ایده پردازی ؛ مبنایی برای ایجاد یک کسب و کار - بهینگی

ایده پردازی ؛ مبنایی برای ایجاد یک کسب و کار

اشتراک گذاری :
ایده پردازی ؛ مبنایی برای ایجاد یک کسب و کار

هر فرد می تواند ایده ای را به یک کار تجاری تبدیل کند. فرصت هایی که یک کارآفرین بالقوه دارد، بیشمار است. محیط اقتصادی که پیوسته در حال تغییر و تحول است، جریانی پیوسته از فرصت های بالقوه را فراهم می آورد مشروط بر آنکه فرد بتواند ایده ای نافع را در بحبوحه ی یک وضعیت آشفته و نیز بدبینی را که در چنین محیطی نفوذ می کند، تشخیص دهد. هزاران راه مختلف وجود دارد زیرا هر فردی ایده های خاص خود را توسعه می دهد.

انگیزه کارآفرین چه انتفاع باشد، چه استقلال، چه مبارزه برای پی ریزی یک تجارت شخصی، در هر حال او ایده ها و فرصت ها را با آهنگی تند دنبال می کند. فرصت های کارآفرینی برای کسانی که ریسک متناسب آن را بپذیرند پدید خواهد آمد. کارآفرینی را میتوان آموخت  و خود را برای بهره گیری از چنین فرصت های کارآفرینی، بهتر آماده کرد، آنگاه شانس پدید خواهد آمد زیرا:

فرصت + آمادگی = شانس

تصمیم گیری برای شروع فعالیت همواره با خود فرد است.

بیشتر بخوانید:  انگیزه زنان در کارآفرینی

ایجاد ایده ها (ایده پردازی)ایده پردازی ؛ مبنایی برای ایجاد یک کسب و کار

نخستین گام موثر در سرمایه گذاری، ایجاد ایده برای سرمایه گذاری است. در کشورهای مختلف با توجه به میزان انسجام سیاست های صنعتی و پایداری آنها، نوع و کیفیت چنین ایده هایی متفاوت است. هدف از این گام، تهیه فهرستی بلند بالا از محصولات و خدمات به عنوان ایده های گوناگون است و بیشتر تاکید بر افزونی تعداد ایده هاست. به منظور انجام بهتر این کار، باید در ابتدا معیارهایی برای ایجاد و انتخاب محصول یا خدمت در نظر گرفته شود.

معیارهای انتخاب ایده

برای ایجاد و انتخاب ایده سه معیار وجود دارد:

 • محصول یا خدمت، نیازی را که در حال حاضر تامین نمی شود، تامین می کند که سه حالت مختلف را میتوان برای آن در نظر گرفت:

الف. کسی نمی دانسته چگونه این نیاز را تامین کند.

ب. نیاز تشخیص داده نشده، در صورتی که وجود داشته است.

ج. نیازی وجود نداشته و در حقیقت نیازی احساس نمی شده است.

 • محصول یا خدمت به بازاری عرضه می شود که تقاضا بیشتر از عرضه است.

در این بازارها، فزونی تقاضا بر عرضه، باعث بوجود آمدن فرصت های سرمایه گذاری برای جریان کمبود می شود. معمولا کالاهایی که در فهرست واردات می باشند. ایده های خوبی برای سرمایه گذاری جهت تولید آنهاست. نکته ای که بایستی در این مورد به آن توجه شود، توجیه اقتصادی داشتن حجم تولید با توجه به میزان تقاضای موجود است.

 • محصول یا خدمت قابلیت رقابت موفقیت آمیز با محصول یا خدمت مشابه موجود داشته باشد. این قابلیت رقابت می تواند ناشی از دلایل مختلف از قبیل طرح و کیفیت بهتر و یا قیمت مناسب تر نسبت به محصول مشابه موجود باشد.

روش های ایجاد ایده

برای ایده پردازی دو روش کلی وجود دارد:

 • شناسایی احتیاجات و سعی در تامین آنها توسط یک ایده جدید
 • ایجاد ایده و سپس جستجو و ایجاد نیاز برای مصرف

هر دو روش امروزه کم و بیش کاربرد دارد ولی کاربرد هر یک به تاکید فرد یا شرکت بر مطالعات بازاریابی و یا تحقیق و توسعه بستگی دارد.

بیشتر بخوانید:  فلسفه های مدیریت بازاریابی (بخش دوم) : گرایش محصول و گرایش فروش

در روش اول که متکی بر تحقیقات بازاریابی در مفهوم جدید آن (مشتری مداری) می باشد و امروزه بیشتر متداول است، به وسیله مطالعات مختلف احتیاجی که برطرف نشده، شناسایی می شود و سپس ایده جدیدی متناسب با آن نیاز ایجاد می گردد.

روش دوم قدیمی تر است و سنتی تر از روش اول می باشد و تاکنون از آن استفاده زیادی شده است. پایه و اساس این روش، تحقیق و توسعه (R&D) می باشد که توسط افراد یا بخش های مربوطه در شرکت ها انجام می شود و بسیار مشاهده شده است که شرکت ها به هنگام مطالعه بر روی پروژه ای به نتایج و ابداعات جدیدی دسترسی پیدا می کنند. در این روش به دلیل ایده پردازی قبل از شناسایی نیاز، تبلیغات در زمینه بکارگیری محصول یا خدمت جدید، نقش موثری در موفقیت طرح دارد.

روشهای ایجاد ایده را میتوان به شکل زیر نشان داد.

ایده پردازی ؛ مبنایی برای ایجاد یک کسب و کار

در این شکل، کل دایره بزرگ نیاز موجود و قسمت هاشور خورده بخشی است که توسط ایده ی کارآفرینانه جدید پاسخ داده می شود. در این شکل علاوه بر دو روش قبلی روش سومی نیز نشان داده شده که از ترکیب دو روش قبلی ایجاد شده است. در این روش علاوه بر رفع نیاز موجود، نیازهای جدیدی نیز ایجاد می گردد. در سال های اخیر صنایع بویژه صنایع الکتریکی، لوازم خانگی و … به این روش گرایش پیدا کرده اند.

قسمت الف. نیاز موجود توسط ایده پاسخ داده می شود.

قسمت ب. نیاز جدیدی را که توسط ایده ایجاد گردیده پاسخ می دهد.

قسمت ج. علاوه بر نیاز موجود، نیاز جدیدی را نیز ایجاد کرده و پاسخگو است.

جستجو برای یافتن نیاز و شیوه های عملی آن

راه رسیدن به نیازها، تمرکز بر حل یک مشکل در جامعه است. هرگاه از چیزی دلخورید، دلایل آن را به دقت بررسی کنید. اگر چیزی می خواهید یا به آن نیاز دارید، آن چیز را تحلیل کنید شاید یک موقعیت بیابید و در حقیقت باید به دنبال یک نیاز برآورده نشده باشید. این روش تفکر باید به یک عادت روزانه تبدیل شود.

ایده پردازی ؛ مبنایی برای ایجاد یک کسب و کاردفترچه یادداشت کوچکی تهیه کنید. بالای یک صفحه “نیازها” و بالای صفحه بعد را “خطاها” نامگذاری کنید. هر روز اوقات تلخی های جزئی خود را در دفتر یادداشت کنید. وقتی چیزی را می خواهید که موجود نیست، در دفتر ثبت کنید. هرگاه به کار یا کالای نامرغوب و کم کیفیت برمی خورید، آن را یادداشت کنید. بازاری را که مدیریت از آن غفلت می کند و مشتری را که با او بد برخورد می شود، مورد توجه قرار دهید. هر روز متوجه می شوید به چه چیزی نیاز دارید که در دسترس نیست. این نکته جرقه ای در ذهن شما می زند و به تندی ناپدید می شود. شما باید این فکرهای برق آسا را قبل از آنکه از خاطرتان برود یادداشت کنید.

در صفحه “خطاها” نمونه هایی از خدمات ناکافی و نامحترمانه را یادداشت کنید. مثلا وقتی یک تلفنچی یا منشی، احترام اولیه را قائل نمی شود و یا وقتی کارمندی با شما با تندی رفتار می کند. وقتی کارگر پمپ بنزین شما را معطل می کند، همه را یادداشت کنید. هر شب نتایج را بازبینی و بررسی کنید.

مزیت یادداشت کردن نقاط ضعف و کاستی ها

با یادداشت کردن نقاط ضعف و کاستی ها شما یک عادت فکری کسب می کنید که لازمه موفقیت نهایی شماست. البته توجه داشته باشید که در چند روز اول شاید ایده ای بدست نیاورید ولی به این طریق، بنای تفکر لازم برای کسب و کار را پایه ریزی می کنید. وقتی این روش جا بیفتد، مثل نابینایی خواهید بود که ناگهان بینایی خود را بدست می آورد. پس از مدتی می توانید دفترچه یادداشت را رها کنید زیرا ذهن شما دیگر باز شده است و در پی موقعیتها خواهد شتافت. تحلیل نقادانه روشها و نیازهای دیگران به طرز بی سابقه ای به کمک شما خواهد آمد.

توجه داشته باشید نیازهای شما نیازهای دیگران نیز هست. مردم خیلی بیش از آنچه متفاوت به نظر می رسند به هم شبیه اند. یاس ها و امیدهای شما همان یاس ها و امیدهایی است که همسایه شما دارد. در این روش آنچه شما به دنبالش هستید در اصطلاح اهل تجارت “شکاف بازار” گفته می شود. بدین معنا که یک کسب و کار می تواند نتیجه کشف راهی جدید، بهتر یا ناشناخته برای انجام یک کار باشد. یعنی شکاف یا رخنه ای که در روش های فعلی وجود دارد پر شود. در حقیقت آنچه به دنبالش هستید مشکلی را حل می کند یا نیازی را برطرف می سازد.

بیشتر بخوانید:  سلسله مراتب نیازهای مازلو : مفهوم، کاربردها، اهمیت
ایده پردازی ؛ مبنایی برای ایجاد یک کسب و کارعلاوه بر آنچه بیان شد انجام بررسی و مطالعات در زمینه های زیر می تواند به یافتن و پیش بینی نیازهای موجود و جدید کمک کند:
 • مطالعه صنایع موجود
 • بررسی محصولات صنایع موجود
 • تحلیل روندهای جمعیتی و داده های مربوط به مهاجرت و …
 • مطالعات برنامه توسعه کشور
 • بررسی روندهای اقتصادی
 • بررسی تغییرات اجتماعی
 • بررسی قوانین و مصوبات جدید
 • غربال کردن ایده ها

غربال کردن ایده ها

در این مرحله، فهرست طولانی ایده های بدست آمده در مرحله قبل، تحت بررسی های غربال کردن مقدماتی قرار می گیرند. به دلیل صرف وقت زیاد و هزینه بر بودن مطالعات امکان سنجی، حذف ایده های غیرعملی در این مرحله تاثیر بسزایی در جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه در مراحل بعد خواهد گذاشت. در مرحله ایجاد ایده به دلیل اهمیت در نظر گرفتن کلیه حالات ممکن، تکیه بر کمیت ایده ها بود. در صورتی که از این مرحله به بعد اتکا بر کیفیت آنها می باشد.

مزیت ایجاد و حذف ایده ها، اطمینان حاصل کردن از در نظر گرفتن کلیه زوایا و حالات ممکن و انتخاب بهترین ایده ها می باشد.

اساس ارزیابی ها برای غربال کردن اولیه، برآورد و تخمین می باشد و نیازی به مطالعات عمیق و دقیق نیست. ابتدا با استفاده از چک لیستی که شامل تعدادی سوالات مرتبط با موضوع ایده ها می باشد کلیه ایده ها مورد بررسی قرار می گیرد. شیوه طراحی سوال های چک لیست به گونه ای است که امکان پذیری ابتدایی را از نظر مواد مورد نیاز و به طور کلی عوامل تولید، توان سرمایه گذاری، مقررات دولتی، محدودیت بازار و سیاست های ملی مدنظر قرار می دهد و هر یک از ایده هایی که حتی از نظر یکی از سوالات پاسخگو نباشد از غربال رد شده از گردونه ایده ها در این مرحله خارج می شود.

پس از غربال اولیه، ایده های باقی مانده که به نوعی توانسته اند این مرحله را طی کنند اولویت بندی می شوند. برای اولویت بندی ایده های باقی مانده، متناسب با ایده ها، از جنبه بازار، هزینه تولید، ریسک پذیری، امتیازدهی صورت می پذیرد و به هر ایده متناسب با وزن در نظر گرفته شده امتیاز داده می شود. در پایان با جمع بندی امتیازات هر ایده، ایده های برتر مشخص می شود.

با گوشی اسکن کنید
"یک ستاره""دو ستاره""سه ستاره""چهار ستاره""پنج ستاره!"

اولین امتیاز را شما بدهید
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz