فنی، سیستم اطلاعاتی به سیستمی اطلاق می شود که در آن مجموعه ای از اجزاء به هم پیوسته، در راستای حمایت از تصمیم گیری و کنترل سازمان، اطلاعات را جمع آوری، پردازش، ذخیره و توزیع می نمایند. همچنین سیستم های اطلاعاتی می توانند مدیران و کارمندان را در تحلیل مسائل، تجسم موضوعات پیچیده و خلق محصولات جدید یاری دهند.

فعالیت های سیستم های اطلاعاتی

این سیستم ها همانند هر سیستم دیگر دارای سه فعالیت می باشند.

 1. ورودی: جمع آوری داده های خام از محیط درون یا بیرون سازمان
 2. پردازش: تبدیل ورودی ها به شکل معنادار
 3. خروجی: ارائه ی اطلاعات پردازش شده به افراد

داشتن بازخورد برای سیستم ها ی اطلاعاتی بسیار لازم و ضروری است؛ چرا که به این طریق با برگرداندن اطلاعات به افراد مناسب، می توان مرحله ی ورودی را مجددا بررسی و تصحیح کرد.

بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در ایجاد مزیت رقابتی + مطالعه موردیساختار سیستم های اطلاعاتی

ساختار سیستم های اطلاعاتی برای فعالیت های هوشمندی رقابتی دربرگیرنده ی عملکردهای درونی و بیرونی می باشد. عملکرد درونی سبب می شود که بررسی و تجزیه ی داده های هوشمندی رقابتی به گونه ای سریع تر و موثرتر صورت بگیرد. سیستم های اطلاعاتی دارای ساختار درونی اند که باعث کمک به ارائه ی روش موثرتر مبادله ی اطلاعات جهت تولید اطلاعات کاربردی، تبادل داده ی بیشتر بین شرکا، درک متقابل بیشتر اهداف و در نتیجه ی آن افزایش همکاری میان شرکا می گردند. شراکت بیرونی از طریق تبادل الکترونیکی اطلاعات، همکاری بین طرفین را بهبود بخشیده و همچنین سبب افزایش مزیت رقابتی می گردد.

مزیت رقابتی چیست؟

مزیت رقابتی یعنی اینکه از نظر مشتریان، جذابیت پیشنهادات شرکت در مقایسه با رقبا به چه میزان بیشتر است. همچنین مزیت رقابتی سبب متمایز سازی ویژگی ها و ابعاد هر شرکت شده و از این طریق آن شرکت را قادر می سازد تا خدماتی بهتر از رقبا به مشتریان ارائه دهد.

ابعاد مزیت رقابتی

سه بعد جهت برآورد مزیت رقابتی در نظر گرفته شده که عبارتند از:

 1. کیفیت بالاتر
 2. قیمت پایین تر
 3. بینش کلی

برای هر یک از این سه بعد، شاخص هایی تعیین شده است.

پنج شاخص که برای کیفیت بالاتر در نظر گرفته شده عبارتند از: کارایی عملیاتی، محصولات جدید، بهبود محصولات فعلی، خدمات و فرایند کنترل کیفیت محصول.

شش شاخص به کاربرده شده برای برآورد اثرات قیمت پایین تر عبارتند از: کانال های پخش کارا، نوآوری در فرآیند تولید، کاهش قیمت، محدوده تولید گسترده و دسترسی به مواد اولیه.

سه شاخص که برای برآورد بینش کلی انتخاب شده عبارتند از: سفارش مجدد، نوآوری در بازاریابی و نام مارک تجاری.

پیامد های ایجاد مزیت رقابتی

ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ها چهار پیامد دارد.

 1. کارایی سازمان: سودآوری، بازگشت فروش، بازگشت سرمایه گذاری و کارایی کلی عملیات.
 2. نوآوری در سازمان: یک منبع کلیدی مزیت رقابتی، باعث توسعه ی توانایی های سازمان و پشتیبانی بلند مدت از عملکرد کسب و کار، تاثیر گذار در ایجاد بازار جدید برای محصولات موجود و محصولات جدید برای بازار موجود و سبب افزایش کاربرد فناوری ها.
 3. پاسخگویی به مشتریان: ارزش قائل شدن برای مشتری، ارضای نیازهای وی و انجام اقداماتی جهت بهبود کارایی فرایند تولید و کیفیت خروجی سازمان.
 4. توجه به کیفیت کالا و حساسیت نسبت به خدمات مطلوب تر: از مهمترین نکات دارای اولویت خاص در عصر حاضر.

هوشمندی رقابتی چیست؟

هنر جمع آوری، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات، به گونه ای که برای تمامی افراد سازمان-متناسب با نیازشان- قابلیت دسترسی به آن فراهم باشد را هوشمندی رقابتی گویند. هوشمندی رقابتی افراد را در شکل دادن آینده ی خود یاری رسانده و محافظ آن ها در برابر تهدیدهای رقابتی خواهد بود. ضرورت بر این است که هوشمندی رقابتی، قانونی و مبادی اخلاقیات باشد. در سازمان هایی که هوشمندی رقابتی در آن ها وجود دارد، انتقال دانش از محیط به سازمان با بهره گیری ازمقرراتی خاص صورت می گیرد.

بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در ایجاد مزیت رقابتی + مطالعه موردیانواع هوشمندی رقابتی

با توجه به تحقیقات به عمل آمده در این زمینه، دانشمندان موفق به شناسایی سه نوع هوشمندی رقابتی شده اند.

 1. هوش بازار: ترسیم یک نقشه برای ارائه ی اطلاعاتی چون: وضعیت فعلی و آینده ی نیازها و ترجیحات مشتریان، بازارهای جدید، فرصت ها برای بخش بندی خلاقانه ی بازار و مهمترین تغییرات در زمینه ی بازاریابی و توزیع.
 2. هوش استراتژیک: ارزیابی تغییراتی چون: تغییرات در ساختار رقبا، جایگزین های جدید برای محصول و تازه های صنعت، در استراتژی رقابتی و در بازه ی زمانی معین.
 3. هوش فناورانه: ارزیابی هزینه و سود برای فناوری فعلی و فناوری جدید و پیش بینی تغییرات فناوری.

ماموریت های اصلی هوشمندی رقابتی

برنامه ی هوشمندی رقابتی دارای سه ماموریت اصلی به شرح زیر می باشد.

 1. درک کلی از یک صنعت و شرکت های رقیب
 2. شناسایی زمینه های آسیب پذیر و ارزیابی اقدامات استراتژیک
 3. شناسایی خرکت های بالقوه که ممکن است یکی از رقبا با عملی کردن آن، زمینه ی به خطر افتادن موضع شرکت در بازار خاصی را ایجاد کند.

مزایای هوشمندی رقابتی

 • افزایش درجه اطمینان از تصمیمات استراتژیک گرفته شده بر اساس هوشمندی رقابتی
 • افزایش دانش بازار
 • بهبود ارتباطات چندوظیفه ای در سازمان
 • بهبود کیفیت محصول و خدمت در مقایسه با رقبا
 • کمک به پیش بینی بهتر فرایندها و نوسانات بازار
 • بهبود پیش بینی استراتژی رقبا
 • شناسایی مشتریان بالقوه و جدید
 • عبرت گرفتن از موفقیت و شکست دیگران
 • تسهیل در ورود به کار جدید

مزیت رقابتی یعنی اینکه از نظر مشتریان، پیشنهادات شرکت جذاب تر از پیشنهادات رقبا باشد. همچنین می توان با متمایز ساختن ویژگی ها یا ابعاد هر شرکت از طریق مزیت رقابتی، خدماتی بهتر از رقبا به مشتریان ارائه داد.

بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مزیت رقابتی

امروزه شرکتی نیست که به فناوری سیستم های اطلاعاتی تجهیز نشده باشد. پیاده سازی این فناوری شرکت ها را قادر می سازد تا کارایی و بهره وری خود را افزایش داده و از این طریق موقعیت تجاری خود را ارتقاء دهند. با توجه به روند سریع رقابت اقتصادی در دنیای امروز، بقاء و ادامه ی حیات موسسات و تشکیلات در گرو داشتن مزیت رقابتی است و هوشمندی رقابتی ابزاری تجاری و راهبردی است که عملکرد بلند مدت آن مزیت رقابتی پایدار را سبب می شود.

سیستم های اطلاعاتی می توانند سه نوع مزیت بهبود بهره وری (توانایی انجام کار بیشتر با همان منبع یا کمتر)، بهبود اثربخشی (توانایی فرد یا سازمان در انجام دادن آنچه که باید انجام شود) و مزیت رقابتی برای سازمان به ارمغان بیاورند. پس ازاین که با استفاده از سیستم های اطلاعاتی بهبود بهره وری و بهبود اثربخشی در سازمان حاصل شد، قادر به تغییر روش رقابت سازمانی خواهیم بود. برای هر سازمان الزامی است که به مشتریان خود دسترسی داشته باشد. بررسی مشتریان و انعکاس تصمیمات آن ها در گروه های خبری سیستم های اطلاعات، امکان ارزیابی واکنش های مشتریان نسبت به محصولات، خدمات و رقبا را برای سازمان فراهم می سازد.

در اینجا از تحقیق افشار ربانی شهرستانی(۱۳۹۴) بهره گرفته و  به بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در ایجاد مزیت رقابتی، با بهره گیری از هوش رقابتی پرداخته ایم. این تحقیق به صورت بررسی موردی شرکت های انفورماتیکی استان گیلان انجام گرفته و از طریق این آدرس قابلیت دریافت آن برای شما فراهم شده است.

فرضیه ها در خصوص نقش سیستم های اطلاعاتی در ایجاد مزیت رقابتی

در تحقیق افشار ربانی شهرستانی(۱۳۹۴) دو فرضیه برای بررسی داریم.

 1. بین سیستم های اطلاعاتی و هوشمندی رقابتی رابطه ی معناداری وجود دارد؟
 2. هوشمندی رقابتی باعث ایجاد مزیت رقابتی می شود؟

در این تحقیق در پی آن هستیم که فاصله ناشی از اثر کاربرد سیستم های اطلاعاتی بر هوشمندی رقابتی را از بین برده و مزیت رقابتی ایجاد کنیم.

بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در ایجاد مزیت رقابتی + مطالعه موردی

جامعه ی آماری

جامعه ی آماری این تحقیق را مدیران شرکت های انفورماتیکی استان گیلان تشکیل می دهند. از میان ۱۸۸ شرکت انفورماتیکی موجود در استان گیلان، ۱۲۹ شرکت را براساس جدول مورگان و نمونه گیری تصادفی انتخاب کرده ایم که در زمینه های شغلی فناوری اطلاعات (IT) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) مشغول فعالیت می باشند.

جمع آوری اطلاعات سیستم های اطلاعاتی و ایجاد مزیت رقابتی در شرکت های انفورماتیکی

برای این منظور از پرسشنامه ای استفاده شده که  شامل ۲۹ سوال می باشد و پایایی درونی آن مورد تایید واقع شده است. برای تشخیص اندازه گیری شدن یا نشدن شاخص های مورد نظرتوسط پرسشنامه نیز از تحلیل عاملی کمک گرفته شده است. به گونه ای که هرچه بار عاملی سوالی بیشتر باشد، آن سوال نقش بیشتری در تفهیم متغیر دارد.

نتایج به دست آمده

نتایج حاصل شده از بررسی موردی شرکت های انفورماتیکی استان گیلان حاکی از آن است که میان سیستم های اطلاعاتی و هوشمندی رقابتی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچین وجود رابطه ی مثبت میان هوش رقابتی با مزیت رقابتی نیز به تایید رسیده است.

پیشنهادات

 • استفاده از مشاوران خارجی در امور شرکت توسط مدیران
 • فراهم سازی بسترهای ارتباطی مناسب به منظور ایجاد ساختار قوی مبادله ی اطلاعات با تامین کنندگان مواد اولیه، قیمت گذاری و نحوه ی ارائه ی خدمات
 • بهره گیری از سیستم اطلاعاتی تصمیم
 • طراحی وبگاه و ایمیل اختصاصی برای شرکت، جهت آگاهی از خواسته ها و نیازهای مشتریان
 • تبیین ماهیت اصلی و تعریف صحیح هوش رقابتی برای کارکنان در تمام سطوح شرکت
 • به روزرسانی اطلاعات هوشمندی رقابتی
 • اطمینان مدیران از صحت اطلاعات هوشمندی رقابتی
 • استفاده از ابزارهای گوناگون جهت اطمینان یافتن از صحت اطلاعات، توسط مدیران شرکت ها یا موسسات
با گوشی اسکن کنید
2 votes, average: 4٫50 out of 52 votes, average: 4٫50 out of 52 votes, average: 4٫50 out of 52 votes, average: 4٫50 out of 52 votes, average: 4٫50 out of 5

میانگین امتیاز 4٫50 از 5 با 2 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz