ساختار شکست کار در پروژه اکتشاف معدن : مثالهای عملی ساختار شکست کار - بهینگی

ساختار شکست کار در پروژه اکتشاف معدن : مثالهای عملی ساختار شکست کار

اشتراک گذاری :
ساختار شکست کار در پروژه اکتشاف معدن : مثالهای عملی ساختار شکست کار

بهینگی در مجموعه مطالب ساختار شکست کار به دنبال ارائه نمونه ها و مثالهای ساختار شکست کار در انواع مختلف پروژه هاست. در این مطلب به سراغ ساختار شکست کار در پروژه اکتشاف معدن رفته ایم. در مطالب آتی نیز مثالهای کاربردی و عملی دیگر از ساختار شکست کار در سایر محیطهای صنعتی و خدماتی ارائه خواهد شد.

مقدمه

همان‌طور که در مطلب “ساختار شکست کار یعنی چی؟“گفته شد، ساختار شکست کار (WBS) یک ساختار گرافیکی شبکه‌ای یا درختی است که برای نشان دادن روش تولید محصول یا خدمت و سایر وظایفی که یک سازمان یا شرکت انجام می‌دهد، به کار می رود.

بیشتر بخوانید:  انواع ساختار شکست کار در پروژه ها : مرجع کامل

انواع ساختار شکست کار پروژه های معدن

ساختار شکست کار بر اساس مراحل/ فازهای انجام کار

می‌توان پروژه‌های اکتشاف معدن را به چهار مرحله (فاز) اصلی تقسیم نمود:

ساختار شکست کار در پروژه اکتشاف معدن : مثالهای عملی ساختار شکست کار

ریسکهای ساختار شکست کار براساس مراحل در پروژه های معدن

در این نوع ساختار شکست اگر هر فاز دارای تیم و مدیریت مستقل باشند و بطور همزمان شروع به فعالیت کنند، پروژه با ریسک بالایی مواجه می‌شود. زیرا در پروژه‌های اکتشافی توالی عملیات و ترتیب اهمیت بالایی دارد و حتما باید رعایت شود.

همچنین خروجی و نتیجه هر مرحله ورودی مرحله بعدی می‌باشد، به عنوان نمونه تا شناسایی انجام نشود و نتایج آن معلوم نگردد، فاز پی‌جویی نباید آغاز شود. اگر ترتیب و توالی حفظ نشود و هر فاز با تیم و مدیریت خود شروع به کار کند، به عنوان نمونه فاز اکتشاف تفصیلی تجهیز کارگاه انجام دهد، با شرکت‌های مختلف قرارداد عقد کرده و اکیپ حفاری برای حفاری سیستماتیک مستقر شود. از طرف دیگر پس از مدتی نتایج اکتشافی عمومی نشان دهد که این محدوده اکتشافی پتانیسل کانسار بودن را ندارد در نتیجه ادامه کار اکتشافی باید متوقف شود. در اینجا معلوم می‌گردد که اتلاف سرمایه، هزینه و وقت خیلی بالا بوده و تقریبا جبران‌ناپذیر است.

ساختار شکست کار براساس بخش‌های سازمانی پروژه

در پروژه‌های اکتشافی معمولا چندین واحد یا گروه فعالیت می‌کنند که می‌توان براساس آن‌ها شکست کار را انجام داد. از جمله واحدهای درگیر در پروژه‌های اکتشافی می‌توان به واحدهای زیر اشاره نمود:
واحد زمین‌شناسی، واحد نقشه برداری، واحد ژئوفیزیک اکتشافی، واحد ژئوشیمی اکتشافی، واحد حفاری، واحد مطالعات مهندسی پایه.

ساختار شکست کار در پروژه اکتشاف معدن : مثالهای عملی ساختار شکست کار

مزایا و معایب ساختار شکست کار براساس بخشهای سازمانی پروژه

در این نوع شکست کار واحدها می‌توانند از نظر زمانی تاحدی مستقل از هم عمل کنند و هر گروه به طور اختصاصی کار خود را انجام دهند. اگر هر واحد مدیر متخصص مربوط به خود را داشته باشد از حجم کاری مدیر کل پروژه کاسته شده و همچنین مدیریت اصلی کمتر با مسائل تخصصی درگیر می‌شود که از مزایای این روش می‌باشد.

اما در این مواقع چون هر واحد مستقل بوده و مدیر ویژه خود را دارند معمولا واحدها هماهنگی کمتری دارند که این امر در پروژه‌های اکتشافی ریسک را بالا می‌برد. به عنوان مثال در پروژه های اکتشافی باید ابتدا مطالعات زمین‌شناسی انجام شود و سپس نقشه‌ای بزرگ مقیاس تهیه شوند، براساس این مطالعات برداشت‌های ژئوفیزیکی انجام شوند و براساس نتایج ژئوفیزیکی محل حفاری‌ها مشخص می‌شود و حفاری انجام می‌شود. اگر واحد‌ها این امر را در نظر نگیرند و با هم هماهنگ نباشند، بیشتر کارهای آن‌ها بیهوده می‌شود و نتیجه مطلوبی نمی‌گیرند. در رفع این مشکل مدیر اصلی پروژه نقش بسزایی می‌تواند داشته باشد. می‌تواند با داشتن یک یا چند معاونت تخصصی از ناهماهنگی جلوگیری کند.

ساختار شکست کار براساس موضوعات اصلی

در هر پروژه اکتشافی، چند محور یا موضوع اصلی وجود دارند که می‌توان ساختار شکست کار را براساس آن انجام داد. موضوعات اصلی می‌تواند شامل: زمین‌شناسی، ژئوفیزیک اکتشافی، ژئوشیمی اکتشافی، ارزیابی ذخیره و بررسی‌های فنی – اقتصادی باشند.

ساختار شکست کار در پروژه اکتشاف معدن : مثالهای عملی ساختار شکست کار

این روش مشابه روش قبلی می‌باشد. در صورت مدیریت مناسب و هماهنگی بین بخش های مختلف روشی مناسب جهت شکست کار در پروژه‌های اکتشافی است.

ساختار شکست کار براساس مناطق جغرافیایی

شرکت‌هایی که در زمینه اکتشاف فعالیت دارند به‌ویژه شرکت‌های بزرگ معمولا چندین پروژه همزمان دارند. پروژه های اکتشافی معمولا در محدوده‌های مختلف واقع شده‌اند و اصولا تعیین محل پروژه‌های اکتشافی اختیاری نیست، بلکه طبیعت محل آن را تعیین می‌کند. بنابراین شرکت‌ها می‌توانند شکست کار پروژه‌های خود را براساس محدوده‌های مختلف یا همان تجزیه جغرافیایی انجام دهند.

در این روش هر محدوده اکتشافی به عنوان یک بخش مجزا در نظر گرفته شده و برای آن فعالیت‌های مختلف در نظر گرفته می شود.

مثال ساختار شکست کار در پروژه اکتشاف معدن براساس مناطق جغرافیایی

به عنوان مثال شرکتی در ۴ محدوده مختلف قصد انجام فعالیت‌های اکتشافی دارد و محدوده‌های آن بدین شرح می‌باشند:
۱٫ قیر طبیعی کرمانشاه
۲٫ طلا کردستان
۳٫ مس پورفیری کرمان
۴٫ کرومیت زاهدان
این شرکت به صورت زیر می‌تواند ساختار شکست کار را تهیه کند:

ساختار شکست کار در پروژه اکتشاف معدن : مثالهای عملی ساختار شکست کار

پس از این می‌توان ساختار شکست هر محدوده را براساس موارد دیگر تهیه کرد و شکستن کار را تا رسیدن به کوچکترین فعالیت ادامه داد.

البته در یک محل که چندین محدوده اکتشافی نزدیک به هم وجود دارند یا در یک محدوده اکتشافی بزرگ هم می‌توان بر این اساس ساختار شکست تهیه نمود.

ساختار شکست کار براساس پیمانکاران اصلی و فرعی

با توجه به فراوانی و تنوع فعالیت‌ها در پروژه‌های اکتشافی ساختار شکست کار را می‌توان براساس پیمانکاران تهیه نمود. به عبارت دیگر هر بخش یا هر واحد را به یک شرکت پیمانکار واگذار نمود. این امر در فعالیت‌های اکتشافی رایج است، چون معمولا بیشتر شرکت‌های اکتشافی قادر به انجام همه فعالیت‌ها نمی‌باشند.

به عنوان نمونه تهیه نقشه‌ها را به شرکت‌های مربوطه واگذار می‌کنند، فعالیت‌های ژئوفیزیکی را به شرکت‌های تخصصی ژئوفیزیکی یا حفاری را به شرکت‌های حفاری واگذار می‌کنند. در زیر نمونه‌ای از ساختار شکست کار براساس پیمانکاران ارائه شده‌است.

ساختار شکست کار در پروژه اکتشاف معدن : مثالهای عملی ساختار شکست کار

مزایا و معایب ساختار شکست کار بر اساس پیمانکاران

در این روش چون هر بخش را یک شرکت تخصصی انجام می‌دهد از حجم کاری و فشار مسئولیت‌های مدیریت اصلی کم می‌شود، همچنین در این روش ریسک سرمایه و هزینه کاهش می‌یابد. زیرا شرکت اصلی خود هیچ تیم تخصصی تشکیل نداده و همچنین تجهیزات مورد نیاز تیم ها که معمولا بسیار گران قیمت است را تهیه نمی‌کند و همه این موارد بر عهده پیمانکار است و شرکت اصلی با داشتن مدیر متخصص می‌تواند به بهترین شیوه کارها را اداره کند.

ساختار شکست کار براساس محصول نهایی

تهیه ساختار شکست کار براساس محصول نهایی در پروژه‌های اکتشافی سخت است و  نمی‌توان آن را تهیه نمود، اما اگر شرکت اکتشافی بزرگ باشد و بطور همزمان در چند محدوده مختلف کار انجام دهد، می‌توان براساس هدف اکتشافی ساختار شکست را تهیه نمود. به عنوان نمونه می‌توان ساختار شکست براساس کانسارهای فلزی، سنگ‌های تزئینی و نما، کانسارهای غیر فلزی و مواد هیدروکربنی تهیه نمود.

همچنین می‌توان در صورت لزوم براساس ماده معدنی ساختار شکست تهیه نمود. به عنوان مثال: محدوده‌های اکتشافی مربوط به آهن، مس، سرب و روی، قلع و تنگستن، قیر طبیعی، سنگ لاشه و….
شکل زیر نمونه‌ای از ساختار شکست براساس نوع ماده معدنی را نشان می‌دهد.

ساختار شکست کار در پروژه اکتشاف معدن : مثالهای عملی ساختار شکست کار

مزایا و معایب ساختار شکست کار بر اساس محصول نهایی

در این روش تیم‌ها کاملا تخصصی عمل می‌نمایند و دارای مدیر تخصصی مربوطه می‌باشند. بازدهی کار بالا است میزان خطا کم می‌شود. اما هزینه‌ها بالا می‌رود زیرا نیاز به وجود اشخاص متخصص زیاد است و تعداد تیم‌های مختلف نیازمند کارشناس‌های زیادی می‌باشد.

جمع‌بندی و ارائه ساختار شکست کار پروژه های اکتشاف معدن

بقیه روش‌های ساختار شکست در پروژه‌های اکتشافی کاربرد ندارند و عملا نمی‌توان براساس آن‌ها برای پروژه‌های اکتشافی ساختار شکست تهیه نمود. با توجه به شرایط پروژه‌های اکتشافی و یا شرکت اکتشافی باید نوع ساختار شکست کار را انتخاب نمود. این امر نیازمند افرادی است که هم در زمینه اکتشاف معدن و هم در زمینه مدیریت پروژه دارای تخصص و تجربه کافی باشند.

ساختار شکست ترکیبی

ارائه ساختار شکست ترکیبی می‌تواند گزینه مناسبی برای تهیه ساختار شکست پروژه‌های اکتشافی باشد. در این‌جا یک ساختار شکست کار ترکیبی برای پروژه‌های اکتشافی به عنوان نمونه آورده شده است. در این پروژه، سطح اول پروژه بر اساس موضوعات اصلی تقسیم بندی شده است، سپس در سطح دوم براساس پیمانکاران مختلف تقسیم بندی شده است. بطوری‌که فرض برآن است که هر بخش توسط یک پیمانکار انجام شود. سطح سوم براساس فازبندی پروژه تقسیم بندی شده است. مثلا اگر بخش ژئوفیزیک را به شرکت الف واگذار کرده‌ایم براساس فاز پروژه کار وی را مشخص کنیم. چون ژئوفیزیک در هر چهار فاز اکتشافی بکار می‌رود.

ساختار شکست کار در پروژه اکتشاف معدن : مثالهای عملی ساختار شکست کار

نتیجه گیری

همینطور که گفته شده می‌توان براساس شرایط پروژه، ساختار شکست‌های مختلف تهیه کرد و ساختار شکست فوق یک نمونه و پیشنهاد می‌باشد.
هر کدام از روش‌های شکست کار دارای مزایا و معایب خاصی می‌باشند، که در این مطالعه سعی شد آن‌ها را بررسی کنیم.  با توجه به بررسی‌های انجام شده نمی‌توان یک روش خاص را انتخاب و بقیه را رد نمود. پیشنهاد می‌شود برای تهیه ساختار شکست کار براساس شرایط پروژه از ترکیب چند روش استفاده شود. .

با گوشی اسکن کنید
"یک ستاره""دو ستاره""سه ستاره""چهار ستاره""پنج ستاره!"

اولین امتیاز را شما بدهید
Loading...

نویسندگان:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz