سه نوع اصلی اعتماد به نفس و خودباوری و مشخصه های آن ها - بهینگی

سه نوع اصلی اعتماد به نفس و خودباوری و مشخصه های آن ها

60
0
اشتراک گذاری :
سه نوع اصلی اعتماد به نفس و خودباوری و مشخصه های آن ها

می خواهیم به این امر مهم بپردازیم که چگونه می توان سطوح عمیق تری از اعتماد به نفس و خودباوری را در خود تجربه کنیم، سه نوع اصلی از اعتماد به نفس وجود دارد که ما باید در خود به وجود بیاوریم:

  • اعتماد به نفس رفتاری
  • اعتماد به نفس احساسی و عاطفی
  • اعتماد به نفس روحی و معنوی

به منظور آن که اقتدار شخصی لازم را به دست آورده و رضایت و غنایی که استحقاقش را داریم تجربه کنیم، به هر سه نوع اعتماد به نفس نیاز داریم.

اعتماد به نفس رفتاری

اعتماد به نفس رفتاری به معنای قابلیت و توانایی در عمل کردن و انجام دادن کارهاست، از کارهای ساده ای نظیر پرداخت به موقع صورت حساب گرفته تا اموری به مراتب شخصی تر یا حتی محرمانه تر، همانند جامه عمل پوشاندن به رویاهایتان. این همان نوع از اعتماد به نفس است که مورد نظر اغلب ماست.

اعتماد به نفس احساسی و عاطفی

اعتماد به نفس احساسی و عاطفی به معنای توانایی در تسلط و به کنترل در آوردن دنیای احساسی و عواطف شماست. این که بدانید چه احساساتی دارید، معنای آن ها را بفهمید و بتوانید انتخاب های احساسی درستی کنید و از خود در مقابل درد و رنج روحی و لطمه ها و صدمه های عاطفی محافظت کنید و بدانید که چگونه روابطی صمیمی، سالم و ماندگار خلق نمایید.

سه نوع اصلی اعتماد به نفس و خودباوری و مشخصه های آن ها

اعتماد به نفس روحی و معنوی

سومین نوع از اعتماد به نفس که مهم ترین آن ها نیز می باشد، اعتماد به نفس روحی و معنوی است، اعتماد به نفس روحی و معنوی، همانا اعتماد و ایمان شما به جهان هستی و کل آفرینش و موجودات است. این ایمان روحی که زندگی، هدف و نهایتی مثبت در پی خواهد داشت و شما بخاطر هدفی اینجا هستید و زندگی ۷۰، ۸۰ یا ۹۰ ساله تان روی این کره خاکی، هدف و مقصودی را دنبال می کند. بدون این نوع از اعتماد به نفس، کسب و به دست آوردن دو نوع دیگر، مشکل خواهد بود.

اعتماد به نفس واقعی آن است که در هر سه ی این زمینه ها یعنی رفتاری، احساسی و معنوی، احساس اعتماد به نفس داشته باشید، به طوری که علاوه بر احساس اقتدار شخصی از تعادل و تناسب خوبی نیز در زندگی خود بهره مند باشید.

بیشتر بخوانید:  اعتماد به نفس و انگیزش (قسمت اول)

مشخصه های اعتماد به نفس رفتاری

اعتماد به نفس رفتاری آن است که باور داشته باشید، می توانید و توانایی آن را دارید که تمام توان تان را بکار بگیرید و شرایط و اوضاع زندگی را آن گونه که مطلوب و دلخواه شماست تغییر دهید.
این نوع اعتماد به نفس دارای چهار مشخصه می باشد:

۱- اعتماد و ایمان به قابلیت و توانایی در عمل کردن

برای مثال یکی از رویاهای شما این است که کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید، اعتماد رفتاری آن است که بدانید و باور داشته باشید که بی گمان برای آن اقدامی صورت خواهید داد و پنج سال آینده زندگی خود را فقط به حرف زدن درباره آن سپری نخواهید کرد.

همچنین اعتماد به نفس رفتاری به این معناست: به خودتان اعتماد دارید که نقشه و طرحی برای راه اندازی آن تهیه خواهید کرد، آموزش های لازم را خواهید دید و در ضمن برنامه زمان بندی شده افتتاح و راه اندازی و همچنین برنامه های درازمدت رشد و توسعه آن را از قبل تهیه و تدارک خواهید دید.

۲- اعتماد و ایمان به این که پشتکار خواهید داشت و پیوسته و مداوم به اقدام های خود ادامه خواهید داد تا به نتیجه مطلوب و نهایی برسید

آیا شما معمولا از آن دسته کسانی هستید که شروع کننده خوبی هستید اما کارها را به پایان نمی برید؟ آیا عادت دارید هم زمان خود را در چند پروژه درگیر کنید به طوری که نتوانید هیچکدام را به نحو شایسته ای به پایان برده و به سامان برسانید؟

بسیاری از ما اولین قدم را برای تحقق هدفی به خصوص برداشته اما قبل از نتیجه نهایی، تلاش خود را متوقف می کنیم، زیرا می ترسیم ادامه دهیم یا خسته می شویم و جا می زنیم یا این که نامنظم و غیرمتمرکز می شویم. اعتماد به نفس رفتاری به این معنا نیست که فقط برنامه ریزی کرده و دست به عمل بزنیم بلکه در راه رسیدن به هدف خود، استمرار، مداومت و پشتکار به خرج دهیم.سه نوع اصلی اعتماد به نفس و خودباوری و مشخصه های آن ها

۳- اعتماد و ایمان به قابلیت و توانایی خود در از سر راه برداشتن مانع ها و مشکلات

برخی از ما در پیشرفت به راحتی عادت داریم و به محض شروع مشکلات و موانع جا می زنیم و از میدان به در می رویم. آیا تحمل شما در مقابل مشکل ها و سختی ها کم است؟ راه رسیدن به هدف، همواره مملو و سرشار از مشکل و مانع است، از این رو اعتماد به نفس رفتاری، اعتماد داشتن کامل به قابلیت و توانایی شما در کنار آمدن و دور زدن مانع هاست، یعنی هنگامی که با مشکلی مواجه می شوید شکایت و فرار نمی کنید و به سیگار کشیدن یا مشروب خوردن پناه نمی برید و چند روز متوالی را در رختخواب سپری نمی کنید.

اعتماد به نفس رفتاری به این معناست که هنگام برخورد با مشکلات به خود می گویید: ” بسیار خب، انتظارش را هم داشتم، حالا می دانم با آن چکار کنم! ” و سپس آستین ها را بالا می زنید و از همه منابع، دانش و توانتان استفاده می کنید.

۴- اعتماد و ایمان کامل داشتن به این که قابلیت و توانایی آن را دارید تا در صورت لزوم از دیگران کمک بخواهید

بسیاری از ما، با لجبازی تمام، چنین فکر می کنیم که باید به رویاهایمان به تنهایی و بی هیچ کمک خارجی، جامه ی عمل بپوشانیم و چنانچه تقاضای کمک و همراهی کنیم، موفقیت مان کوچک ترین ارزشی نداشته و به حساب نخواهد آمد.

این یکی از بدترین راه های تخریب موفقیت به دست آمده و تضعیف اعتماد به نفس محسوب می شود، این دسته از افراد به وقت مشکل، شکایت سر می دهند که ” هیچ کس به آدم کمکی نمی کند ” در واقع خودشان هستند که به کسی اجازه کمک کردن نمی دهند و هیچ یک از مسئولیت ها را به دیگری واگذار نمی کنند، نتیجه آن می شود که از دیگران دلسرد و بیزار می شوند و بیش از حد به خودشان فشار می آورند و احساس غمگینی و تنهایی می کنند.

اعتماد به نفس رفتاری واقعی دارای این چهار ویژگی است، چنانچه فاقد یکی یا بیش تر از این چهار ویژگی باشید، رفتارتان اعتماد به نفس لازم را از خود منعکس نخواهد کرد. کمبود یا فقدان اعتماد به نفس نیز خود را از طریق الگو ها یا انگاره های خاص و مشخصی بروز خواهد داد.

سه نوع اصلی اعتماد به نفس و خودباوری و مشخصه های آن ها

چنانچه یک یا چندین نشانه از علائم و نشانه های چهارگانه زیر را از خود بروز می دهید بی گمان باید روی اعتماد به نفس رفتاری خود بیش تر کار کنید:

۱- شروع کردن را به تعویق می اندازید.
۲- بیش از حد خود را معطل تجزیه و تحلیل و بررسی جوانب کار می کنید بدون آن که تصمیم مشخص و واضحی بگیرید و خود را متعهد کنید یا آن قدر در تصمیم گرفتن مردد و متزلزل هستید که به محض موفق شدن در تصمیم گیری، دیگر شور و حال و هدفمندی خود را از دست داده اید.
۳- از رویارویی با سختی ها و مشکلات اصلی طفره می روید و دقت خود را روی موضوعاتی که توجه و رسیدگی زیادی نمی خواهند تلف می کنید.
۴- در هنگام بروز سختی ها نیاز خود به کمک خارجی را انکار می کنید.

توصیه های تقویت اعتماد به نفس رفتاری

۱- قدم های کوچک، خاص و مشخصی را برای رسیدن به هر یک از رویاهایتان تعریف کنید و برای انجام آن ها مدت زمان خاصی را تعیین کنید.
۲- افراد موفق را بیابید و از آن ها بیاموزید.
۳- از اسامی کسانی که می توانید به هنگام نیاز از آنان تقاضای حمایت و کمک کنید، لیستی تهیه کنید.
بخاطر داشته باشید که مهم ترین نکته در رشد و توسعه اعتماد به نفس رفتاری، عمل کردن است، هر چه بیش تر به خود اعتماد داشته باشید که از قدم برداشتن باز نخواهید ایستاد، خودباوری تان نیز افزایش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید:  اعتماد به نفس و انگیزش (قسمت دوم)

مشخصه های اعتماد به نفس احساسی – عاطفی

اعتماد به نفس احساسی – عاطفی به این معناست که می دانید قابلیت و توانایی لازم برای این که دنیای احساسات و عواطف تان را زیر سلطه و در اختیار خود در آورید، دارید.
این نوع اعتماد به نفس پنج مشخصه و ویژگی بارز دارد که به قرار زیر هستند:

۱- اعتماد و ایمان داشتن به این که احساسات خود را می فهمید، درک می کنید و با آن ها در تماس هستید

یکی از عناصر و اجزای ضروری و تفکیک ناپذیر اعتماد به نفس احساسی – عاطفی آن است که قادرید احساسات خود را شناسایی کنید و بفهمید در هر لحظه چه احساسی دارید. بسیاری از ما، با انواع و اقسام احساسات و عواطف مختلفی که در قلب مان رسوب کرده اند این طرف و آن طرف می رویم بدون آن که از حضور و وجودشان اطلاعی داشته باشیم.

اگر هویت احساسی و عاطفی مان حتی برای خودمان ناشناخته، مبهم و اسرارآمیز باشد، مشکل است که حس اعتماد به نفس احساسی – عاطفی داشته باشیم. بدون شک خلق و حفظ روابط احساسی – عاطفی و صمیمی سالم، بدون وجود اعتماد به نفس احساسی، امری بسیار مشکل و ناممکن خواهد بود.

۲- اعتماد و ایمان داشتن به این که می توانید احساسات خود را بیان کنید و آنچه را در درونتان است بیرون بریزید

دومین قدم آن است که بتوانیم احساسات را به شیوه ای مناسب و شایسته با طرفین درگیر در میان بگذاریم و بیان کنیم؛ حال چه معشوق، نامزد یا همسرمان باشد، چه دوست، خواهر، برادر یا پسر و دخترمان.
احساسات و عواطف فروخورده و ابراز نشده یا سرکوب شده و واپس خورده، زنگاری هستند بر قلب و دل ما. این گونه احساسات معمولا دیوارها و موانع روحی تولید می کنند که بر قابلیت و توانایی شما در عشق ورزیدن یا دریافت کردن عشق، تاثیر منفی می گذارند.

۳- اعتماد و ایمان داشتن به قابلیت و توانایی در برقراری ارتباطی دوستانه، محبت آمیز و با معنی با سایر انسان ها

آموختن برقراری ارتباط موثر و دوستانه با دیگر همسفرانمان روی این کره خاکی، بخش ضروری و جدایی ناپذیری از اعتماد به نفس احساسی – عاطفی ما ر اتشکیل می دهد.
چنانچه از رفتن به یک میهمانی یا جلسه شغلی یا شرکت در یک نشست و گردهمایی اجتماعی به دلیل آن که مهارت های ارتباطی لازم را در خود نمی بینید، می ترسید، غیر ممکن است بتوانید اعتماد به نفس احساسی را در خود تجربه کنید.سه نوع اصلی اعتماد به نفس و خودباوری و مشخصه های آن ها

۴- اعتماد و ایمان داشتن به این که می توانید عشق، درک متقابل عشق و شور و حرارت را در تمامی موقعیت های زندگی خود، به خصوص موقعیت های دشوار بیابید و از آن ها بهره جویید

یکی از رازهای خلق روابط موفق و نیز خلق اعتماد به نفس احساسی – عاطفی، قابلیت و توانایی پردازش احساسات و عواطف است به طوری که بتوانید دوباره از لایه های احساسات منفی و ناخوشایند خشم، انزجار، ترس، غم، اندوه و تاسف، پشیمانی و احساس گناه و … بگذرید و به عشق و درک متقابل و دوستی برسید.

زندگی معمولا چنان است که شما پیوسته زیر بمباران احساسات و عواطف ناخوشایند مختلف و همچنین مبارزه ها و مشکل های متنوع و فراوان هستید. کافی نیست که فقط احساسات خود را بشناسیم؛ بفهمیم یا حتی ابراز کنیم. می بایست به خود اعتماد داشته باشید که می توانید خود را از لا به لای کلاف سردرگم احساسات به سلامت به سر منزل مقصود برسانید و عمیق ترین حقایق احساسات را کشف کنید.

باید این توانایی را در خویش ایجاد کنید و سپس به صورت یک عادت آن را پیشه ی خود سازید و در تمامی موقعیت ها به دنبال عشق و هدف بزرگتر و برتری باشید.

۵- اعتماد و ایمان داشتن به این که چیزهای ارزشمند و فوق العاده ای برای تقدیم کردن به دیگر انسان ها دارید

شما انسان منحصر به فردی هستید، هیچ انسان دیگری را نمی توانید بیابید که کاملا شبیه شما باشد، در گذشته نیز هرگز کسی شبیه شما در این دنیا نبوده و در آینده نیز نخواهد بود. شناخت خویشتن و آنچه برای تقدیم به جهان و جهانیان دارید، بخشی از اعتماد به نفس احساسی – عاطفی شما را تشکیل می دهد. هنگامی که منحصر به فرد بودن خود را درک کرده و آن را محترم و گرامی می دارید، در می یابید که تا چه حد برای آنان که شما را می شناسند با ارزش و بی همتا هستید.

خیلی به شما نیاز هست و دیگران نیز به آنچه می توانید به آن ها بدهید سخت محتاج هستند.

مشخصات و ویژگی های اعتماد به نفسی احساسی – عاطفی را برشمردیم. شاید برخی از آن ها را در خود می بینید و برخی را نه. شاید روی خود کار می کنید تا ویژگی هایی را که ندارید در خویش ایجاد نمایید. ممکن است با مطالعه این موضوعات به ویژگی هایی که فاقدشان هستید پی برده و سپس درک کرده باشید چرا آن طور که باید و شاید در خود احساس اعتماد به تفس عاطفی نمی کنید.

علائم و نشانه های کمبود یا فقدان اعتماد به نفس احساسی – عاطفی

۱-مبهم بودن احساسات

بارها خود را نسبت به احساسات و عواطفتان بی حس و کرخت می کنید و عملا نمی دانید به لحاظ احساسی و عاطفی چه بر شما می گذرد. این جمله را زیاد بر زبان می آورید : ” خیلی گیجم، احساس سردرگمی می کنم ” بسیاری از ما سردرگمی را وسیله و ابزاری برای محافظت از خودمان قرار می دهیم. زمانی که گیج و مغشوش هستیم در قبال احساساتمان مسئول و پاسخگو نیستیم. سردرگمی و اغتشاش معمولا احساسات و عواطف، خوشایند تری را پنهان می کند. احساساتی که فعلا آمادگی رویارویی با آن ها را نداریم.

۲-سانسور احساسات

احساسات و عواطف خود را سانسور یا ویرایش می کنید و صادقانه آن ها را به دیگران یا حتی خود، ابراز نمی کنید. معمولا دیگران را وادار می سازید احساسات شما را حدس بزنند که در واقع روشی غیرمستقیم برای کنترل کردن آن هاست. هیچ کس خود واقعی شما را نمی شناسد، در واقع خویشتن حقیقی شما با آنچه از بیرون دیده می شوید بسیار تفاوت دارد.

۳- منزوی و گوشه گیر می شویدسه نوع اصلی اعتماد به نفس و خودباوری و مشخصه های آن ها

۴-اهمیت تایید دیگران

مدام به دنبال خوشحال کردن این و آن و گرفتن تایید از دیگران هستید، تا حدی که به آن اعتیاد پیدا می کنید. از آنجا که خودتان هیچ گونه اعتماد به نفس احساسی واقعی ندارید نیازمند آن هستید که دیگران شما را تایید کنند و هویت و ارزش شخصی تان را برایتان تعریف نمایند یا بر آن صحه بگذارند.

۵-قضاوت افراد و شرایط

در مورد دیگران و موقعیت ها قضاوت می کنید. مدام آن ها را محاکمه کرده و به تفکر منفی یا به عبارتی ” منفی بافی ” عادت می کنید. از هر آنچه درکش نمی کنید یا احساس نمایید روی شما کنترل دارد انتقاد می کنید. از آنجا که اعتماد به نفس احساسی ندارید از احساسات و عواطف خودتان و نیز تاثیری که دیگران روی شما دارند به ستوه می آیید. تنها روش حمایتی شما از خودتان این است که به هر کس یا هرچیزی که از ناحیه آن احساس خطر می کنید با افکار منفی یا دید نقادانه حمله می کنید. هر چه در خود احساس ضعف بیش تری می کنید، بیش تر دیگران را محاکمه می نمایید.

توصیه های تقویت اعتماد به نفس احساسی – عاطفی

۱- بیاموزید که احساسات خود را شناسایی، ابراز و حل و فصل کنید.
۲- بیاموزید احساساتتان را به دیگران ابراز کنید.
۳- به دنبال خلق فرصت هایی برای برقراری ارتباط با دیگران باشید.

بخاطر داشته باشید که اعتماد به نفس احساسی چیزی نیست که آن را در بیرون از خودتان تولید کنید، اعتماد به نفس احساسی را فقط در درون خودتان می توانید خلق کنید. هر چه بیش تر با دیگران ارتباط برقرار کنید و درونیات خود را محترم شمرده و ارج بگذارید، اعتماد به نفس احساسی زیاد تری خواهید داشت و با اقتدار بیشتری، با دیگران ارتباط برقرار خواهید کرد.

بیشتر بخوانید:  اعتماد به نفس و انگیزش (قسمت سوم)

مشخصه های اعتماد به نفس روحی – معنوی

اعتماد به نفس روحی – معنوی مهمترین نوع اعتماد به نفس محسوب می شود چرا که تعریف کننده ی رابطه شما و جهان هستی می باشد. این نوع اعتماد به نفس دارای سه مشخصه می باشد:سه نوع اصلی اعتماد به نفس و خودباوری و مشخصه های آن ها

۱- اعتماد و ایمان داشتن به این که جهان هستی و موجودات پدیده هایی اسرارآمیز و اعجاز گونه اند که همواره رو به تحول و تکامل دارند و جریان هستی خود به خود، به سوی خوبی و کمال پیش می رود

در درون هر جسم فیزیکی، حال چه یک سلول یا یاخته باشد، یا یک جنگل یا انسان، هوش ذاتی، غزیزی و درونی وجود دارد که آن ارگانیسم زنده را به سوی کمال و ظهور و نمودی کامل تر و متعالی تر می راند و جلو می برد. شما نیز بخشی از این اعجاز هستید که خود به سوی کمالی اجتناب ناپذیر در حرکتید.

اعتماد به نفس معنوی از این درک برخاسته است که کل هستی همواره در جهت و مسیری مثبت امتداد دارد. اعتماد به نفس معنوی ایمان به این حقیقت است که زندگی شما نیز مانند کل حیات به موازات همین جهت مثبت و خیر در حرکت است. حتی اگر در برخی اوقات این هدفمندی و مثبت بودن از دید و نظر شما پنهان باشد.

۲- اعتماد و ایمان داشتن به نظم برتر نظام هستی و ایمان به این که معنی و مفهومی در آن نهفته است

چنانچه برداشت شما این باشد که در دنیایی آشفته و مجنون و مغشوش زندگی می کنید که هیچ گونه قانونمندی و نظمی ندارد، اعتماد به نفس معنوی چندانی نخواهید داشت. از دید چنین انسانی همه چیز کورکورانه و تصادفی به وقوع می پیوندد، از این رو او هرگز نمی تواند احساس امنیت داشته باشد. اعتماد به نفس معنوی زمانی به دست می آید که شما مکانیزم منظم چرخه های طبیعت و خلقت را مشاهده کرده و به این حقیقت پی ببرید که هوشی برتر از واقعیت وجودی ما را طراحی و سازماندهی کرده که تصور آن در هیچ مخیله ای نیز نمی گنجد.

هرگاه حقایق جهان هستی را که توضیح دهنده تجربیات و ادراک و دریافت های درونی شما می باشند، درک می کنید، اعتماد به نفس روحی و معنوی تان نیز به موازات آن افزایش می یابد.

۳- اعتماد و ایمان داشتن به این که شما نیز انسانی هستید که مظهر، نمود و مخلوقی از خداوند، روح و هوش برتر یا هر چیز دیگری که آن را مسئول و مبدا آفرینش و خلقت جهان هستی می دانید، هستید

چنانچه ژرف به آن فکر کنید و صرف حضور و وجود شما فیزیک اعجاز محسوب می شود. شما خود را به فرم کنونی تان می شناسید و می دانید که هستید و وجود دارید. خودآگاهی شما جایی در درون جسم فیزیکی تان جای داده شده است، شما می آموزید، احساس و رشد می کنید و عشق می ورزید. شما در نهایت به هر ترتیب هم که باشد اینجایید و از این مکان که آن را زمین می نامیم دیدن می کنید. شما ظهور، بروز و نمودی منحصر به فرد از هرکس یا چیزی هستید که تمامی آنچه را هست، بوده و خواهد بود، خلق کرده و خواهد کرد. آیا این یک معجزه نیست؟

علائم و نشانه های فقدان یا کمبود اعتماد به نفس روحی و معنوی

۱-تحت کنترل داشتن

سعی می کنید در زندگی همه چیز را کنترل کنید. می بایست کنترل هر چیز در دست شما باشد چون به خداوند یا خلقت او اعتماد ندارید که بتوانند به خودی خود سمت و سویی مثبت را طی کنند و به نتیجه و غایتی خیر و درست برسند.

۲-محتاطانه رفتار کردن

به سختی می توانید ماجراجو باشید و ریسک کنید. هنگامی که به دنیا اعتماد ندارید و فکر نمی کنید به طرزی منظم، هدفمند و با معنی می چرخد و کار می کند احساس امنیت نخواهید کرد. از این رو با احتیاط رفتار و کار می کنید و محتاط نیز عشق می ورزید. زندگی محدود تر، در بسته تر و در عین حال بی انگیزه تر و خالی از شور و حال و در نتیجه ناخوشایند تری را تجربه خواهید کرد.

۳-بی قراری درونی

به لحاظ عاطفی و روحی نیز احساس بی قراری و ناآرامی می کنید. هیچ چیز شما را ژرف و عمیق و آن طور که باید خشنود نمی کند. هیچ چیز خلاءهای درونی تان را پر نمی کند، چرا که منتظرید زندگی شما را ارزیابی کرده و برایتان ارزش و اعتبار قائل شود، منتظرید زندگی به شما دلیلی برای زندگی کردن و زنده بود ارائه دهد. بنابراین از نکته ی اصلی غافل می مانید، این که شما اینجایید و به خودی خود یک معجزه هستید، شما دوست داشتنی هستید و همینطوری که هستید کافیست و کفایت می کنید.

توصیه های تقویت اعتماد به نفس روحی و معنوی

۱- به دنبال نشانه هایی بگردید که نشان می دهد جهان هستی قانونمند و منظم بوده و هدفی مثبت، خیر و درست را دنبال می کند.
۲- وقت بیشتری را در طبیعت بگذرانید و به آنچه می بینید توجه کنید.
۳- هر روز را دنبال شناسایی معجزه هایی باشید که بی توجه و بی تفاوت از کنارشان رد می شوید، هر روز به دنبال شواهد و نشانه هایی باشید که نشان می دهد خالق شما را نیز بسیار دوست دارد و به شما عشق می ورزد.

سه نوع اصلی اعتماد به نفس و خودباوری و مشخصه های آن ها

می توان گفت که اعتماد به نفس روحی و معنوی در نهایت حسی از آرامش و صلح درونیست. اعتماد به نفس معنوی، قلبتان را سیراب و روحتان را از خود سرشار می سازد و به شما امکان می دهد که با اطمینان خاطر در راه قدم بگذارید و بدانید که راه، خود راه را به شما نشان خواهد داد. اعتماد به نفس روحی و معنوی به شما اجازه می دهد تا دریابید و اعتماد کنید که هر جا هستید، همان جایی است که می بایست باشید، که نیاز دارید باشید.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz