شایستگی اجتماعی یعنی چی؟ - بهینگی

شایستگی اجتماعی یعنی چی؟

251
0
اشتراک گذاری :

شایستگی اجتماعی یعنی چی؟

شایستگی اجتماعی

معادل لاتین: social competence

شایستگی اجتماعی یکی از اجزای اصلی بهداشت روان تلقی می شود.

مفهوم شایستگی اجتماعی:

شایستگی اجتماعی متشکل از چهار گروه مهارت های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی است. شایستگی اجتماعی، نظام پیچیده ای از شناخت ها، انگیزه ها، توانایی ها، سنتها، مهارت ها و نیز تجربه های اجتماعی است. برخی محققان شایستگی اجتماعی را داشتن مهارتهای رفتار اجتماعی می دانند.

شایستگی اجتماعی، بر پایه استعدادهای عاطفی و هیجانی شکل میگیرند. برای مثال، کسانی که تأثیرات اجتماعی عمیقی بر جای میگذارند، بر نحوه ابراز احساسات خود، نظارت دقیقی دارند، با ذکاوت خود را با راه هایی هماهنگ میکنند که دیگران واکنش نشان میدهند. از این رو همواره میتوانند عملکرد اجتماعی خود را به خوبی تنظیم کنند، به گونه ای که مطمئن شوند تأثیر مطلوب بر جای گذاشته اند.

کاربرد شایستگی اجتماعی :

شایستگی اجتماعی در پیشگیری از بیماریهای جسمی و روانی نقش اساسی ایفا میکند. بر این اساس، فردی که دارای شایستگی اجتماعی است، میتواند از قابلیتهای فردی و شرایط محیطی خود استفاده مؤثری کند و به خوبی میتواند این قابلیتها و تواناییها را توسعه دهد. رویکرد مشابهی وجود دارد که میگوید شایستگی اجتماعی، شخص را قادر میکند تا رفتارهای اجتماعی مورد نظر را انجام دهد و روابط بین فردی اش را به گونه ای تقویت کند که به علایق و منافع دیگران هم احترام بگذارد. اگر شخصی بتواند بر رفتار دیگران، به طریقی تأثیر بگذارد که از نظر اجتماعی مقبول است، دارای شایستگی اجتماعی قلمداد میشود.

شایستگی اجتماعی
منابع بیشتر :

Dubois, D. L. & Felner, R. D. (1996). The quadripartite model of social competenceTheory and applications to clinical intervention. In M. A. Reineke, F. M. Dattilio, & A. Freeman (Eds.), cognitive therapy with children and adolescence (pp. 124-148). New York, Ny: The Guilford Press.
Babosik, Z. (2008). Social competence. Practice and theory in systems of education, Vol 3, N 1. P 23-26.
گلمن، دانیل( ۱۳۸۲ ). هوش هیجانی، ترجمه نسرین پارسا، تهران: رشد.

با گوشی اسکن کنید
"یک ستاره""دو ستاره""سه ستاره""چهار ستاره""پنج ستاره!"

اولین امتیاز را شما بدهید
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz