شوخ طبعی رهبران چه موقع موجب رفتارهای بد کارکنان می شود؟ - بهینگی

شوخ طبعی رهبران چه موقع موجب رفتارهای بد کارکنان می شود؟

140
0
اشتراک گذاری :
شوخ طبعی رهبران چه موقع موجب رفتارهای بد کارکنان می شود؟

شوخ طبعی رهبران چه موقع موجب رفتارهای بد کارکنان می شود؟

شوخ طبعی رهبران:

عموما محیط کاری پر از خنده به عنوان یک محیط خوب شناخته می شود. مطالعات مختلف نشان می دهد، خوش طبعی و خوش مشربی نه تنها حس بهتری در افراد ایجاد می کند و باعث می شود روز کاری سریعتر بگذرد، بلکه منجر به افزایش سود خالص کسب و کار نیز می شود. تحقیقات نشان می دهد کارکنانی که با یکدیگر خوشرویی می کنند، خلاق تر هستند، همکاری بیشتری داشته و در نتیجه بهره وری و سودآوری بیشتری خواهند داشت. همچنین خوش رویی می تواند در ترفیع جایگاه سازمانی نیز موثر باشد. مدیرانی که مهارت شوخ طبعی در کار دارند( البته در صورتی که شوخی بجا و مناسب باشد)، معمولا حمایت بیشتری از جانب کارکنان در خصوص ابتکارات پیشنهادی کسب می کنند، در انگیزش کارکنان موفق تر هستند، درآمد بیشتری ایجاد می کنند و بسرعت ترفیع پیدا می کنند.

شوخ طبعی رهبران چه موقع موجب رفتارهای بد کارکنان می شود؟

شوخ طبی رهبران : درست یا غلط؟

رهبران آهنگ درون محیط کار را تنظیم می کنند. آنچه رهبر می گوید یا انجام می دهد توسط کارکنان مشاهده شده و تفسیر می شود. کارکنان متناسب با آنچه دیده اند و تفسیرکرده اند، رفتار خود را تنظیم خواهند کرد. به همین دلیل رهبران ضروری است که بدانند چه روشهایی برای بروز شوخ طبعی در محیط کار درست –یا غلط – است به طوریکه منفعت سازمانی حاصل شود.

تحقیق درباره شوخ طبعی رهبران

من و همکارانم به بررسی تاثیر شوخ طبعی رهبران بر رفتار و اقدامات کارکنان آقا یا خانم وی پرداختیم. در یک مقاله تحقیقاتی جدید در ژورنال Academy of Management ، یافته های ما ارائه شده است. مطابق این یافته ها، شوخ طبعی رهبران می تواند موهبتی دوگانه باشد. از یک سو تاثیرات شگفت آور بر رفتار سازمانی داشته باشد و از طرف دیگر،  منجر به پیامدهای ناخواسته ای مانند رفتارهای منفی در کارکنان شود.

برای این تحقیق، داده های کارکنان در چین و ایالات متحده در سه وهله مختلف و مجزا از هم جمع آوری شد. تقریبا دو هفته فاصله بین این دوره ها وجود داشت. در اولین نظرسنجی، از کارکنان درخواست شد تا نحوه شوخ طبعی رهبران خود در محل را گزارش دهند. سپس در دومین نظرسنجی، از کارکنان خواسته شد در خصوص روابط خود با رهبران بگویند و همچنین ادراک خود از اینکه تا چه میزان عدول از هنجارها (یعنی انجام کاری برخلاف رفتارهای مقبول عمومی) در سازمان پذیرفتنی است، را توضیح دهند. در نظرسنجی آخر، به اندازه گیری مشغولیت کاری(work engagement) و رفتارهای کارکنان به صورت خوداظهاری پرداخته شد.

دو تئوری در خصوص شوخ طبعی

برای تحلیل داده ها، مفهوم benign violation theory (BVT) مورد استفاده قرار گرفت. این تئوری توسط دانشمند علوم رفتاری پیشتر مک گراو (Peter McGraw) در دانشگاه کلرادو ارائه شده است. مگ گراو و همکارانش در آزمایشگاه تحقیقات شوخ طبعی(Humor Research Lab (HuRL)) مفهوم bvt را در پاسخ به سوالی کهن ارائه کردند: عاملی که باعث خنده آور شدن هر چیز می شود، چیست؟

به طور خلاصه، مطابق BVT سه عامل باعث خنده آور شدن یک موقعیت می شود: ۱) فراتر از هنجارها باشد (به عبارت دیگر، برخلاف یا فراتر از نرمالهای مقبول عمومی باشد) ۲) لطیف باشد( مستقیما ترسناک و تهدید کننده نباشد).  ۳) این دو عامل همزمان باهم رخ دهد (یعنی اینکه اگر هر کدام جداگانه  باشد، موقعیت خنده آور نخواهد بود)

شوخ طبعی رهبران چه موقع موجب رفتارهای بد کارکنان می شود؟

برای استفاده از این مفهوم در حوزه کسب و کار، از  تئوری دیگری به نام تئوری پردازش اطلاعات اجتماعی(social information processing) نیز استفاده شده است. این تئوری به نحوه تفسیر کارکنان از اقدامات رهبران می پردازد. از نظر تئوری پردازش اطلاعات اجتماعی، اقدامات رهبران در محیط کاری نوعی سرمشق رفتاری محسوب می شود. مطابق این تئوری اقدامات رهبران است که مرز بین رفتارهای مقبول و غیر مقبول در سازمان را تعیین می کند.

با ترکیب این دو تئوری، به این نتیجه می رسیم که شوخی‌های مدیر به کارمندان این سیگنال را می فرستد که تا چه حد می توانند از هنجارهای محیط کار عدول کنند. به عنوان مثال، در صورتی که آستانه عدول از هنجارهای سازمانی بالا باشد، می تواند وضعیتی ایجاد شود که رهروان هر چه بیشتر مشغول رفتارهای انحرافی شوند. از جمله رفتارهای انحرافی در کار می توان به مواردی مانند غیبت های طولانی مدت، نادیده گرفتن دستورالعمل های مدیر، اشتراک گذاری اطلاعات طبقه بندی دار، صورتهای مالی جعلی، مصرف نوشیدنی های الکلی در محیط کار اشاره نمود.

اثرات شوخ طبعی رهبران

تحلیل ما نشان می دهد که شوخ طبعی رهبران می تواند تاثیرات گسترده ای بر رفتار سازمانی داشته باشد. از یک سو، می تواند دیدگاه اعضای تیم را درباره روابط اجتماعی با رهبران بهبود دهد. این روابط اجتماعی به اصطلاح تبادلات رهبر – عضو (leader-member exchanges (LMX)) خوانده می شود. بهبود روابط اجتماعی با رهبر، منجر به مشغولیت کاری بیشتر کارکنان می شود. به این معنا که کارکنان چسبندگی بیشتری به کارشان خواهند داشت. سخت کوشی بیشتری از خود نشان میدهند. مشتاق تر هستند و نهایتا بهره وری بیشتری دارند. البته، برخی انواع شوخ طبعی از سوی رهبر می تواند سیگنالی با این مضمون بفرستد که عبور از برخی هنجارها و قوانین سازمان نیز اشکالی ندارد، حتی اگر به طرق منفی اتفاق بیفتد.

مطالعه ما نشان می دهد؛ عامل مهم میزان استفاده رهبران از شوخی های تند و گستاخانه (aggressive) است، مواردی مانند سخنان نیشدار و آزاردهنده به اعضای تیم یا گفتن جوک های زشت. رهبرانی که از این نوع شوخ طبعی های پرخطر بیشتر استفاده می کنند، به احتمال زیاد مسیر را برای رفتارهای نامناسب هموار کرده و حداقل اینکه نمی توانند حس مشغولیت کاری در تیم ایجاد نمایند.

شوخ طبعی رهبران چه موقع موجب رفتارهای بد کارکنان می شود؟

رهبران شوخ طبع باشند یا نه؟

نکته آخر اینکه نتایج تحقیق فوق به این معنا نیست که مدیران در محیط کار شوخ طبع نباشند. شواهد نشان میدهد شوخ طبعی ابزاری مهم در اختیار مدیران است تا تیم های خود را در مسیر دستیابی به عملکردهای بالاتر انگیزه بدهند. در واقع تحقیق فوق، بر این پیام تاکید دارد که رهبران در هنگام استفاده از شوخی و مهارت شوخ طبعی باید نسبت به جایگاه خود در سازمان نیز واقف باشند. به خاطر جایگاه سازمانی، اقدامات آنها نوعی سرمشق اجتماعی برای کارمندان محسوب می شود که پیامدهای مثبت و منفی بدنبال دارد.

مدیران بایستی همواره مراقب تصویری باشند که از خود در بین اعضای تیم ترسیم می کنند. به این منظور بایستی مهارتهای خود کنترلی را تقویت کرده و آگاهی بیشتر نسبت به انواع شوخی های مناسب محیط کار و موقعیت های مختلف کسب کنند.

نکته آخر:

ممکن است یک شوخی در ظاهر فقط یک شوخی باشد اما برای مدیران مشخصا، می تواند تاثیرات بسیار درازمدتی به دنبال داشته باشد.

نویسنده Kai Chi (Sam) Yam  . ترجمه شده از hbr

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :