بهره هوشی در کودکان : کودک من چه نشانه هایی از هوش و رشد عقلی را نشان می دهد؟ - بهینگی

بهره هوشی در کودکان : کودک من چه نشانه هایی از هوش و رشد عقلی را نشان می دهد؟

اشتراک گذاری :
بهره هوشی در کودکان : کودک من چه نشانه هایی از هوش و رشد عقلی را نشان می دهد؟

هوش و اندازه بالیدگی (رشد عقلی)

به رغم انبوه مطالبی که درباره افزایش ضریب هوشی کودکان نوشته اند و به رغم مطالبی که همه روزه درباره طرز خواندن، تقویت ذهن و یا مطالبی نظیر چگونه به فرزند خود ریاضی بیاموزیم منتشر می شود، در سالهای نخست زندگی فرزندمان کار چندانی در این زمینه نمی توانیم انجام دهیم.

کودک شما حتی در صورت توانایی نیازی به خواندن ندارد و مسلما نیازی به فراگیری ریاضی در سالهای نخست زندگی نیست.

از اینکه بگذریم پدر و مادر کار چندان زیادی برای افزایش بهره هوشی فرزندان خود سوای آنچه طبیعت به آنها اعطا کرده نمی توانند صورت دهند.

به عبارت دیگر تا جایی که ما می دانیم نمی توانید بر سرعت رشد رفتاری کودک یا افزایش زکاوت او بیفزایید، اما می توانید با فرزند کم سال خود حرف بزنید، با او بازی کنید، برایش داستان بخوانید و به سوالات بسیار زیاد او پاسخ دهید.

بهره هوشی و رشد عقلی، دو معیار مهم در سالهای اول زندگی کودکان

ما توصیه می کنیم که کودک هنوز به مدرسه نرفته خود را زیر فشار قرار ندهید. اما شدیدا توصیه می کنیم کا تا حد امکان با او وقت صرف کنید و بر غنای محیط زندگیش بیفزائید.

وقتی پدر و مادر می خواهند از میزان هوش فرزند خود مطلع شوند، بی آنکه بدانند درباره دو موضوع حرف می زنند  که عبارتند از هوش و فراست که شامل اندازه رشد عقلی  و بهره هوشی او می شود. این دو ممکن است دست در دست یکدیگر حرکت نکنند.

بهره هوشی در کودکان : کودک من چه نشانه هایی از هوش و رشد عقلی را نشان می دهد؟کودکی که به طور کلی جلوتر از سنش قرار دارد-زود راه رفتن، زود حرف زدن- ممکن است در زمینه هوشی نیز بسیار قوی باشد، اما این امکان هم وجود دارد که او در این زمینه در سطح متوسطها قرار داشته باشد.

برعکس، کودکی که در زمینه شعور بسیار برتر می نماید ممکن است در سطح بالیدگی بالاتر از حد متوسط قرار داشته باشد. این امکان هم وجود دارد که در سطح متوسط یا کمتر از آن قرار داشته باشد.

به عبارت دیگر، بعضی از کودکان به لحاظ آکادمیک در سطح بالا و در زمینه رشد کمتر از حد متوسط قرار دارند.

اما مطمینا در یکی دو سال نخست زندگی ارتباط زیادی میان این دو معیار وجود دارد.

اندازه بلوغ و بالیدگی

در ادامه مطلب شما را با رفتارهای مشترک و متعارفی که در اوایل سالهای زندگی برای کودکان مشاهده می شود، آشنا می کنیم.

۱۶ هفتگی

 • تبسم های اجتماعی خود به خود
 • خنده با صدای بلند
 • پیش بینی رسیدن غذا
 • توانایی نشستن با حایل به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه

۲۸ هفتگی

 • نشستن کوتاه مدت، متمایل شدن به جلو روی دستها
 • ایستادن به کمک بزرگترها، تحمل کردن بخش عمده ای از بدن، فعالانه خم و راست شدن
 • گرفتن اشیایی که در مقابل او قرار می گیرد
 • انتقال اشیاء از یک دست به دست دیگر
 • درآوردن صداهای مختلف (ادای حروف با صدا)
 • رسانیدن پا به دهان در حالت خوابیده به پشت

۴۰ هفتگیبهره هوشی در کودکان : کودک من چه نشانه هایی از هوش و رشد عقلی را نشان می دهد؟

 • روی دستها و زانوها چهار دست و پا راه رفتن، دست گرفتن به پایه های میز و صندلی و بلند شدن
 • با انگشت به اشیای کوچک فشار آوردن
 • احتمال ادای کلماتی مانند ماما، پاپا و یک کلمه دیگر

۱۲ ماهه

 • می تواند در حالی که یک دستش را به جایی می گیرد راه برود
 • دو کلمه دیگر یاد می گیرد علاوه بر ماما و پاپا
 • همکاری در پوشیدن لباس

۱۵ ماهه

 • می تواند دست کم چند قدم راه برود
 • می تواند بصورت خزیده از پله ها بالا برود
 • می تواند کتابی را ورق بزند
 • می تواند چهار کلمه را پشت سرهم ادا کند
 • می تواند بشقاب غذا را از روی سینی بردارد
 • می تواند از کلماتی مانند تاتا یا معادل آن استفاده کند
 • می تواند عروسکش را به مادرش نشان دهد

۱۸ ماهه

 • به راحتی راه می رود، به ندرت زمین می افتد
 • می تواند در حالی که دستش را به نرده ها گرفته از پله ها بالا برود
 • می تواند شخصا روی یک صندلی کوچک بنشیند یا از صندلی مخصوص بزرگترها بالا برود
 • می تواند ده کلمه و ازجمله اسامی را پشت سرهم بگوید
 • به تصاویر موجود در کتاب نگاه می کند
 • تاحدودی غذایش را شخصا می خورد اما بخشی از آن را به اطراف می ریزد
 • می تواند روی زمین راه برود و عروسکی را با خودش بکشد

۲۴ ماهه

 • به تنهایی از پله ها بالا و پایین می رود
 • صفحات کتاب را یکی یکی ورق می زند
 • به صورت سه جمله ای حرف می زند
 • هنگام غذا خوردن از پیچانیدن قاشق خودداری می کند
 • احتمالا نیاز به توالت رفتن خود را در طول روز ابراز می دارد
 • احتمالا می تواند به مدت ۲ ساعت و نیم خودش را تر نکند
 • به خود با صدا زدن اسمش اشاره می کند

۳۶ ماههبهره هوشی در کودکان : کودک من چه نشانه هایی از هوش و رشد عقلی را نشان می دهد؟

 • از پله ها با پای چپ و راست بالا می رود
 • سوار سه چرخه می شود و رکاب می زند
 • از کلمات جمع در صحبت استفاده می کند
 • بدون اینکه غذای خود را به اطراف بریزد غذا می خورد
 • می تواند کفش های خود را بپوشد
 • چند آهنگ موزون را می خواند

۴۸ ماهه

 • می تواند از روی یک مربع شکل مشابهی بکشد
 • می تواند چهار شئ را بشمارد
 • می تواند روی یک پا لی لی کند
 • می تواند صورتش را بشوید و آن را خشک کند و دندانهایش را مسواک بزند
 • می تواند عکس کسی را با سر، دست و پا بکشد
 • می تواند لباسهایش را عوض کند
 • می تواند با سایر بچه ها بازی دسته جمعی کند
 • می تواند بدون عبور از خیابان از درب منزل بیرون برود

۶۰ ماهه

 • می تواند روی پاهایش یکی در میان پرش کند
 • می تواند ۱۰ شئ را به درستی بشمارد
 • پول خردها را از هم تمیز می دهد
 • اسامی رنگها را به زبان می آورد
 • بدون کمک دیگران لباسهایش را عوض می کند
 • می تواند اسم کوچکش را بنویسد
 • از عدد ۱ تا ۵ می نویسد

وجود تفاوتهای فردی در بین کودکان

از آنجایی که تفاوتهای فردی در رشد نرمال زیاد است حتی اندک انحراف از معیارها نباید لزوما اسباب نگرانی شود. بسیاری از کودکان نرمال دیر راه می افتند و یا دیر زبان باز می کنند. یا شبها خودشان را خیس می کنند. بسیاری از کودکان نرمال در خواندن و نوشتن کند هستند.

از آن گذشته، این حقیقت که تمام این معیارها صرفا میانگین هستند بدین معنا که در سال نخست زندگی حتی چند ماه انحراف از میانگین و در ۴ یا ۵ سالگی حتی انحرافی به اندازه یک سال می تواند در محدوده طبیعی و نرمال قرار گیرد.بهره هوشی در کودکان : کودک من چه نشانه هایی از هوش و رشد عقلی را نشان می دهد؟

اگر فرزند شما می تواند سخن شما را بفهمد و متوجه منظورتان بشود و اگر سایر رفتارهایش طبیعی است، ناتوانی در حرف زدن نباید قبل از ۳ یا ۴ سالگی موجب نگرانی بیش از اندازه شود؛ بعد از این سن اگر فرزند شما حرف نمی زند بهتر است با یک متخصص مشورت کنید.

در اندازه گیری و قضاوت درباره رفتار کودک معمولا ۴ زمینه رفتاری را در نظر می گیریم. این چهار زمینه عبارتنداز:

رفتار حرکتی (طرز استفاده کودک از جسمش)، رفتار انطباقی (اینکه کودک چگونه مسائل خود را حل می کند)، رفتار کلامی (اینکه کودک چگونه سخن دیگران را می فهمد و از کلمات استفاده می کند) و رفتار شخصی-اجتماعی (اینکه کودک چگونه در زندگی روزانه خود با دیگران کنار می آید).

این حقیقت که باید به چهار زمینه رفتاری توجه شود نشان می دهد که ارگانیسم انسان به عنوان یک قاعده کلی همه این زمینه ها را به یک اندازه رشد نمی دهد. اغلب بچه ها در این زمینه ها جلوتر یا عقبتر از سن و سال خود نیستند.

بهره هوشی فرزند من چه اندازه است؟

بهره هوشی در کودکان : کودک من چه نشانه هایی از هوش و رشد عقلی را نشان می دهد؟تقریبا همه درباره بهره هوشی مطالبی شنیده اند. همانطور که می دانید بهره هوشی را با عدد نشان می دهند. (عدد ۱۰۰ برای بهره هوشی متوسط، عدد بالاتر از ۱۰۰ برای بهره هوشی بالاتر از متوسط و عدد کمتر از ۱۰۰ برای بهره هوشی کمتر از متوسط) این رقم در ظاهر قرار است که میزان بهره هوشی شخص را مشخص سازد.

معمولا تستهای هوش با کلمات رابطه دارند؛ اینکه چگونه آنها را اندازه می گیرید، چگونه آنها را مقایسه می کنید و چگونه آنها را درک می نمایید.

به رغم اعتراضات متعددی که امروزه به آزمونهای بهره هوشی وارد است و از غیرمنصفانه بودن آن صحبت به عمل می آید، باید گفت که این تستها از ارزش بسیار زیادی برخوردارند. این آزمونها تا حدود زیاد تصویر روشنی از اینکه کودک در زمینه های تحصیلی تا چه اندازه موفق خواهد بود بدست می دهد.

در مواردی که بهره هوشی بطورکلی کم باشد، اطلاع از آن به هنگام برنامه ریزی های درس و انتظاراتی که از او می رود کاملا قابل استفاده است.

 

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz