ویژگی های شخصیتی مدیران خود را چگونه تشخیص دهیم؟ - بهینگی

ویژگی های شخصیتی مدیران خود را چگونه تشخیص دهیم؟

اشتراک گذاری :
ویژگی های شخصیتی مدیران خود را چگونه تشخیص دهیم؟

ویژگی های متفاوت مدیران

تردیدی نیست که مدیران گوناکون هر یک مطابق با نوع کار، محیط، سن و سطح آموزشی خود با دیگری تفاوت دارند. در نتیجه میتوان گفت که هر یک از مدیران منطبق بر گونه خاصی از افراد با ویژگی های متفاوت هستند. علاوه بر آن روحیه مدیران از برخی داده ها تاثیر می پذیرد که میتوان آنها را در موارد زیر خلاصه کرد:

 • پرورش و تربیت مدیر (محیط خانوادگی او)
 • عادات و رسوم ویژه مدیر
 • سطح آموزشی
 • کشور و محیطی که در آن پرورش یافته است
 • نوع کار و وظیفه ای که ریاست آن را به عهده دارد
 • سال های تجربه مدیر

در اینجا می توانیم بگوییم ممکن است طبق شرایطی که مدیر را در بر گرفته یا شرایطی که در آنها ارتباط برقرار می کند، نوع مدیر از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

انواع مدیران یا نوع مدیر عامل نگرانی هر کارمند تازه وارد است و از اولین کارهایی که کارمند قبل از اقدام به کار انجام می دهد این است که مراقب اوضاع می شود و اطلاعاتی را در مورد مدیر جمع آوری می کند تا رفتار او سبب درگیری مدیر با وی نشود.

بیشتر بخوانید:  مدیران و طبقات جامعه (در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر)

مدیران دارای ویژگی های مختلفی هستند که در اینجا ذکر می شوند و از انواع دیگر مدیران در کتاب های دیگر سخن به میان می آوریم:

 • مدیر مقتدر
 • مدیر بلند پرواز
 • مدیر مردد
 • مدیر عملیاتی
 • مدیر ضعیف

اکنون به توصیف انواع مدیران می پردازیم:

مدیر مقتدر

او معمولا بدنی نیرومند دارد با وزن زیاد یا قد بلند با چهره ای جدی. راه رفتن او متوازن است و هنگام گام برداشتن شتاب نمی کند، از گفتار خود مطمئن است، تن صدای آشکاری دارد و کم می خندد. کارمندان وظیفه شناسی دارد که مورد حمایت او هستند و کم کار است و در عین حال زیاد دستور می دهد. به کسانی که مورد رضایت او هستند ترفیع رتبه می دهد. دوستدار مدیریت با کار و عمل است و به مدیریت با عشق و علاقه جز در خانه خود اعتقادی ندارد. سلطه گراست و تنها نظراتی را می پذیرد که با نظر خود او تطابق داشته باشد، در غیر اینصورت او از سخت ترین مخالفان گفتمان های دموکراسی است.ویژگی های شخصیتی مدیران خود را چگونه تشخیص دهیم؟

دوست دارد کارهای ویژه ای انجام دهد که چهره اش در میان جمع مشهور شود. برای هر اعتراض یا استیضاح پاسخی دارد. می تواند دیگران را از دایره تفکر خود براندازد. منظم است و می داند چه می خواهد. چنین مدیری معمولا سالهای زیادی مدیریت می کند و می تواند از کوچکترین امور حتی هنگامی که در دفتر خود نشسته، آگاه شود. او با کسانی که دارای شخصیت ضعیفی هستند ارتباط برقرار می کند تا نقش های یک مدیر پرهیبت را در مقابل آنها بازی کند.

مدیر بلند پرواز

چنین مدیری همیشه چه در رفتار و چه هنگام راه رفتن، سرعت ویژه ای دارد و سرعت دست ها و چشم هایش حتی در هنگام غذا خوردن و تفکر موجب احساس خستگی او می شود. از لحاظ جسمس معمولا دارای اندامی ورزیده است. در روزهای معمولی- برخلاف روزهایی که قرار است با شخص مهمی دیدار کند یا در اجتماع خاصی حضور یابد- بدون دقت در امور پوشش، لباس می پوشد. زود خشمگین می شود و معمولا برای بحث در مورد امور بیهوده- از دیدگاه خود- وقتی ندارد.ویژگی های شخصیتی مدیران خود را چگونه تشخیص دهیم؟

او اصرار دارد که کارها را خود انجام دهد، حوصله آموزش و تعلیم کارمندان مبتدی را ندارد. کار را به کسانی که به توانایی آنها اعتماد دارد، واگذار می کند. اما در بیشتر اوقات کارها را به سمت موفقیت پیش می برد.

موفقیت و شکست در زندگی اینگونه مدیران

مدیر بلند پرواز عاشق موفقیت است حتی اگر در رسیدن به آن به قیمت از دست دادن سلامتی یا خانواده اش تمام شود. از عاقبت کار نمی هراسد و از اقدام به عمل کردن و خطر نمی ترسد. اشتباهات زیادی مرتکب می شود. از روشهای اشتباه و صحیح درس می گیرد تا به تفکری پخته دست یابد و خطاهای خود را تکرار نکند و مردم برای انجام کارهای خود به او علاقه دارند و زیاد به او اعتماد نمی کنند.

در ابتدای زندگی کاری خود دچار شکست های بسیاری می شود. دیگران به او اعتماد ندارند و در حقیقت از امانت داری او در مورد اموال یا مدیریت کارهای خود می ترسند. او اجراکننده ای ویژه و تحول گری ممتاز در عمل به شمار می رود. به کمک دیگران رفته و آنها را به امنیت می رساند. کارهای بسیاری انجام می دهد و کندکاران یا کسانی که خود، آنها را “احمق” می نامد را برنمی تابد. ممکن است به آنها اهانت کند، بدون اینکه به رفتار شتاب زده خود آگاه باشد.

بیشتر بخوانید:  مدیران و چالش اعتماد به نفس

مدیر مردد

چنین مدیری به سرعت قابل شناسایی است. برای شناخت او نیازی به کوشش در راه کشف رفتار او نیست و میتوان از حرکاتش او را شناخت. او از افراد نیرومند می ترسد و می کوشد با آنها بحث نکند. هزاران بار در مورد تعیین زمان و نتیجه تصمیم گیری فکر می کند و اگر شخص دیگری به جای او تصمیم بگیرد نه تنها ناراحت نمی شود بلکه چون از رنج تصمیم گرفتن رهایی یافته، احساس خوشبختی می کند. تربیت و پرورش چنین مدیری بر او تاثیر مستقیمی دارد، چه بسا در گذشته از هر کاری که درصدد انجام دادن آن بوده می ترسیده و بخاطر اشتباهات خود به شدت تنبیه شده است.ویژگی های شخصیتی مدیران خود را چگونه تشخیص دهیم؟

چنین مدیری نمی داند چه می خواهد و حتی نمی داند اهداف خود را چگونه محقق کند. او به سرعت از حقوق خود دست می کشد. بسیار سوال می کند، تنها برای اینکه خیالش راحت باشد و نه برای برداشتن گامی در جهت عمل. به دیگران و کارهایشان اعتماد ندارد و موفقیت بسیاری از کارمندان را اتفاقی می داند و تصور می کند که برای رسیدن به این موفقیت بخت با آنها یار بوده است.

دیدگاه کارمندان نسبت به چنین مدیرانی

کارمندان به چنین مدیری اعتماد ندارند و در حل مشکلات به او مراجعه نمی کنند زیرا می دانند که این مدیر فردی مناسب برای مشورت کردن نیست، زیرا در فهم امور و در پاسخ به پرسش ها، کند عمل می کند. مسئولیت پذیری را دوست ندارد و همیشه کسانی را سرزنش می کند که کار خود را به خوبی انجام نداده اند. کمتر خطا می کند و ارتباطات انسانی او در محیط کار آشفته است، اما خارج از محیط کار، زندگی خوشی دارد و احساس توازن و آرامش می کند.

مدیر عملیاتی

همه چیز برای چنین مدیری برنامه ریزی شده است. اتفاق در کارهای او جایی ندارد، شخصیت او ترکیبی از هیبت و جدیت در انجام کار است. وقتی برای بیکار ماندن و اتلاف وقت با دیگران ندارد. همیشه به افراد پرتلاش افتخار کرده و این مسئله را یادآوری می کند. وقتی برای رسیدگی به شکل ظاهر و نظافت شخصی ندارد و حتی تندرستی را تنها در هنگام کار احساس می کند و هنگام مرخصی یا تعطیلات رسمی احساس بیماری و افسردگی می کند. کارها را به سرعت اجرا کرده و کمتر مرتکب خطا می شود.

او حسابگری ممتاز است و به شکلی ویژه و از طریق برنامه کامل و روشنی که قبل از اجرای کار برای همه شرح می دهد، انگیزه کار کردن را در دیگران بوجود می آورد. زیرا او رسیدن به هدف را دوست دارد و شکست را نمی پذیرد، از طرح های شکست خورده به شدت انتقاد می کند زیرا چنین مواردی را دوست نمی دارد و خود را انسانی کامل می بیند. برخی از این مدیران، اشتباهات دیگران را آشکار می کنند. بسیار کم پیش می آید که چنین مدیری کسی را ستایش کند و کار عالی و ممتاز او را وظیفه ای می داند که انجام دهنده آن نیازی به ستایش ندارد.

ویژگی های شخصیتی مدیران خود را چگونه تشخیص دهیم؟

بازخورد چنین مدیرانی در میان کارمندان شان

کارمندان چنین مدیری در مدت کوتاهی در کار خود خبره و ماهر می شوند اما مورد لطف او قرار نمی گیرند.

مدیر عملیاتی به دلیل اطلاعات زیاد خود می تواند مشاوری عالی باشد اما چنین مدیری برای قبول کارهای جدید و ناآشنا به سختی قانع می شود.

او مبارز بسیار نیرومندی است که صبر و شکیبایی زیادی دارد و سختی های کار را بدون خستگی و ملامت تحمل می کند. زندگی کاری بسیاری از این مدیران پایان می یابد بدون اینکه کمترین توجهی به امورات شخصی کرده باشند، زیرا توجه و اهتمام آنها از دایره اجرای کار خارج نمی شود.

بیشتر بخوانید:  راهنمای مدیران برای کار با افراد مشکل ساز مجموعه

مدیر ضعیف

پیش کسوتی یا وساطت، عامل رسیدن چنین مدیری به منصب خود می باشد. این مدیر ویژگی های یک مدیر را ندارد، حدود کار و صلاحیت خود را نمی شناسد، تمام امور را به دیگر افراد واگذار می کند و خود از جانب کارمندان اداره می شود.

او بسیار مهربان است، به کسی آموزش نمی دهد، کسی را راهنمایی نمی کند و در هیچ کاری نمیتوان به او اعتماد کرد. او به خود اختیار تام و بی مرز می دهد و تعهدی در مقابل کار خود ندارد. دیرتر از همه بر سر کار خود حاضر می شود. زندگی در اداره او بر پایه شانس و عادت است و پیشرفت کار در شعبه او بسیار عادی و معمولی است.

معمولا اداره او را جنجال فرا می گیرد. بسیار غیبت می کند، مرخصی های استعلاجی او دائمی است و کار کارمندان نزد چنین مدیرانی به پایین ترین درجه اجرایی می رسد. گرد آمدن کارمندان نزد این مدیر برای او بسیار مهم و رضایت بخش است. کارمندان معمولا او را به دلیل عدم نظارت بر کارهای خود دوست دارند، روش پاداش و جزا در مدیریت او وجود ندارد. با کارمندان خود مانند خانواده رفتار می کند و این مدیر پشتیبان خوبی برای کارمندان نزد ادارات و مسئولین است. او از انتقاد تاثیر نمی پذیرد و کاری را توجیه نمی کند. به ظاهر خود و پرستیژ کاری اهمیت می دهد.

ویژگی های شخصیتی مدیران خود را چگونه تشخیص دهیم؟

متاسفانه کارمندان نزد او آموزشی نمی بینند و هنگامی که به محیط های کاری دیگر با مدیرانی متفاوت منتقل می شوند، به دلیل تحول و رهایی از تکرار از خرسندی سخن می گویند، یا این که غوغاسالار باقی می مانند و به کار جدید عادت نکرده و به دنبال ایجاد تحول در خود نیستند. در هر دو صورت کارمندان چنین مدیرانی مانند کارمندان جدید به زمانی کافی برای بازگرداندن شایستگی خود نیاز دارند.

با گوشی اسکن کنید
"یک ستاره""دو ستاره""سه ستاره""چهار ستاره""پنج ستاره!"

اولین امتیاز را شما بدهید
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz