چگونه یک مدیر می تواند مهارت های خود را با تسلط بر تفکر بخش های چهارگانه مغزی ارتقا دهد؟ - بهینگی

چگونه یک مدیر می تواند مهارت های خود را با تسلط بر تفکر بخش های چهارگانه مغزی ارتقا دهد؟

98
0
اشتراک گذاری :
چگونه یک مدیر می تواند مهارت های خود را با تسلط بر تفکر بخش های چهارگانه مغزی ارتقا دهد؟

در عصر معاصر، مدیریت بر سازمان ها به دلیل محیط های سازمانی متحول و ناپایدار، فرآیند پیچیده ای دارد. بنابراین، مدیریت مستلزم تسلط بر مجموعه ای از مهارت های مدیریتی و تطبیق رفتارهای مناسب با موقعیت خاص است. اهمیت این امر به اندازه ای است که از آن به عنوان عامل پیروزی یا شکست نهادهای آموزشی یاد می کنند.

در این راستا بررسی مدل مغز کامل از جمله مباحثی است که کمک می کند تا تحلیلی بر درک از خود و محیط حاصل شود و تصمیم های بهینه در موقعیت های مختلف اتخاذ شود.

مبانی نظری مغز؛ مدل هرمن

در بررسی مبانی نظری و مطالعات مربوط به مغز، هرمن را با لقب پدر فناوری تسلط بر مغز می شناسند. وی در سال های زیادی به تحقیق و بررسی در این حوزه پرداخته است و در سال های ۷۰-۱۹۶۰ میلادی ابزار جدیدی را برای شناخت مهارت های عصبی منتشر کرد. در مدل وی مانند دایره ای شامل چهار بخش مجسم شده است که با چهار حرف توصیف می شود.

هرمن دریافت انسان ها از دو نیمه ی مغز خود به تناوب استفاده نمی کنند، بلکه حالاتی را برای فهمیدن در پیش می گیرند و نسبت به این حالات واکنش سریع نشان می دهند. این حالات را رجحان فمری نامگذاری کرد. وی افزود هرچه رجحان در یکی از شیوه های تفکری بیشتر باشد، بی میلی نسبت به حالت مخالف قوی تر می شود و در نتیجه ی این بی میلی، از تفکر نسبت به آن حالت فکری پرهیز می شود.

بر همین اساس است که امروزه هرچه فعالیت ها و نیازهای شغلی فرد با تمایلات فکری اش همسو تر باشد، رضایت بیشتری در افراد نمود پیدا می کند و همین رضایت افراد سبب خواهد شد تا کارشان را به خوبی انجام دهند.

ویژگی های تفکر بخش های چهارگانه مغزی هرمن

بنابر آنچه در بالا ذکرشد، رجحان یا ترجیح فکری می تواند سبب سازگاری بیشتر افراد با شرایط کاری شان شود تا منجر به شایستگی، اشتیاق و بهره وری بیشتر شود. در زیر به تشریح تفکر بخش های چهارگانهمغزی هرمن پرداخته ایم.چگونه یک مدیر می تواند مهارت های خود را با تسلط بر تفکر بخش های چهارگانه مغزی ارتقا دهد؟

ویژگی های سبک تفکر تحلیل یک چهارم مغزی الف

شخص با رجحان مغزی الف، به فعالیت های تحلیلی، فرو رفتن در اطلاعات فنی، حل مسئله به صورت منطقی، دریافت حقایق و یافتن پاسخ ها علاقه مند است. چنین فردی، به فعالیت های نظیر سنجش و تجزیه و تحلیل مفاهیم و توسعه نقشه ی پروژه ها علاقه دارد.

فرد با تفکر یک چهارم الف، واقع گرا، فنی، منطقی، استدلالی و انتقادی است این بخش، در قسمت فوقانی نیم کره ی چپ قرار دارد.

سبک تفکر با توالی یک چهارم مغزی ب

فرد با رجحان ب، به فعالیت های سازمان یافته و سرگرمی های بی خطر علاقه دارد و سعی در به حداقل رساندن ریسک و تضمین انجام شده ی نقشه ی پروژه ها دارد. تفکر یک چهارم ب، سازمان یافته، برنامه ریزی شده، محافظه کارانه و اصولی است. فرهنگ این چنین افرادی مبتنی بر وظیفه است. در واقع این اشخاص متفکرند و یک رویه ی ثابت را ادامه می دهند. افرادی با این ویژگی ها معمولاً در کشف کاستی ها موفق اند. این بخش در قسمت تحتانی نیمکره ی چپ قرار دارد.

سبک تفکر بین فردی یک چهارم مغزی ج

فرد با رجحان یک چهارم ج به فعالیت های احساسی، مراقبتی و عاطفی علاقه مند است. آن ها با قلبشان واکنش نشان می دهند. گفت و گو و ارتباط برای آن ها بسیار مهم است. یک فرد با رجحان ج، کم حرف و اغلب مردم محور است.

این افراد در سازمان خودشان را همچون رهبرانی می بینند که کارمندشان را حمایت کرده و در آن ها انگیزه ایجاد می کنند. فرهنگ این چنین افرادی کاملاً غیر مادی و مبتنی بر ارزش ها و احساسات است. این بخش در قسمت فوقانی نیمکره ی راست قرار دارد.

سبک تفکر خلاق یک چهارم مغزی د

شخص با این رجحان به فعالیت های چالشی، اکتشافی و ریسک پذیر علاقه دارد ولی در کار با دیگران خیلی موفق نیست؛ که این امر به دلایل غیر کلامی بودن  و غیر شخصی بودن آن ها واقع می شود. تفکر آن ها دیداری، کل نگر، خلاق، فضایی، انعطاف پذیر و شهودی است. این بخش نیز در قسمت تحتانی نیمکره ی راست قرار دارد.چگونه یک مدیر می تواند مهارت های خود را با تسلط بر تفکر بخش های چهارگانه مغزی ارتقا دهد؟

بیشتر بخوانید:  انواع سبک های تفکر (تفاوت ها و کارکردها)

مهارت های سه گانه ی مدیریت

حال اگر بخواهیم ارتباط بین موارد بالا و مهارت های مدیران را بررسی کنیم باید تعریف کوتاهی از مهارت های مرتبط با مدیریت بیان شود.

مهارت های سه گانه ی مدیریت، مدیران را قادر می سازد که بر حسب اقتضا و مقام خود در سازمان و تحلیل هایی که از محیط خود دارند، عملکرد های مناسبی داشته باشند.

 • مهارت فنی

مهارت های فنی به درک و تسلط بر انجام روش ها، فرآیند ها، روندها و فنون اشاره دارند. مدیران در انجام وظایف متنوع خود، نیاز به مهارت های فنی در امور آموزشی، ارزشیابی، حسابداری، روش های تصمیم گیری و امور اداری دارند.

 • مهارت ادراکی

یعنی توانایی ادراک پیچیدگی های کل سازمان و تصور همه ی عناصر تشکیل دهنده ی کار و فعالیت سازمانی به صورت یک کل واحد. به عبارت دیگر، توانایی تشخیص اینکه کارکرد های گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته بوده و تغییر در هر یک از بخش ها، الزاماً بخش های دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد.

حوزه ی مهارت ادراکی، شامل خلاقیت و نوآوری، شناخت ساختار سازمانی و اثربخشی، توان پیش بینی و شناخت سازمان غیر رسمی است.

بیشتر بخوانید:  سبک تفکر چه تاثیری بر نوآوری سازمانی دارد؟ (آشنایی با الگوی تفکر هریسون و برامسون)
 •  مهارت های انسانی

برخی از مولفه های مهارت های انسانی شامل مهارت های رهبری، تفویض اختیار، مذاکره، تاکید بر اصول اخلاقی، حل تضاد و تعارض، مدیریت، پرورش و توسعه ی منابع انسانی، پایان دادن به نارضایتی ها، توانایی کار و درک دیگران، توانایی ایجاد انگیزش، تفاهم کاری و گروه سازی می باشند.

بسیار واضح و روشن است که این موارد که زیر شاخه های مهارت های انسانی محسوب می شوند برای ایجاد یک فضای مناسب در سازمان به سبب همکاری و تفاهم در بین اعضای گروه و افراد مختلف سازمان با یکدیگر، لازم و ضروری است.چگونه یک مدیر می تواند مهارت های خود را با تسلط بر تفکر بخش های چهارگانه مغزی ارتقا دهد؟

بررسی ارتباط بین مهارت های سه گانه مدیران و سبک تفکر آنها

به سبب تازگی موضوع حال حاضر یعنی ارتباط بین مهارت های سه گانه ی مدیریت و سبک تفکر بخش های چهارگانه ی مغز و نبود ادبیات غنی، تحقیقات داخلی محدودی در زمینه ی حاضر به انجام رسیده است. بررسی موردی که در این مطلب آورده شده، از پژوهش بهاره عزیزی نژاد که در سال ۱۳۹۵ آنرا انجام داده، استخراج شده است.

فرضیه پژوهش

فرضیه های پژوهشی که توسط عزیزی نژاد (۱۳۹۵) ارائه شده، شامل موارد زیر است.

 1. آیا بین سبک تفکر بخش های چهارگانه ی مغزی و مهارت های مدیران رابطه وجود دارد؟
 2. آیا سبک تفکر بخش های چهارگانه ی مغزی می تواند مهارت های مدیران را پیش بینی کند؟

جامعه آماری و ابزار تحقیق

جامعه ی آماری شامل کلیه ی مدیران دانشگاه پیام نور بوده، برای نمونه گیری بر اساس روش تمام شماری ۱۵۸ نفر انتخاب شدند.

ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ی سنجش تسلط یک چهارم های مغزی هرمن با ۶۰ گویه است که میزان تسلط مغزی مدیران را در ۴ بخش مغزی می سنجد. به طوری که برای سنجش هر یک چهارم مغزی، ۱۵ گویه اختصاص داده شده است.

ابزار دیگر، پرسشنامه ی سنجش مولفه های مهارت های مدیران با ۲۴ گویه است که در سه بعد به بررسی مهارت های سه گانه می پردازد. پرسشنامه ی مهارت های مدیریتی در هر بعد شامل موارد زیر است.

 • بعد مهارت ادراکی (مفهومی): شامل خلاقیت و نوآوری، منظم بودن، آینده نگری، هدفگذاری و برنامه ریزی، مدیریت زمان، شناخت ساختار سازمانی و اثر بخشی، توان پیش بینی و شناخت سازمان غیر رسمی است که ۸ گویه را به خود اختصاص داده است.
 • بعد مهارت ارتباطی و انسانی  با ۸ گویه، مشتمل بر خوش اخلاقی و ادب و احترام، اداره ی جلسه، ایجاد روحیه ی تیمی، تیم سازی و کار تیمی، گزارش نویسی، تفویض اختیار، ترغیب و نفوذ در دیگران، مکاتبات اداری و مهارت ارتباط با ارباب رجوع است.
 • بعد فنی با ۸ گویه، شامل دانش و تجربه ی مدیریت، تقسیم کار، دانش جذب و نگهداری نیروی انسانی، کار با رایانه، تدوین دستورالعمل کار، برنامه ریزی عملیاتی، ارزیابی عملکرد و تحقیق و توسعه است.

چگونه یک مدیر می تواند مهارت های خود را با تسلط بر تفکر بخش های چهارگانه مغزی ارتقا دهد؟

بیشتر بخوانید:  مدیران با کدام سبک تفکر بیشتر درگیر دام های زمان می شوند؟

نتیجه گیری؛ وجود ارتباط بین مهارت ها و سبک تفکر مدیران

در هر سازمانی، اثربخشی فرایند مدیریت و مهارت های مدیران به سبک تفکر مدیر بر اساس تسلط یک چهارم های مغزی وابسته است. مدیریت با تمرکز بر نیمرخ تسلط مغزی هماهنگ با ضرورت های شغل مدیریتی می تواند عملکرد سازمانی را بهبود بخشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی سبک تفکر یک چهارم های مغزی با مهارت های مدیران بود تا با آگاهی بیشتر، عملکرد بهینه و متناسبی در سازمان ها ارائه شود.

یافته های این تحقیق نشان می دهد رابطه ی بین سبک تفکر یک چهارم های مغزی الف، ج و د و مهارت های مدیران معنادار، مستقیم و مثبت می باشد به طوری که تسلط هر یک از رجحان های فکری نامبرده با مهارت های مدیران رابطه دارد و تنها تسلط یک چهارم ب و مهارت مدیران رابطه ندارد.

مدیران تمایل دارند با تسلط نیمکره ی چپ مغز، تمرکز بر سازماندهی و کنترل موقعیت ها را با سبک تفکر یک چهارم ب داشته باشند اما تحقیقات دکتر مقدسی در سال ۸۸، نشان می دهد که تسلط سبک تفکر یک چهارم مغزی ب با سطح اثر بخشی مدیران رابطه ی معنا دار ندارد.

راهکاری برای انتخاب و گزینش مدیران

چگونه یک مدیر می تواند مهارت های خود را با تسلط بر تفکر بخش های چهارگانه مغزی ارتقا دهد؟در این پژوهش بین سبک تفکر یک چهارم های مغزی و مهارت های سه گانه ی مدیران رابطه وجود دارد. این رابطه مثبت و معنادار ارزیابی شده است؛ به طوری که بیشترین رابطه بین یک چهارم مغزی د با مهارت مدیران است.

از یافته ی بالا می توان چنین برداشت کرد که مدیریت تنها به سازماندهی و برنامه ریزی ختم نمی شود، بلکه مدیران باید در اداره ی امور از خلاقیت، بصیرت و نوآوری بهره ببرند.

یافته های این تحقیق بر این نکته تاکید دارند که انتخاب و گزینش مدیران بهتر است با اولویت تسلط سبک تفکر ربع های مغزی در ارتباط با مهارت های آنان به صورت تسلط تمام مغزی، یا تسلط سه ربعی الف، ج و د یا تسلط دو ربعی الف و د باشد.

چگونه می توانیم به یک مدیر توانا بدل شویم؟

شاید بسیاری از ما این حرف را شنیده ایم که مدیریت یک مسئله ی ژنتیکی و ذاتی است و شاید با مطالعه ی این صفحه به این مهم دست یافته ایم که افرادی که سه ربع یا دو ربع از یک چهارم های مغزی را دارا می باشند (که این موارد را نیز ذاتی می دانیم و یک باور غلط است) مدیران خوبی هستند اما واقعیت چیز دیگری است.

در بسیاری از تحقیقات از گذشته تا به امروز رابطه ی بین سبک های تفکر یک چهارم های مغزی و مهارت های مدیران به اثبات رسیده است. در این تحقیق به طور خاص، نتایج بر وجود یک ارتباط معنادار، مستقیم و مثبت بین سبک های تفکر یک چهارم های الف، ج و د با مهارت های سه گانه ی مدیریت تاکید دارند.

با توجه به نتایج  بدست آمده، پیشنهادات زیر بر بهبود این رابطه تاثیرگذار خواهد بود.

 • برگزاری کارگاه های آموزشی و آگاهی دهی به مدیران در زمینه ی تسلط و قابلیت های یک چهارم های مغزی و تقویت مهارت های تفکر تمام مغزی پیشنهاد می شود.
 • سازمان ها می توانند از ابزار های سنجش تسلط مغزی در زمان انتخاب و گزینش مدیران خود استفاده کنند تا مدیر با قابلیت متناسب با نیاز های خود به کار بگیرند.
 • در واقع می توان با آگاهی و مطالعه و تمرین، سبک های تفکر یک چهارم های مغزی الف، ج و د را در درون خود پرورش دهیم و در امر مدیریت پیشرفت کنیم.
با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz