معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در تجارت اثر جان ماکسوِل : بررسی علم اخلاق - بهینگی

معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در تجارت اثر جان ماکسوِل : بررسی علم اخلاق

96
0
اشتراک گذاری :
معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در تجارت اثر جان ماکسوِل : بررسی علم اخلاق

آنچه ما را به نابودی خواهد کشاند از این قرار است: سیاست بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق.
” مهاتما گاندی “

تمایل سیری ناپذیر انسان برای دستیابی به قدرت و ثروت

این سخن گاندی که به چهار وجه زندگی امروزی انسان مدرن، بُعدی روانشناختی و ذهنی داده، می تواند بیش از هر اصل استواری، اصول و مبانی جهان مدرن و توسعه یافته را بر مبنای ” منش و شخصیت فردی ” انسان نمایان کند.
در این میان، دو بُعد سیاست و اقتصاد که پایه گذار دو تمایل سیری ناپذیر انسان برای دستیابی به قدرت و ثروت در دنیای امروزی هستند بیش از دو مورد دیگر، اهمیت دارند. به ویژه آن که تاکید بر وجود رابطه تنگاتنگ میان تجارت و اخلاق می تواند دربرگیرنده این نکته مهم و اساسی باشد که نحوه کسب و کار و تجارت در هر جامعه می تواند مرز میان اخلاق و بی اخلاقی را در آن جامعه تعیین کند.

موفقیت در گرو الگوهای رفتاری

معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در تجارت اثر جان ماکسوِل : بررسی علم اخلاقبا نگاهی کلی، در جامعه ما از ” اخلاق ” و به ویژه از پایگاه دینی یاد می شود اما متاسفانه آنچه رفته رفته طی سالیان اخیر در کشورهای آسیایی در مقام عمل به چشم می خورد، این واقعیت است که تعداد افراد اخلاق محور به تدریج کاهش یافته است. در حالی که در غرب از حدود نیم قرن پیش، در زمینه فلسفه اخلاق و مدتی پس از آن در حوزه اخلاق حرفه ای، دروس دانشگاهی، کنگره ها و کنفرانس ها و پژوهش های مختلف برگزار شده است. فارغ التحصیلان این دانشگاه ها، شاخصه های اخلاقی مصوب انجمن های تخصصی را در مشاغل خود به کار می بندند.

انسان خواهان موفقیت است و از آن جایی که موفقیت فردی، شغلی و اجتماعی با الگوهای رفتاری، ارتباط مستقیم دارند، اصلاح این الگوها نقشی اساسی در کسب موفقیت ایفا می کنند. موفقیت در پرتو ارتباط درست و سهل انسان با خود و دیگران کسب می شود، چون انسان دائم در حال تعامل با خود و دیگران است.

انسان، موجودی اجتماعی است و با توسعه شگفت انگیز جوامع، در معرض تعامل با انبوهی از سازمان های گوناگون قرار دارد. این امر، ارتباط او را با دیگران و سازمان ها به شکل قابل توجهی پیچیده کرده است. به رغم این پیچیدگی ها، همه خواهان ارتباط آسان و درست با یکدیگرند؛ چون آسایش و آرامش را تنها در پرتو آن می یابند.

بیشتر بخوانید:  فلسفه مدیریت زمان (قسمت دوم) : بهبود در زندگی فردی و شغلی

این ارتباط درست و آسان چگونه پدید می آید؟

ارتباطی درست و آسان خواهد بود که موجه و برخوردار از دلیل منطقی باشد. افکار منطقی و اعمال اخلاقی، کلید سعادت و آسایش انسان هاست. صرف نظر از نتیجه رفتاری که ممکن است به ظاهر ناخوشایند باشد و بدون شک در دراز مدت، صلاحیت و خوشایندی خود را نشان خواهد داد. همین که یک عمل، مستدل، موجه و اخلاقی باشد، آسایش خاطر و راحتی وجدان را در پی دارد.
ترویج الگوهای ارتباطی درست و اصول اخلاقی، نیاز مبرم جامعه امروزی است.

کیست که در ارتباط با خود، خانواده و افراد جامعه، خواهان حفظ حرمت و آزادی نباشد! مگر نه این که رفتار اخلاقی، حافظ حرمت و آزادی معقول انسان هاست! مگر نه این که وقتی بنا به ضرورت های فردی و اجتماعی، به فرد یا سازمانی مراجعه می کنیم، بیش از گرفتن پاسخ مثبت، خواهان پاسخ محترمانه هستیم! تیرگی خاطر ناشی از بی حرمتی را با دریافت پاسخ مثبت نمی توان زدود، چه رسد به این که پاسخ، منفی باشد. شیرینی حفظ حرمت حتی با شنیدن پاسخ منفی از بین نمی رود.

معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در تجارت اثر جان ماکسوِل : بررسی علم اخلاقرعایت اصول اخلاقی، تنها پیروی از قانون نیست

اصول اخلاقی باید بر فعالیت های ارادی انسان حاکم باشد و تجارت نیز یک فعالیت ارادی است بنابراین اصول اخلاقی باید بر فعالیت های تجاری انسان حاکم باشد. برخی تصور می کنند برای رعایت اصول اخلاقی تجارت، فقط کافی است از قانون پیروی کنند در حالی که این، تصوری نادرست است. تعهد اخلاقی برای رعایت قانون، تا زمانی وجود دارد که قانون مستلزم رفتارهای ناعادلانه نباشد. عدم رعایت اصول اخلاقی می تواند منافع کوتاه مدتی را برای شرکت ها ایجاد کند اما با گذر زمان، رفتارهای ناپسند، به منافع مالی شرکت ضربه می زنند.

هدف نهایی اصول اخلاقی آن است که مجموعه ای از استانداردهای اخلاقی را پدید آورد که حفظ و بکارگیری آن ها منطقی باشد. رواج اخلاق تجارت، نتایج مثبت از جمله توسعه پایدار از طریق کاهش مصرف منابع تجدیدپذیر، مقرارت بهداشتی، حفاظت از محیط زیست، مشتری مداری، جلوگیری از تبلیغات فریبنده و نظایر آن را در پی دارد.

اخلاق، منش و عادات

واژه اتیکس در زبان انگلیسی به معنی منش و مورالز به معنی عادات به جای اخلاق به کار می روند. گرچه واژه های مذکور به جای یکدیگر به کار می روند اما در معنای دقیق، تفاوت هایی با هم دارند. نظام های ارزشی و عادت هایی ( قواعد و استانداردهای رفتاری ) که در زندگی گروه خاصی تحقق یافته به عنوان اخلاق آن گروه توصیف می شوند. مانند اخلاق خانواده، اخلاق تجارت و اخلاق حرفه ای. در حالی که مورالز، شخصیت فردی را تعیین می کند.
اخلاق، مجموعه صفات روحی و باطنی انسان است. به گفته ی برخی از دانشمندان، گاهی به برخی از اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی شده اخلاق گفته می شود. ( اولی اخلاق صفاتی است، دومی اخلاق رفتاری. )

اخلاق را از طریق آثار آن می توان تعریف کرد به این شکل که گاهی فعلی که از انسان سر می زند، شکلی مستمر ندارد اما وقتی کاری به طور مستمر از کسی سر می زند ( مانند امساک در بذل و بخشش و کمک به دیگران ) دلیل بر این است که ریشه ای درونی و باطنی در اعماق جان و روح فرد دارد و آن را خلق یا اخلاق می نامند.

بیشتر بخوانید:  ترک عادت: عادت چیست؟ عادتهای خوب و عادتهای بد

معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در تجارت اثر جان ماکسوِل : بررسی علم اخلاقعلم اخلاق را چگونه تعریف کرده اند؟

اخلاق علمی است که از ملکات و صفات خوب، بد، ریشه ها و آثار آن سخن می گوید. به تعبیر دیگر، سرچشمه های اکتساب این صفات نیک، راه مبارزه با صفات بد و آثار هر یک را در فرد و جامعه مورد بررسی قرار می دهد. البته همان طور که گفته شد گاه آثار علمی و افعال ناشی از این صفات نیز ” اخلاق ” اطلاق می شوند.

به طور مثال

اگر کسی پیوسته آثار خشم و عصبانیت نشان می دهد به او می گویند: این اخلاق خوبی نیست که فلانی دارد. در واقع این دو، علت و معلول یکدیگرند که نام یکی بر دیگری اطلاق می شود.
بعضی از غربی ها علم اخلاق را چنان تعریف کرده اند که از نظر نتیجه با تعاریف ما یکسان است. از جمله در کتاب ” فلسفه اخلاق ” نوشته ی یکی از فلاسفه غرب به نام ” ژکس ” می خوانیم:

“علم اخلاق عبارت است از تحقیق درباره رفتار آدمی به آن گونه که باید باشد. ” در حالی که بعضی دیگر مانند فولکیه با بینش های متفاوت در تعریف علم اخلاق می گوید: ” مجموعه قوانین رفتاری که انسان به واسطه مراعات آن ها می تواند به هدفش برسد، علم اخلاق است. ”

کتاب ” اخلاق حرفه ای در تجارت “

معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در تجارت اثر جان ماکسوِل : بررسی علم اخلاق

کتاب ” اخلاق حرفه ای در تجارت ” مجموعه ای از مطالب شگفت انگیز و حیرت آور درباره علم اخلاق در تجارت است که جان ماکسوِل در طول سال ها مطالعه و تحقیق در دنیای زیبا و شگفت انگیز موفقیت با آن ها آشنا شده است.

امیدوارم این مجموعه بتواند برای خوانندگان قابل استفاده و تاثیرگذار باشد و بتوانید در مقاطع مختلف زندگی، از خرد و پیام های نهفته در آن برای ساختن زندگی موفق و توام با شادکامی، سود ببرید. به خاطر بسپارید که دانستن صرف، کافی نیست بلکه باید به آنچه می آموزیم متعهد باشیم و آن ها را در عمل و زندگی پیاده کنیم، چرا که گفته اند:
از هزارن نفر، یک نفر مطالعه می کند؛ از هزارن نفری که مطالعه می کنند، یک نفر می فهمد؛ از هزارن نفری که می فهمند؛ یک نفر درک می کند؛ از هزارن نفری که درک می کنند، یک نفر عمل می کند!

معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در تجارت اثر جان ماکسوِل : بررسی علم اخلاقمعرفی کتاب اخلاق حرفه ای در تجارت اثر جان ماکسوِل : بررسی علم اخلاق

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz