بر روی مهارت های اصلی حرفه تان تمرکز کنید (راهنمای رویارویی با بحران های شغلی) - بهینگی

بر روی مهارت های اصلی حرفه تان تمرکز کنید (راهنمای رویارویی با بحران های شغلی)

اشتراک گذاری :
بر روی مهارت های اصلی حرفه تان تمرکز کنید (راهنمای رویارویی با بحران های شغلی)

یکی از دلایل کلی و مهمی که موجب می شود تا شما در اولین قدم با مشکل روبه رو شوید این است که از عملکردهای بنیادی و اساسی که در آغاز کار شما را به موفقیت می رسانند، فاصله می گیرید.

اغلب مفیدترین کارها یادآوری چیزهای کوچکی است که در زمان رشد و توسعه کارتان آن ها را به ورطه فراموشی گرفته اید. به عنوان مثال: هرکاری نیازمند مهارت هایی است که صاحبان آن و کارمندان اصلی از آن برخوردار می باشند.

مهارت های اصلی شغل و حرفه شما کدامند؟

مهارت های اصلی تان از جمله اموری می باشند که شما آن ها را بهتر از ۹۰ درصد رقیبان تان انجام می دهید. تولید یا خدمات اساسی تان به عنوان طیفی از مهارت های شما به حساب می آیند که به درون بازار راه می یابد. شما این مهارت ها را برای تولید محصولات یا خدماتی استفاده می کنید که بتوانید آن ها را به بهایی که افراد جامعه حاضر به خرید و پرداخت آن ها می باشند فروخته یا عرضه نمایید.

در طول غلبه بر مسائل و مشکلات گریزناپذیر شکست های زندگی شغلی، باید دائما از خود بپرسید که ما در چه چیزی خوب هستیم؟ ما چه کارهایی را می توانیم بهتر از دیگران انجام دهیم؟ علت اصلی به تأخیر انداختن موفقیت ما چه خواهد بود؟بر روی مهارت های اصلی حرفه تان تمرکز کنید (راهنمای رویارویی با بحران های شغلی)

موفقیت و پیروزی شما از تعداد محدودی فعالیت های تان به وجود می آید

این نکته را همواره به یاد داشته باشید که حدود ۸۰ درصد نتایجی را که کسب می کنید مبنا بر ۲۰ درصد از عملکردهای شماست. به عبارتی دیگر ۸۰ درصد منافع شما از ۲۰ درصد تولیدات و خدمات تان ایجاد می شود. ۸۰ درصد از قدرت و توانایی تولیدات شما از فعالیت ۲۰ درصدی کارمندان تان نشأت می گیرد. ۸۰ درصد موفقیت شما از ۲۰ درصد از فعالیت های تان منتج می شود. بنابراین هر زمان با یک مشکل یا شکست ناگهانی در شغل و حرفه تان مواجه می شوید باید به گذشته برگردید و در هر زمینه ای که تلاش نموده اید از این ۲۰ درصد برتر اطمینان و اعتماد حاصل نمایید.

بیشتر بخوانید:  قانون پارتو ، ابزاری مفید برای افزایش بهره وری

کار و حرفه تان را با زمینه تخصصی تان شروع نمایید. به نوعی دیگر، شما باید روی هر کدام از مشتریان، بازارها و خدمات و محصولات به صورت حرفه ای و تخصصی تلاش نمایید و به زمان خود باتوجه به تلاش هایتان دقت زیادی داشته باشید. در این میان اگر از مشتریان خود در خصوص حرفه کاری مورد توجه تان سوال کنید، به نظرتان آن ها چه پاسخی خواهند داد؟ علت اصلی مشکلات شغلی شما تمایل به گسترش فعالیت در خصوص زمینه های تخصصی و قدم گذاشتن به حوزه هایی است که در آن ها از مهارت کافی برخوردار نمی باشید.

چگونه می توانید متفاوت و مفید باشید؟

به نظرتان شما در چه زمینه هایی با دیگران به خصوص رقیبان تان متفاوت هستید؟ این تمایز و تفاوت شاه کلید موفقیت در کار است. چه تسهیلاتی را در اختیار مشتریان خود قرار می دهید که هیچکدام از رقیبان تان توانایی مهیا کردن آن را ندارند؟

در حرفه و کارتان چه خصوصیات مهمی را برای مشتریان خود خلق می کنید که شما را منحصر به فرد به حساب می آورند؟ این اصل مهم را باید به یاد بیاورید که: اگر از یک امتیاز و برتری رقابتی برخوردار نباشید هرگز نمی توانید کامل باشید.

از بزرگ ترین وظیفه تان جهت تعیین یا توسعه حوزه رقابتی و سپس متمرکز کردن همه عملکردهای مرتبط به بازاریابی و فروش تان در این حوزه بهره بگیرید. چه کاری را شما می توانید برای مشتریان خود انجام دهید که هیچکدام از شرکت های دیگر توانایی ارائه آن را ندارند؟ طرح ویژه شما در زمینه فروش چیست؟

بر روی مهارت های اصلی حرفه تان تمرکز کنید (راهنمای رویارویی با بحران های شغلی)

هر شرکتی می بایست از یک حوزه برتر برخوردار باشد. حوزه برتر شما چیست؟ این حوزه در حقیقت همان نقطه برتری شما محسوب می شود و برای مشتریان تان اهمیت فوق العاده ای خواهد داشت.

هر شخص باید در یک یا چند زمینه دارای برتری و اعتبار باشد. شما در امور شغلی و حرفه ای تان چه فعالیتی را می توانید بهتر از هر فرد دیگری انجام دهید؟ توسعه و بهره برداری از امتیاز ویژه و رقابتی تان شاه کلید اساسی در عبور از بحران ها و چالش ها می باشد. اغلب تنها پرداختن به کار و فعالیتی که آن را برای مشتریان خود فوق العاده برتر می کند، موجب می شود تا به اوضاع و موقعیت خود چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی رونق ببخشید.

بیشتر بخوانید:  شناسایی محدودیت ها و موانع داخلی و خارجی در مسیر پیشرفت شغلی

از هسته مرکزی حرفه تان حمایت و محافظت نمایید

در شغل و حرفه خود از “سیاست قلعه ” استفاده کنید. به این منظور که تصور کنید حرفه و شغل تان همانند شهری است که مورد محاصره قرار گرفته است. شما مجبور می باشید قدم به قدم از دیوارهای بیرونی به دیوارهای درونی و در نهایت به قلعه که مهم ترین قسمت محافظتی شهر است عقب نشینی کنید. در اینجا هشت نکته مهم و اساسی برای محافظت از هسته مرکزی تان ارائه شده است.

۱- شناسایی مهم ترین محصول یا خدمت

قلعه شما شامل مهم ترین محصولات و خدمات تان است که امروز بیش از هر چیز دیگری عامل رشد و سوددهی برایتان تلقی می شود. اگر شما مجبور می شوید تا بخش عظیمی از تولیدات و محصولات تان را حذف کنید، برای بقا و سرانجام موفقیت در بازار کنونی کدامیک از آن ها را ادامه خواهید داد؟

۲- شناسایی مهم ترین افراد

افراد مهمی را تعیین و شناسایی کنید. آن قسمت از ۲۰ درصد کارمندان تان که اقدامات شان بیشترین نتیجه موثر را برای شما در بر دارد، کدامند؟ کدامیک از بانکداران، فروشندگان و مشتریان حداکثر اثر را در موفقیت کاری شما خواهند داشت؟ برای ایجاد اطمینان از حمایت آن ها نسبت به خود چه فعالیتی را باید بدون هیچگونه معطلی انجام دهید؟

۳- شناسایی مهم ترین عملکردها

فعالیت ها و عملکردهای اساسی شما در خصوص بازاریابی کدام است؟ کدامیک از کارهایتان منجر به جلب مشتریان مطلوب و بیشتری خواهد شد؟ برای متمرکز کردن زمان و منابع شخص در این حیطه به انجام چه کاری احتیاج دارید؟بر روی مهارت های اصلی حرفه تان تمرکز کنید (راهنمای رویارویی با بحران های شغلی)

۴- شناسایی مهم ترین راه های فروش

مهم ترین راه های فروش و خدمات تان چیست؟ این راه ها شامل فرایندها، اشخاص و شیوه هایی می باشد که حداکثر سطح فروش، درآمد و گردش حساب جاری پول را برایتان در بر خواهد داشت. این راه ها کدامند و برای افزایش نتایج حاصل از آنها چه اقداماتی را باید انجام دهید؟

بیشتر بخوانید:  فلسفه های مدیریت بازاریابی (بخش دوم) : گرایش محصول و گرایش فروش

۵- محورهای سوددهی اساسی تان کدامند؟

آن قسمت از ۲۰ درصد فعالیت های کاریتان که ۸۰ درصد سودتان از آن تلقی می شود کدامند؟ برای تقویت این قسمت ها چه عملکردی را باید بدون معطلی انجام دهید؟

۶- شناسایی بهترین مشتریان

بهترین مشتریان و متقاضیان چه افرادی هستند؟ این مشتریان که از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار می باشند از جمله افرادی هستند که بیشترین سطح خرید را انجام می دهند و زمان پرداخت و صورت حساب های شان را نیز می توان به راحتی مشخص نمود و به این ترتیب بزرگ ترین منبع سوددهی شما تلقی می شوند. برای اطمینان از حصول همراهی آن ها با شما در زمان بحران و چالش، ضروری است چه عملکردهایی را انجام دهید؟

۷- توجه به مهارت های فردی

به مهارت ها، خصوصیات و ویژگی های فردی تان دقت کنید که شما چه کارها و فعالیت هایی را می توانید در تمام طول شبانه روز انجام دهید که حداکثر سهم را در موفقیت و بقای کارتان داشته باشید؟ شما چگونه می توانید زمان را از نو برنامه ریزی کنید به طوری که قادر باشید هر روز زمان بیشتری را برای انجام کارهای کوچک صرف نمایید تا بیشترین کمک را به روند کاریتان کرده باشید.

۸- شناسایی بخش های اساسی و نتیجه بخش

سرانجام لازم است که قسمت های نتیجه بخش و اساسی را در حرفه تان شناسایی نمایید و نتایج ویژه ای را که می بایست روزانه، هر هفته، ماهیانه برای برخورداری از فروش، تحویل محصولات و پرداخت صورت حساب ها و درآمدها به آن برسید را تعیین و مشخص کنید. قسمت های قوی و ضعیف تان را شناسایی کنید. برای تقویت و توسعه ضعیف ترین قسمت های نتیجه بخش چه اقداماتی را ضرورتا باید انجام دهید؟

اگر این توقع را دارید که از بحران ها و مسائل چالش برانگیز عبور نمایید، برخورداری از توانایی های لازم در انتخاب قسمت های نتیجه بخش و تمرکز داشتن روی انرژی و منابع بر قسمت های صاحب امتیاز رقابتی ضروری قلمداد می شود.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz