حسی و شهودی : دومین بعد در شخصیت شناسی براساس MBTI - بهینگی

حسی و شهودی : دومین بعد در شخصیت شناسی براساس MBTI

157
1
اشتراک گذاری :
حسی و شهودی : دومین بعد در شخصیت شناسی براساس MBTI

زوج دوم در ترجیحات شخصیتی مطابق MBTI، حسی و شهودی است. حسی معادل کلمه Sensing و شهودی معادل کلمه Intuition است. شهودی را در برخی ترجمه های فارسی “شمی” نیز معنا کرده اند.

در یک تعریف ساده، آیا شما بیشتر به اطلاعاتی توجه می کنید که از طریق حواس پنجگانه دریافت می کنید (حسی) یا بیشتر به الگوها و احتمالاتی توجه دارید که در اطلاعات دریافتی مشاهده می کنید (شمی) ؟

بهینگی در مجموعه مطالبی به شخصیت شناسی می پردازد. در مطالب قبلی مبحث درون گرا و برون گرا مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:  اینفوگرافیک مدیریت بر درونگرا و برونگرا : تفاوت ها، مهارت ها، تمایلات، تیم های کاری و جلسات

حسی و شهودی

هر فرد در برخی اوقات حسی و در برخی اوقات شهودی است. این بعد از تیپ شخصیتی مربوط به مکانیسم ترجیحی افراد در نوع اطلاعاتی است که دریافت می کنند و به کدام نوع اطلاعات، بیشتر اعتماد دارند. از آنجا که اطلاعات مبنای تصمیمات انسان است، برخی این بعد از شخصیت را مهمترین بخش می دانند. در واقع این ترجیح می تواند جهان بینی انسان را نیز نشان دهد.

البته از نظر بسیاری از افراد تشخیص حسی یا شهودی بودن، نسبت به سه ترجیح دیگر سخت تر است. ضمنا در حالیکه نسبت سه ترجیح دیگر (درونگرا/برونگرا)، (فکری/احساسی)، (داوری کننده/ملاحظه کننده) در جامعه تقریبا ۵۰/۵۰ است، اما ۷۰ درصد جامعه حسی هستند و ۳۰ درصد باقیمانده شهودی هستند.

حسی هستید یا شهودی؟

قبل از اینکه به خواندن بقیه مطلب بپردازید، یک دقیقه تامل کرده و از خود بپرسید که کدامیک از این دو بهتر می تواند شما را توصیف کنید؟ کدام یک از این دو ترجیح برای شما طبیعی تر، اتوماتیک تر و راحت تر بوده و نتایج آن برای شما بهتر و مطمئن تر است؟

حسی و شهودی : دومین بعد در شخصیت شناسی براساس MBTI

ما حسی هستیم وقتی که غذا را مزه می کنیم، متوجه تغییر در یک منظره می شویم، مکالمه ای را با جزییات به یاد می آوریم، و از مراحل گفته شده در یک دستورالعمل یا برنامه پیروی می کنم.

ما شهودی هستیم وقتی که به روش جدیدی یک کار را انجام میدهیم، درباره تاثیرات و مضامین آتی یک اقدام فکر می کنیم، به دنبال برداشت معانی نهفته هستیم در آنچه افراد می گویند، و وقتی می توانیم تصویر کلی از یک موضوع در ذهن خود تشکیل دهیم.

حسی (S)

توجه به واقعیت فیزیکی، آنچه قابل دیدن، شنیدن، بوییدن، چشیدن و لمس کردن باشد. افراد حسی بیشتر با آنچیزی درگیر می شوند که واقعی، موجود، اکنون و حقیقی است. بیشتر به آنچه هم اکنون در زندگی می گذرد توجه دارند، تا اینکه بخواهند برای تغییر دنیا برنامه ریزی کنند.حسی و شهودی : دومین بعد در شخصیت شناسی براساس MBTI

افراد حسی ارزش زیادی به اطلاعات داده و قبل از هرگونه تصمیم گیری، در جستجوی هرچه بیشتر اطلاعات هستند. از آنچه پیرامونشان می گذرد آگاه هستند. انها هرچیزی که پیرامونشان میگذرد را مو به مو جذب می کنند، تا به عنوان سکویی برای برداشتن گام بعدی استفاده کنند.

افراد حسی آمار و ارقام را به خوبی درک می کنند.  توانایی خوبی در به خاطر سپردن حجم زیادی از آمار و ارقام و به یادآوری نکات و جزییات ریز دارند.

حسی و شهودی : دومین بعد در شخصیت شناسی براساس MBTI

افراد حسی توجه و اهمیت زیادی به تجربه و دانش می دهند. از نظر آنها، گذشته همچون پایگاه داده ای است که در آن درس آموخته های زیادی نهفته است و حکمت های زیادی می توان از آن استخراج نمود.

افراد حسی ترجیح می دهند در حل مساله به صورت گام به گام از یک مرحله به مرحله دیگر بروند، لذا دارای ثبات قدم بیشتری به نظر می رسند.

افراد حسی علاقه دارند تا استفاده کاربردی از اشیا را تجربه کرده و وقتی نحوه استفاده آنها را ببنید، بهتر یاد می گیرند.

آیا من حسی هستم؟

گویه های زیر عموما در مورد من صدق می کند:

 1. من معمولا رویدادها را به صورت تصاویری از آنچه واقعا رخ داده است، به یاد می آورم.
 2. من مسائل را به این نحو حل می کنم که واقعیتها، حقایق و اطلاعات را تا زمانی جمع آوری می کنم که مساله را به خوبی بشناسم.
 3. من عملگرا هستم و نتیجه نهایی (مثلا سود یا زیان) برای من مهم است.
 4. من ابتدا از جزییات و حقایق شروع می کنم و سپس تصویر کلی از موضوع شکل می دهم.
 5. من اساسا به تجربه اعتماد می کنم و به گفته ها یا نشانه ها کمتر اعتماد دارم.
 6. اغلب آنقدر به حقایق دقت می کنم – حقایق در گذشته یا حال- که از احتمالات جدید در آینده غفلت می کنم.
بیشتر بخوانید:  برونگرایی و درونگرایی در کار : چگونه باهم کار کنیم؟

شهودی ( شمی )  (N)

اگرچه افراد شهودی نیز اطلاعات را از طریق حواس پنجگانه دریافت می کنند، اما توجه چندانی به ظاهر داده ها ندارند. بیشترین توجه را به مضمون، معانی و الگوهایی دارند که از عمقِ داده ها قابل استخراج است.

افراد شهودی بیشتر از طریق فکر کردن درباره موضوع یاد میگیرند تا اینکه بخواهم کار عملی یا تجربه واقعی از آن داشته باشند. به هر چیز جدید یا هر چیزی که می تواند در آینده وجود داشته باشد، علاقه مند بوده و از اینرو به آینده بیشتر از گذشته فکر می کنند. افراد شهودی آنقدر نگاه به آینده دارند، که گاهی نیز برای تغییر دنیا برنامه ریزی می کنند تا اینکه تمایل داشته باشند در دنیای غیر ایده آل کنونی زندگی کنند.

افراد شهودی در پیدا کردن ارتباطات بین ایده های به ظاهر مجزا خوب هستند. آنها مفاهیم را در کنار یکدیگر قرار می دهند، تا دیدگاه جدید و یا تفکر جدیدی نسبت به موضوع داشته باشند. از اینرو افراد شهودی بسیار خلاق و نوآور هستند.

حسی و شهودی : دومین بعد در شخصیت شناسی براساس MBTI

 

من علاقه دارم با با نشانه ها یا تئوری های انتزاعی(مفاهیم مجرد) کار کنم، حتی اگر ندانم از این نشانه ها و مفاهیم چگونه استفاده خواهم کرد. من رویدادها را بیشتر به این صورت به خاطر می آورم که مشابه چه چیزی بوده اند یا به چه شکلی بوده اند، تا اینکه بخواهم جزییات یا حقایق آنچه رخ داده است را به ذهن بسپارم.

آیا من شهودی ( شمی ) هستم؟

گویه های زیر در مورد من صدق می کند:

 1. من رویدادها را نه بر اساس آنچه واقعا رخ داده است، بلکه بر مبنای مضمون ها و معانی موجود در آنها به خاطر می آورم
 2. مسائل را با استفاده از پرش و بررسی بین ایده ها و احتمالات مختلف حل می کنم.
 3. من به کارهایی علاقه دارم که جدید و متفاوت باشد.
 4. من ابتدا تصویر بزرگ را می بینم و بعد از آن به سراغ جزییات می روم.
 5. من به مضامین، ارتباطات و استعاره ها بیشتر از آنچه واقعا وجود دارد، اعتماد دارم.
 6. برخی اوقات آنقدر به آینده و احتمالات آن فکر می کنم که از توجه به اینکه چطور می توان این احتمالات را به واقعیت تبدیل کرد، غفلت می کنم.

کدامیک بهتر است؟ حسی یا شهودی؟

هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. در واقعیت، کارکردهای موجود در دنیا به صورت یک کل یکپارچه است. یک کلیت که از سبک ها و رویکردهای متفاوت تشکیل می شود.

این طور بگوییم که در دنیا مسابقه ای بین شهودی ها و حسی ها وجود ندارد، مثل یک بازی تیمی است که برنده ها افرادی هستند که می توانند علیرغم تفاوتها با یکدیگر بخوبی کار کنند.

در زندگی فردی نیز، هر کدام از ما هر دوی این ترجیحات را درون خود داریم. اگرچه تسلط ما بر یکی از این دو بیشتر است و یکی از این ترجیحات در ما غالب می باشد. اما استفاده از هریک در موقعیت مناسب، کاری که انجام میدهیم و هر دوره زندگی می تواند تاثیرات قابل توجهی داشته باشد.

حسی و شهودی : دومین بعد در شخصیت شناسی براساس MBTI

جمع بندی

ترجیح حسی و شمی یک بعد دیگر از شخصیت انسان را آشکار می کند. اینکه هر فرد به چه نحو اطلاعات را جمع آوری و پردازش می کند.

اگر بخواهیم کمی حرفه ای تر به موضوع نگاه کنیم، این دو ترجیح در این باره است که ما چگونه معنای مورد نظر را از اطلاعات استخراج می کنیم:  مستقیما از داده ها یا اینکه از عمق داده ها.

افراد حسی معانی را در افکار خودآگاه ایجاد کرده و کمتر به ناخودآگاهِ خود اعتماد می کند. توجه خود را محدود به حقایق و داده های اثبات شده می کنند و از اینکه در جزییات ریز هر موضوع غرق شوند، بسیار خوشحال هستند.

شهودی ها داده ها را عمیق تر از حسی ها پردازش می کنند و به ضمیرِ ناخودآگاه و  به اصطلاح “حس ششم” خود اعتماد زیادی دارند. همان چیزی که گاهی  احساس درونی یا “شم” نیز گفته می شود. آنها در تشخیص الگوها و نگاه کلان به داده ها مهارت دارند.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:

دیدگاه بگذارید

1 دیدگاه برای "حسی و شهودی : دومین بعد در شخصیت شناسی براساس MBTI"

به من اطلاع بده
avatar
نمایش بر اساس:   جدیدترین ها | قدیمی ترین ها | محبوب ترین ها
امید معظمی گودرزی
مهمان

کلیپ بسیار قشنگی تهیه شده بود. و متن کاملا همانند با ویدیو و به فهم بهتر ویدیو کمک میکرد برای منی که لیسنینگم ضعیفه. مشتاق مطالب بعدیتون در مورد بقیه ابعاد شخصیت هستم. ممنون از مطلب خوبتون

wpDiscuz