سبک تفکر شما چگونه است - بهینگی

سبک تفکر شما چگونه است

210
0
اشتراک گذاری :
سبک تفکر شما چگونه است

اثرات تکنولوژی

آرزوی همه ما بهتر کار کردن در کنار یکدیگر است. تکنولوژی برخی از این تلاش ها را آسان تر می کند. اما ابزارهای دیجیتالی تنها بخشی از پاسخ هستند. نهایتا این افراد هستند که تفاوت ایجاد می کنند.

مشکل اینجاست که فناوریهای مربوط به همکاری بین افراد سریعتر از توانایی افراد در استفاده از این فناوری ها بهبود می یابند. چگونه می توان شکاف بین رشد فناوری ها و توانایی افراد را از بین برد؟

یک سال پیش برای یافتن پاسخ به مجموعه تجربیات ده ها سازمان یادگیرنده و جوامع مشارکتی تکیه کردیم. این سازمانها و جوامع بر مبنای همکاری بین افراد کار می کنند.
در بسیاری از سازمانها، مجموعه ابزارهای استانداردی برای تشکیل، رهبری و مدیریت تیم ها استفاده می شود.

بیشتر بخوانید:  رهبران درونگرا : مزایای پنهان مدیرانِ خاموش

ابزارهایی مانند تست شخصیت شناسی، نمایه(پروفایل) مهارت، و نقشهای تیمی هستند. وقتی تیمی تشکیل می دهید، شخصیت های افراد را در نظر می گیرید: آیا آنها درون گرا یا برون گرا، ریسک پذیر یا ریسک گریز، تحلیلی یا شهودی هستند؟ شما مهارت های آنها را بررسی می کنید: استعداد، تجربه و تخصص اصلی آنها چیست؟ همچنین شما نقش بالقوه ی آنها در تیم را بررسی می کنید: سهم شان در اهداف تیم چه خواهد بود؟

سهم تفکر در سازمان ها:

ما معمولا به نقش ها به عنوان آنچه افراد انجام می دهند، مانند رهبر تیم، مدیر پروژه، یا پژوهشگر توجه می کنیم. وقتی می خواهید تصمیمی بگیرید، به رهبر تیم مراجعه می کنید. وقتی می خواهید وضعیت پروژه را به روز کنید، به مدیر پروژه مراجعه می کنید، وقتی شما می خواهید موضوعی را تحقیق کنید، به پژوهشگر تیم مراجعه می کنید.

اما در بازار امروز، باهوش ترین شرکت ها آنهایی نیستند که در رقابت خیلی زیاد تولید می کنند. در عوض، این سازمانها خیلی بیشتر فکر می کنند. در حالی که ابزارهای زیادی وجود دارد که به ما سریعا کمک می کند بفهمیم هم تیمی ها(اعضای تیم) چه کاری انجام می دهند، اما سخت تر است که بگوییم چگونه آنها فکر می کنند.

تحقیقات نشان می دهد که نهایتا سبک تفکر اعضای تیم در کنار یکدیگر است که اغلب عملکرد تیم را تعیین می کند.

از این رو پیشنهاد می کنیم، همانطور که به اعضای تیم نقشهای کاری تخصیص می شود، به آنها بایستی نقشهای فکری نیز تخصیص شود. با دانستن اینکه چگونه سایر اعضای تیم و سازمان فکر می کنند – و همینطور اینکه سایرین بدانند شما چگونه فکر می کنید- هر فردی می تواند بیشتر انرژی گرفته، بیشتر مشارکت کند، خلاق تر بوده و بهره وری بیشتری داشته باشد.

سبک تفکر شما چگونه استهمراستا نمودن افراد در کار

یکی از ابعاد همکاری نیز همراستا نمودن افراد در کاری است که انجام می دهند. اما بعدهای دیگری نیز وجود دارد که افراد را از نظر سبک تفکر نیز همراستا کند.
خب چطور باید سبک تفکر شما و اعضای تیم ارزیابی شود؟ چارچوبهایی وجود دارد که مشخص می کند شما چطور فکر می کنید یا چگونه بر تک تک افراد تاثیر می گذارید.

بیشتر بخوانید:  سبک تفکر تیم را چگونه طراحی کنیم؟

اما هیچ ارزیابی ساده ای وجود ندارد که کمک کند تا افراد بر اساس سبک تفکرشان با دیگران ارتباط برقرار کرده، تعامل داشته و همکاری نمایند. پس بعد از مدتی همکاری و آزمون و خطا، ما یک روش سه مرحله ای گسترش دادیم که نتایج عملی و معنادار ارائه می کند.

تمرکز(focus):

اولین مرحله شناسایی تمرکز فکری شما در یک زمینه یا شرایط مشخص است. آیا شما بیشتر به ایده ها، فرایندها، اقدامات یا روابط توجه می کنید؟ به عنوان مثال، در ابتدای صبح به روز پیش روی خود فکر می کنید، آیا تمایل دارید به مسائلی که می خواهید حل کنید فکر کنید، برنامه هایی که می خواهید بریزید، اقداماتی که می خواهید انجام دهید، یا افرادی که می خواهند شما را ببینند؟

این به معنای انتخاب یکی و کنارگذاشتن سایرین نیست. به معنای این است که به طور طبیعی و ذاتی تمرکزتان کدام سمت قرار می گیرد. مثل وقتی می خواهید فیلم ببینید یا کتابی بخوانید، کدام سبک را ترجیح می دهید؟ اکشن، رمانتیک، درام یا اسرار آمیز؟

گرایش(orientation):

گام بعدی اینست که به گرایش فکری تان توجه کنید. به کلان توجه دارید یا به خرد. به تصویر بزرگ توجه دارید یا به جزییات. یک روش خوب این است که جهتگیری خود را با فکر کردن در باره ی اینکه چه چیزی شما را در جلسات آزرده خاطر می کند شناسایی کنید. آیا شما بیشتر در مورد اینکه جلسه وارد جزییات شده است، ناراحت می شوید یا اینکه موضوعات جلسه کلی بوده و بقدر کافی مشخص نیست؟
این ابعاد مکمل ویژگیهای شخصیتی، مهارتها و نقشهای سنتی در تیم هستند. برخی مدیران پروژه بیشتر بر فرایندها تمرکز دارند و برخی روی افراد. برخی برون گرا با تصویر بزرگ هستند و برخی بیشتر متوجه جزییات.

معرفی نوع تفکر:

ترکیب تمرکز و گرایش گام سوم(ترکیب تمرکز و گرایش) ترکیب این دو بعد است و اینکه بررسی کنید سبک تفکر شما در کار یا در هر محل دیگری چگونه است.
برای مثال:

از نظر گرایش به سمت کلی نگری و تصویر بزرگ:

– تفکر اکتشاف گر: ایجاد ایده های نواورانه
– تفکر برنامه ریز : طراحی سیستم های اثربخش
– تفکر انرژی دهنده : بسیج افراد به سمت انجام کارها
– تفکر ارتباط دهنده : به فکر ایجاد یا تقویت ارتباطات

سبک تفکر شما چگونه استاز نظر گرایش به جزئی نگری :

تفکر متخصص : دست یابی به عینیت و آگاهی
تفکر بهینه ساز: بهبود بهره وری و کارایی
تفکر سازنده: تکمیل کردن و به نتیجه رساندن
تفکر مربی: پرورش افراد و استعدادهای آنها.

بیشتر بخوانید:  بهره وری یعنی چه؟

وقتی سبک تفکر خود را می دانید

آن وقت می دانید که چه چیزهایی به طور طبیعی به شما انرژی می دهد، چه نوع مسائلی شما را به چالش وا می دارد یا برای شما خسته کننده است، چه کاری می توانید انجام دهید تا مواردی که برای رسیدن به هدفهایتان مهم تر است، بهبود دهید.
وقتی سبک خود را شناختید،می توانید آن را با دیگران به اشتراک گذاشته و دیگران هم سبک خود را با شما در میان بگذارند. به این ترتیب، سبک تفکر شما ابزار سودمندی برای تیم خواهد شد، مثل یک ارز مبادلاتی اجتماعی.

تصور کنید تیمی را برای کار روی یک ابتکار جدید جمع کرده اید. آیا دوست ندارید بدانید چه کسی با بحثها در مورد استراتژی های کلان انرژی می گیرد و چه کسی این نوع مباحثات را خسته کننده می داند؟ چه کسی دوست دارد روی جزییات اجرا کار کند؟  و چه کسی از مدیریت پویای تیم انرژی می گیرد؟

سبک تفکر شما به عنوان مدیر و رهبر

به عنوان یک نمونه در دنیای واقعی، تیم رهبری شرکتی، سبک های تفکر خود را به عنوان مدیران و رهبران شناسایی کرده اند. با توجه به نتایج، آنها متوجه شدند که تیم پر از تفکر اکتشاف گر، تفکر انرژی دهنده و تفکر سازنده است، اما تعداد کمی تفکر برنامه ریزی و بهینه ساز دارند. در واقع تفکر کل نگر اکتشاف گر و تفکر عملگرا در تیم پر رنگ تر از تفکر فرایند گرا بود. تیم در خلق ایده های جدید و بسیج افراد برای انجام آنها قوی بود، اما در جزئی نگری و اجرای بهینه ایده ها ضعیف بود.

با در اختیار داشتن این اطلاعات جدید، مدیران و رهبران این شرکت به صدای افرادی که تفکر جزئی نگر داشتند توجه بیشتری داشتند. در حالیکه قبلا مدیران به دلیل کل نگری این صداها را مزاحم یا نامناسب می دانستند. همچنین آنها فرهنگ و استراتژی سازمان را برای ایجاد سبک تفکر متوازن و متنوع تر تغییر می دهند.

سطح فردی رهبری

در سطح فردی، مثالی از رهبری می زنیم که همواره در محیط های پر از ایده مانند مشاوره و بازاریابی کار کرده است. اما با تعیین سبک تفکرش، او متوجه شد که از ارتباطات انرژی بیشتری نسبت به ایده ها می گیرد. گرایش وی بیشتر به سمت تفکر ارتباط دهنده است تا تفکر اکتشاف گر. او در واقع تا کنون از ایده ها برای تقویت ارتباطات استفاده می کرد، در حالیکه وی می توانست از سبک تفکر خود استفاده کرده و از ارتباطات برای تقویت ایده ها استفاده کند.

این آگاهی موجب شد تا وی تمرکز کاری خودش را به سمت توسعه کسب و کار و مدیریت حسابداری تغییر دهد، که منجر به سطوح بالاتر انرژی و تعامل و مشارکت گردید.

نتیجه :

چشم انداز کسب و کار به سرعت در حال تغییر است. ما باید راه های جدید و بهتر برای ارتباط و تعامل با افراد پیدا کنیم. آرزوی همه ما بهتر کارکردن در کنار یکدیگر است، چالش ها نیز منجر به وقوع این وضعیت می شوند. دانستن نحوه همکاری از طریق لنز تفکر قویتر و عملی تر از دیدگاه نقشهای کاری است.

سبک تفکر شما چگونه است

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz