برونگرایی و درونگرایی در کار : چگونه باهم کار کنیم؟ - بهینگی

برونگرایی و درونگرایی در کار : چگونه باهم کار کنیم؟

اشتراک گذاری :
برونگرایی و درونگرایی در کار : چگونه باهم کار کنیم؟

هیچ شخصی کاملا درونگرا یا کاملا برونگرا نیست. کم و بیش در هر سازمانی، می توان کارمندانی با هر یک از این دو نوع ترجیح شخصیتی پیدا کرد. یکسری تفاوتهای اساسی بین درونگراها و برونگراها وجود دارد که بر نحوه تعامل آنها با یکدیگر اثرگذار است. مطلب حاضر به بررسی برونگرایی و درونگرایی در کار می پردازد.

 

برونگرایی و درونگرایی در کار : چگونه باهم کار کنیم؟

درونگرا و برونگرا نسبت به هم چه نظری دارند؟

عمدتا دیدگاه برونگراها به این صورت درونگراها را می بینند : غیراجتماعی، کم انرژی ، خجالتی، رازآلود و با مشارکت پایین.

درونگرا ها نیز برونگراها را به این صورت می بینند: گستاخ، خودبین، دانش سطحی، جسور و نیازمند ارتباط اجتماعی.

در نظرات روانشناسان سازمانی و متخصصان شغلی برخی نکات ارزشمند ارائه شده است تا به درون گراها و برونگرا برای موفقیت در محیط کار کمک کند.

چگونه با یک درونگرا کار کنیم؟

پیش آمادگی درونگراها:

قبل از اینکه موضوع بحث رو عوض کنید، صبر کنید و نفس عمیق بکشید. به درونگراها اجازه دهید تا از قبل برای موضوع صحبت آماده شوند. به عنوان مثال دستورجلسه را از قبل در اختیار آنها بگذارید.

سکوت درونگراها:

وقتی درباره پروژه یا موضوعی با درونگراها صحبت می کنید، انتظار نداشته باشید که بازخورد کلامی زیادی دریافت کنید. این وضعیت به این معنا نیست که آنها گوش نمی دهند یا چیزی ندارند که بگویند. یک درونگرا ترجیح می دهد تا زمان کافی برای پردازش اطلاعات داشته باشد و سپس به روشی که برایش راحت تر است پاسخ دهد، مثلا ممکن است نظرات خود را به صورت مکتوب به شما منتقل کند.

نیاز به شفافیت در درونگرا:

شما می توانید بیشترین عملکرد را از یک کارمند درونگرا انتظار داشته باشید اگر درخواستهای خود را به صورت شفاف از وی مطرح کنید و سپس فضای کافی ( زمانی و مکانی) در اختیار وی قرار دهید. اگر اهداف و زمان تحویل به روشنی برای آنها درک شود، دیگر نیازی ندارید که بالای سرشان مانور دهید یا مدیریت خردنگر انجام دهید.

گفتگوها و جلسات برای درونگراها:

در محیطهای کاری شلوغ به دلیل صرفه جویی در زمان، معمولا جلسات گروهی ترجیح داده میشود. معمولا  گفتگوهای یک به یک کمترانجام شده  و بالتبع آن درونگراها نیز کمتر دیده می شوند. می توان از روشهای مختلفی برای انتقال نظرات استفاده کرد. مثلا انجمنهای الکترونیکی و یا پورتالهای دانش می تواند بستر مناسبی برای دریافت و اشتراک نظرات درون گراها باشد.

اعتماد و دوستی گزینش گرانه:

درونگرا بسیار محتاط تر بوده و شناخت آنها بسیار سخت تر است. البته محافظه کاری درونگراها به این معنا نیست که آنها علاقه ای به دیگران نداشته و یا رفتار دوستانه ندارند.  آنها ترجیح می دهند تا دوستان خوب خیلی کمی داشته باشند تا اینکه دوستان و آشنایان زیادی داشته باشند. به عبارت دیگر درونگراها در برقراری ارتباط کاملا گزینش گرانه رفتار می کنند.

چگونه با یک برونگرا کار کنیم؟

خروج از سکوت در مقابل برونگرا:

درونگراها بایستی بدانند که همکار برونگرای آنها نیاز اساسی به صحبت دارد. درونگراها بایستی به این نیاز برونگراها احترام بگذارند. درونگراها بایستی از وضعیت سکوت خود خارج شوند و در گفتگو با یک برونگرا درباره ایده هایی که ضمن صحبت در ذهن برونگرا در حال تراوش و رشد است، صحبت کنند.  برونگرایی و درونگرایی در کار : چگونه باهم کار کنیم؟

فکر کردن برونگرا با صدای بلند: 

با یک برونگرا، بایستی آنچه که از وی می شنوید را با پرسیدن سوال تست کنید.  درحالیکه برونگراها فکر می کنند هر آنچه می گویند کاملا واضح و مشخص است، ممکن است از نظر درونگراها این طور نباشد. ممکن است از نظر درونگراها همه چیز کاملا شفاف و واضح نباشد.

برونگراها با صدای بلند فکر می کنند و از صحبت کردن و ارتباط با سایرین انرژی می گیرند. پس شاید آن چیزی که الان از برونگراها می شنوید، در واقع بخشی از ایده ای باشد که هم اکنون در ذهنشان به آن فکر می کنند و آن را پرورش میدهند.

توجه به صحبتهای برونگراها:

برنامه ریزی کنید تا حتما زمانی برای صحبتهای برونگراها به رسمیت بشناسید. برونگراها نیاز دارند تا ایده های خود را به معرض عموم گذاشت و بازخورد دریافت کنند. همچنین، برونگراها را در نقشهایی قرار دهید که نیازمند ارتباط با سایر افراد است.

چگونه تیم های متشکل از تیپ های شخصیتی مختلف را مدیریت کنیم؟

درونگراها تمایل دارند تا افکار خود را در درونشان پرورش دهند، مکالمه های یک به یک را ترجیح داده و علاقه دارند به تنهایی کار کنند. برونگراها از کارهای گروهی لذت می برند، تمایل دارند تا افکارخود را با سایرین در میان بگذارند، و ارتباط زیادی با سایرین در طول روز داشته باشند. این تفاوتهای رفتاری موجب فرضیات و قضاوت های بعضا غیرمنصفانه درباره هریک از دو گروه می شود. این پیشداوریها می تواند منجر به تنش در تیم ها و سازمان ها شود.

مدیران بایستی تیپ شخصیتی هریک از اعضای تیم را بشناسند و کارها را به نحوی واگذار کنند تا با نقاط قوت هریک از افراد همخوانی داشته باشد. به عنوان نمونه، پروژه ای که  نیاز به توجه بیش از حد به جزییات دارد را به کارمند برونگرای با استعدادی بسپاریم که علاقمندی چندانی به تمرکز طولانی نداشته و همزمان افکار مختلفی در ذهن خود می پروراند، در واقع برخلاف نقاط قوت این کارمند برونگرا رفتار کرده ایم.

مثال : مدیریت جلسات با حضور برونگراها و درونگراها

در کارهای گروهی به عنوان نمونه جلسات، سرپرست تیم بایستی تلاش کند تا مشارکت درونگرایان را در گفتگوها تسهیل کرده و برای صحبتهای برونگرایان محدودیت در نظر بگیرد، تا جلسه توسط یک گروه از این افراد تحت الشعاع قرار نگیرد. برونگراها به راحتی می توانند با صحبت زیاد و سروصدا موجب عصبانیت درونگراها شوند، در حالیکه ممکن است هیچ وقت متوجه نشوید که چطور این عصبانیت رخ داده است.

درون گرا هستید یا برون گرا؟

اگر کنجکاو شدید که بدانید در کدام گروه قرار می گیرد. درونگرا یا برون گرا هستید، می توانید از پرسشنامه زیر استفاده کنید که توسط سوزان کین در کتاب سکوت قدرت درونگراها ارائه شده است. سوالات بر مبنای خصوصیات درونگراها تدوین شده است که توسط روانشناسان و محققان معاصر پذیرفته شده اند. به هر یک از ده سوال به جواب درست یا غلط پاسخ دهید. پاسخی را انتخاب کنید که در اغلب شرایط و اوقات به کار می گیرید.

پرسشنامه درون گرایی سوزان کین :

۱٫ گفتگوهای یک به یک را نسبت به گفتگوهای گروهی ترجیح می دهم.

۲٫ ترجیح می دهم تا نظرات خود را به صورت مکتوب بیان کنم.

۳٫ من ترجیح می دهم به تنهایی و در محیط خلوت کار کنم.

۴٫ گفتگوهای کوتاه برای من خوشایند نیست، تمایل دارم در خصوص موضوعاتی که برایم اهمیت دارد به صورت عمیق و مفصل صحبت کنم.

۵٫ من به کارهایی که اجازه میدهد تا در آن غرق شوم و چیزی موجب اختلال تمرکز نشود، علاقه دارم.

۶٫ من تمایل ندارم تا زمانی که کارم تمام نشده است آن را به دیگران نشان داده یا درمورد آن بحث کنم.

۷٫ من وقتی به تنهایی کار می کنم، بهترین خروجی را دارم.

۸٫ من اغلب قبل از اینکه صحبت کنم، باید درباره آن فکر کنم.

۹٫ من احساس می کنم وقتی بیرون و در جمع هستم، انرژی من کاهش پیدا می کند. حتی اگر خودم هم لذت برده باشم.

۱۰٫ من ترجیح میدهم تعطیلات یا فراغتی داشته باشم که در آن هیچ کاری انجام ندهم تا اینکه برای آن کارهای زیادی برنامه ریزی شده باشد.

تحلیل نتایج پرسشنامه

هرچقدر بیشتر پاسخ بلی داده باشید، شما درونگرایی بیشتری دارید. البته حتی اگر در یکی از سوالات درونگرا یا برونگرا باشید، ممکن است در شرایط مختلف رفتارهایی متفاوتی نشان دهید. موضوع اصلی در کلمه ترجیح جای می گیرد. اینکه شما ترجیح می دهد تا درونگرا باشید یا برون گرا. در کدام حالت انرژی بیشتری داشته، کار خود بخودی انجام می شود و نتیجه بهتری هم معمولا به همراه دارد.

برونگرایی و درونگرایی در کار : چگونه باهم کار کنیم؟

برونگرایی و درونگرایی در کار

فارغ از اینکه درونگرا یا برونگرا هستید، بایستی دیدگاه های دیگران را نیز در نظرگرفته و درک کنید. دیگران با ترجیح مخالف شما هم درحال انجام رفتارهای طبیعی خود هستند.

برخی اوقات به عنوان مدیر یا همکار، بایستی با کسی کار کنید که شخصیتی کاملا متضاد با شما دارد. هرچقدر بهتر بتوانید تیپ شخصیتی خود و همکار خود را بشناسید، بهتر می توانید یک رابطه کاری معتدل و میانه شاد داشته باشید.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz