افزایش بهره وری سازمان با استفاده از انگیزش کارکنان - بهینگی

افزایش بهره وری سازمان با استفاده از انگیزش کارکنان

اشتراک گذاری :
انگیزش کارکنان : کلید ارتقای بهره وری منابع انسانی

 اهمیت توجه به انگیزش کارکنان

امروزه مدیریت منابع انسانی یکی از مهمترین اجزای بدنه مدیریت در سازمانهاست کـه در این بین، دلایل توجه پژوهـشگران و مـدیران منـابع انـسانی بـه موضـوع انگیـزش را میتوان مسائل زیر دانست:

الف) ضرورت شناخت رفتار یک سازمان، که برای رسیدن به این هدف ناگزیر به شناخت و مطالعه رفتار و چگونگی شکل گیری آن هستیم و انگیزه ها در واقع چرایی رفتار هستند که موجب آغاز و ادامه فعالیت میشوند.

ب) تأثیرپذیری و تأثیرگذاری گسترده انگیزش کارکنان بر دیگر اجزای سازمان.

ج) محدودیتهای روزافزون در درون و بیرون سازمان، اثربخشی سـازمان را تـا انـدازه ای به توانایی مدیریت در انگیزش کارکنان جهت همسوسازی اهداف شخصی با اهداف سازمانی وابسته می کند.

د) توانایی سازمان در فراهم کردن کارکنانی توانا، با انگیزه و علاقه مند به استفاده از تکنولوژی جاری و آینده شرکت جهت دستیابی به اهداف سازمانی.

تعریف انگیزش

از انگیزش تعاریف گوناگونی شده که این تعاریف سه وجه مشترک دارنـد: الـف)  نیروبخشی به رفتار، ب) جهتدهی و هدایت رفتار، ج) تقویت و نگهداری رفتار.

این سـه جزء تشکیل دهنده انگیزش، در تمام نظریه ها و پژوهشها، بارها تکرار میشوند.

انگیزش

فرآیند انگیزش به دلیل شرایط خاص خود، فرایندی کاملا پیچیده است. تعـدادی از این پیچیدگیها عبارت اند از:

الف) انگیزه ها در واقع قابل فهم اند، اما دیده نمی شوند. بنابراین، هنگامی که می بینیم افراد کار زیادی انجام می دهند، به راستی نمی دانیم هدف شخص، لذت از کار است یا دریافت مزد بیشتر؟

پنج دلیل برای عدم درک رفتار ظاهری انگیزه ها میتوان نام برد.

۱) هر کار یا بخش ساده ای از کار می تواند بیانگر چند انگیزه باشد. ۲) انگیزه ها ممکن است در شکل یا چهره دیگری ظاهر شوند. ۳) چندین انگیزه ممکن است با کارها و بخش های همانند ظاهر شوند. ۴) عوامل متغیر شخصی و فرهنگی به طور قابل توجهی برخی انگیزه ها را تعدیل می کنند.  ۵) انگیزه های همانند ممکن است با رفتارهای متفاوت بیان شود.

ب) انگیزه ها به دلیل نیازها و آرزوها و انتظارات متغیر اشخاص در زمانهای متفاوت، پویا و گاهی در تضاد هستند.

ج) تفاوت های چشمگیر میان افراد درباره انتخاب و اولویت بندی انگیزه ها، از دیگر پیچیدگی هاست.

د) تاثیری که دستیابی به هدف بر انگیزه ها و رفتار می گذارد.

تئوری های انگیزشی

تئوریهای انگیزشی تقسیم بندی های مختلفی دارند. به طـور مثـال، در نگـرش و شیوه روانشناختی، انگیزش به نظریه های غریزی انگیزش، که رفتار را به عنوان آنچـه در گذشـته روی داده مـی نگرنـد و نظریـات شـناختی کـه انگیـزش را از دیـدگاه نـوعی لذتجویی آینده می نگرند، تقسیم میشوند. در تقـسیم نظری انگیزش، تئوریها در قالب تئـوریهـای تقویـت یـادگیری، محتـوایی و فرآینـدی تقسیم می شوند. به رغـم ایـن واقعیـت کـه سـازمانهـای بـزرگ و پیچیده صدها سال وجود داشته است، اما توجه مدیریتی به نقش انگیزش در کار، پدیده بسیار تازه ای است.

انگیزشانگیزش پیش از انقلاب صنعتی و پس از آن

پیش از انقلاب صنعتی، عمدتا انگیزش به شکل ترس از جریمه های مادی، تنبیه بدنی، مالی و اجتماعی جریان داشت. پس از انقلاب صنعتی، روش های سنتی رفتار و روابط میان کارگران و سرپرستان، جای خود را به روابط خشک و بسیار دقیق کارمندان و شرکت سپرد و بدین صورت انقلاب صنعتی نه تنها تحولی در تولید ایجاد کرد بلکه از جهتی دگرگونی اجتماعی و اقتصادی نیز پدید آورد. این دگرگونی ها نیاز به تعریف نسبتا دقیقی از فلسفه مدیریت داشت. نتیجه پایانی چنین شیوه های مدیریتی، چیزی بود که آن را در اصطلاح “الگوی سنتی انگیزش” نام نهادند.

در نظریه های سنتی انگیزش، یافتن افراد مناسب برای کار و سپس آموزش دادن آنان با روش های سودمند برای کارایی بهتر، از وظایف مدیریت است. مسئولیت بعدی مدیریت  در نظریه سنتی، برقراری یک نظام پرداخت متناسب همراه با انگیزش است. بدین صورت جنبه نظری مدیریت علمی به عنوان حلقه پیوند مدیریت با  کارگران برای سودرسانی به هر دوی آنها معرفی شده است. هرگاه مشکلاتی در تولید آشکار شود، نخست میتوان آنها را با تغییر روش های فنی کار و سپس با تنظیم برنامه های انگیزشی حقوق و دستمزد حل کرد.

استراتژی های انگیزشی

در سال های پایانی ۱۹۲۰، کوشش هایی برای بهبود الگوی سنتی آغاز شد. نخستین کاربه وسیله “میو” و ” روتلیس برگر و دیکسون” به انجام رسید و مکتب روابط انسانی مدیریت را پدید آورد. این تحول در اندیشه مدیریت چنین خلاصه می شود: کوتاهی در رفتار با کارگران همانند اخلاق انسانی سبب پایین آمدن روحیه، ضعف مهارت ها در پیشه وری، نبودن مسئولیت پاسخگویی و اغتشاش و آشفتگی می شود.

استراتژی های انگیزشی پدید آمده از چنین فرضیه هایی، مدیریت را موظف می کرد که کاری کند تا کارکنان، خود را مهم بدانند و همچنین سازمان ها را موظف می کرد تا راه های عمودی پیوند با کارمندان را بگشایند،  به گونه ای که آنان درباره سازمان آگاهی های لازم را به دست آورند و فرصت بیشتری برای ابراز نظرات خود به مدیریت داشته باشند.

انگیزش

در هر صورت، با توجه به نقش انگیزش کارکنان در افزایش بهره وری منابع انسانی، بررسی و مطالعه منظم و سیستماتیک عوامل موثر بر انگیزه خدمتی کارکنان جهت برنامه ریزی در راستای حفظ و ارتقاء انگیزه خدمتی کارکنان، ضروری به نظر می رسد.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz