فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم ) - بهینگی

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word – آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

386
0
اشتراک گذاری :
پرینت سند (printing documents): آموزش کاربردی word 2016 (قسمت چهاردهم)

مقدمه :

در ادامه مطالب آموزش Word، همچنان در موضوع مبانی نگارش در Word هستیم. در این قسمت از آموزش با نحوه ایجاد تو رفتگی در متن ( indent ) و همچنین تو رفتگی معلق ( hanging indent ) و کاربرد های کلید tab آشنا میشویم. دو کلمه کلیدی در این مبحث وجود دارند که یکی indent و دیگری tab می باشد که به ترتیب فاصله گذاری و تو رفتگی نامیده شده است.

مطلب منتشر شده قبلی :

بیشتر بخوانید:  Find و Replace -آموزش کاربردی و فارسی WORD 2016 (قسمت هشتم )

تورفتگی متن : ( indenting text )

در بسیاری از اسناد ممکن است بخواهید فقط خط اول هر پاراگراف را کمی عقب تر ببرید، یعنی تو رفتگی (indent) ایجاد کنید. این امکان باعث جداشدن پاراگراف ها از هم میشود.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

همچنین میتوانید خط اول را کمی عقب تر بکشید

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

عقب نشینی ( تو رفتگی ) با استفاده از کلید Tab :

یک راه سریع برای تو رفتگی استفاده از کلید Tab است. این عمل فاصله ی ۱/۲ اینچی در ابتدای خط ایجاد میکند.

۱: مکان نما را در ابتدای پاراگرافی که میخواهید تو رفتگی ایجاد شود قرار دهید

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

۲: کلید Tab را بفشارید. روی خط کش باید ببینید که مارکر نشان دهنده تو رفتگی اولین خط به اندازه ۱/۲ اینچ به سمت راست حرکت میکند.

۳: بدین ترتیب برای اولین خط پاراگراف تو رفتگی ایجاد میشود.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

اگر خط کش را نمیبینید سربرگ view را انتخاب نمایید سپس روی مربع کوچک کنار خط کش کلیک کنید.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

نشانگر های تو رفتگی (indentation) :

در اغلب موارد، ممکن است بخواهید کنترل زیادی روی تو رفتگی داشته باشید. نشانگر های تو رفتگی نرم افزار word این امکان را برای شما فراهم میکند که پاراگراف ها را در هر جایی که میخواهید فاصله گذاری کنید.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

نشانگر های تو رفتگی در سمت چپ خط کش افقی قرار دارد، و چندین آپشن فاصله گذاری را مهیا میکند :

  • نشانگر تو رفتگی خط اول  تو رفتگی اولین خط را تنظیم میکند.
  • نشانگر تو رفتگی معلق  تو رفتگی معلق بودن را تنظیم میکند. یعنی اولین خطر از ابتدای سطر شروع می شود و سایر خطوط پاراگراف دارای تورفتگی میشود.
  • نشانگر تو رفتگی چپ  بطور همزمان تو رفتگی اولین خط و تو رفتگی معلق را تغییر میدهد. این امکان تمام خطوط پاراگراف را فاصله گذاری میکند.

استفاده از نشانگر های تو رفتگی برای ایجاد فاصله :

۱: مکان نما را در هر جا از متن که میخواهید تو رفتگی ایجاد شود قرار دهید، و یا اینکه یک یا چند پاراگراف را انتخاب نمایید.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

۲: نشانگر تو رفتگی دلخواه را کلیک و درگ نمایید. در این مثال ما نشانگر تو رفتگی چپ را کلیک و درگ نموده ایم.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

۳: موس را رها کنید. در پاراگراف ها تو رفتگی ایجاد میشود.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

استفاده از فرمان Indent برای فاصله گذاری :

اگر قصد دارید در چند خط از یک متن یا کل خطوط یک پاراگراف تو رفتگی ایجاد کنید، میتوانید از این قابلیت استفاده کنید. این قابلیت تو رفتگی را با افزایش ۱/۲ اینچ تنظیم میکند.

۱: متنی که میخواهید تو رفتگی در آن ایجاد شود را انتخاب کنید.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

۲: از سربرگ Home روی افزایش یا کاهش تو رفتگی کلیک کنید.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

۳: تو رفتگی در متن ایجاد خواهد شد.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

برای شخصی سازی مقدار تو رفتگی، کافیست همانند شکل زیر اعداد را به اعداد دلخواهتان نزدیک نمایید.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

فاصله گذاری با کلید Tab :

استفاده از کلید Tab به شما امکان کنترل بیشتری بر قرار دادن متن می دهد. بصورت پیش فرض، هر زمان کلید Tab را بفشارید، نشانگر موس به اندازه ۱/۲ اینچ به سمت راست حرکت میکند. اضافه کردن محلهای توقف tab (زبانه) به ruler به شما اجازه میدهد تا اندازه هر tab را تغییر دهید. tab stop محلی است که با فشردن دکمه Tab موس آنجا می ایستد، و Word این اجازه را میدهد که حتی بیشتر از یک tab stop برای یک خط استفاده کنید. به عنوان مثال، در یک رزومه با اضافه کردن یک Tab راست همانند شکل زیر، شروع خط را از سمت چپ و پایان خط را از سمت راست هم ترازی کنید.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

با فشردن کلید Tab، بسته به محلی که نشانگر موس قرار دارد میتوانید یک صفحه جدید اضافه کنید یا یک تو رفتگی در خط اول ایجاد کنید. به طور معمول، اگر مکان نما در آغاز یک پاراگراف است، آن یک تو رفتگی در خط اول ایجاد خواهد کرد، در غیر این صورت یک صفحه جدید ایجاد میکند.

انتخابگر صفحه ( Tab Selector ) :

انتخابگر صفحه مکانی بالای خط کش عمودی در سمت چپ است. برای دیدن نام Tab Stop فعال، موس را روی برگه ببرید.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

انواع Tab Stop ها :

۱: left tab  : متن را در Tab Stop از سمت چپ تراز مینماید.

۲: center tab  : متن را در اطراف Tab Stop در وسط قرار می دهد.

۳: right tab  : متن را در Tab Stop از سمت راست تراز می نماید.

۴: decimal tab  :  اعداد اعشاری را با استفاده از نقطه چین اعشاری می کند.

۵: bar tab : یک خط عمودی را بر روی سند ترسیم می کند.

۶: تو رفتگی خط اول  : نشانگر تو رفتگی را روی خط کش قرار می دهد و در اولین خط یک پاراگراف تو رفتگی ایجاد میکند.

۷: تو رفتگی معلق  : نشانگر تو رفتگی معلق را قرار می دهد و در تمام خطوط بجز خط اول تو رفتگی ایجاد میکند.

اگر چه Bar Tab و تو رفتگی خط اول تو رفتگی معلق در انتخابگر زبانه به نظر میرسند اما آن ها از لحاظ فنی از زبانه نیستند.

اضافه کردن Tab Stop :

۱: پاراگراف یا پاراگراف هایی که قصد دارید Tab Stop به آن اضافه کنید را انتخاب نمایید. اگر هیچ پاراگرافی را انتخاب نکنید، Tab Stop به پاراگراف فعلی و پاراگراف های جدیدی که زیر آن وارد می کنید اعمال خواهد شد.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

۲: روی Tab Selector کلیک کنید تا Tab Stop که قصد دارید استفاده کنید نمایان گردد. در این مثال ما Right Tab را انتخاب کرده ایم.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

۳: روی مکان خط کش افقی که میخواهید متن شما ظاهر شود کلیک کنید. این کار کمک میکند تا بر روی لبه پایین خط کش کلیک کنید. میتوانید هر تعداد Tab Stop که میخواهید را اضافه نمایید.

۴: مکان نما را در مقابل قسمتی که میخواهید Tab کنید قرار دهید، و سپس کلید Tab را بفشارید. متن به Tab Stop بعدی میرود. در این مثال، ما هر محدوده تاریخ را به Tab Stop که ساخته ایم منتقل کرده ایم.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

از بین بردن Tab Stop ها :

بعضی موقعها لازم می شود که  Tab Stop ها را پاک کنیم. به عنوان مثال وقتی استفاده نمی شوند. برای حذف کردن یک Tab Stop، ابتدا کل متنی که از Tab Stop استفاده میکند را انتخاب نمایید. سپس آن را به کمک خط کش کلیک و درگ نمایید.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

word همچنین میتواند برای کمک در اینکه قالب بندی (Formatting) را در سند خود ببینید، نمادهای قالب بندی پنهان را نمایش دهد. نظیر : spaces ، paragraph marks و tab. برای نمایش نماد های قالب بندی پنهان، سربرگ home را انتخاب نمایید، سپس روی گزینه Show / Hide کلیک نمایید.

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

تمرین قسمت نهم آموزش فاصله گذاری و تو رفتگی ( indents and tabs ) :

تمرین۱: از لینک مقابل فایل تمارین را دانلود نمایید: فایل تمارین

تمرین۲: از کلید Tab برای ایجاد تو رفتگی در شروع هر پاراگراف برای بدنه ی هر نامه استفاده کنید.

تمرین۳: زمانیکه کار را به اتمام رساندید، اولین صفحه باید به شکل زیر باشد:

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

تمرین۴: به صفحه دوم اسکرول کنید.

تمرین۵: تمام متن زیر Training & Education در صفحه ۲ را انتخاب نمایید.

تمرین۶: Right Tab را در علامت ۶ “(۱۵٫۲۵ سانتیمتر) قرار دهید.

تمرین۷: مکان نما را قبل از هر محدوده زمانی قرار دهید، سپس کلید Tab را بفشارید. این تاریخ ها شامل ۲۰۰۸ و ۱۹۹۷-۲۰۰۱ و ۱۹۹۵-۱۹۹۷ میشود.

تمرین۸: هر شرح شغل را در بخش تجربه انتخاب نمایید و آن را به سمت چپ با تو رفتگی ۰٫۲۵″ (۵۰ mm) انتقال دهید.

تمرین۹: زمانیکه کار شما تمام شود، صفحه ۱ باید به شکل زیر باشد:

فاصله گذاری و تو رفتگی در Word - آموزش کاربردی WORD 2016 (قسمت نهم )

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 4٫00 out of 51 vote, average: 4٫00 out of 51 vote, average: 4٫00 out of 51 vote, average: 4٫00 out of 51 vote, average: 4٫00 out of 5

میانگین امتیاز 4٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz