انواع و سطوح نوآوری و موانع پیش روی آن - بهینگی

انواع و سطوح نوآوری و موانع پیش روی آن

121
0
اشتراک گذاری :
انواع و سطوح نوآوری و موانع پیش روی آن

نوآوری از آن دسته واژه هایی است که تعاریف و تفاسیر متعدد و متفاوتی برای آن ارائه شده است. علت آن هم این است که اولا نوآوری دارای مفهومی چند بعدی با ابعاد فنی، اقتصادی، جامعه شناسی و روان شناختی است و ثانیا مترادف های مختلفی برای آن مثل: اکتشاف، اختراع، خلاقیت و … وجود دارد. در دنیای رقابتی امروز، نوآوری برای بقای موفقیت شرکت ها حیاتی است. افراد خلاق و نوآور که منبع تولید نوآوری هستند، برای شرکت ها مثل شاهرگ حیاتی هستند که در صورت قطع شدن آن محکوم به زوال و نابودی هستند.

نوآوری از اعمال کلیدی در فرایند کارآفرینی به شمار می رود. اکثر پژوهشگران و مولفان در زمینه کارآفرینی با عقیده دراکر درخصوص مفهوم نوآوری اتفاق نظر دارند:

نوآوری عمل مختص کارآفرینی است. ابزاری است که توسط آن کارآفرین، منابع ثروت زای جدید ایجاد می کند یا منابع موجود را غنا می بخشد تا پتانسیل آنها برای تولید ثروت فزونی پذیرد.

بیشتر بخوانید:  پیتر دراکر (Peter Drucker) پدر علم مدیریت نوین

مفهوم نوآوری

مفهوم نوآوری از دیدگاه مدیریت، فرآیندی است که از تصور شروع و به انتشار تجاری محصول یا خدمت جدید ختم می شود. نمودار زیر بیانگر مراحل مختلف این فرآیند است.

انواع و سطوح نوآوری و موانع پیش روی آن

همانطور که در نمودار مشخص است خلاقیت، جزئی از نوآوری است. در این فرآیند ابتدا فرد اجازه می دهد تصورش به آسمان ها صعود کند، سپس آن را به زمین می آورد و مهندسی می کند (مهندسی ایده) تا تبدیل به ایده (تصورات مهار شده) گردد، سپس ایده ها را از طریق مدیریت ایده به ایده های عملی مفید و مناسب تبدیل می کند (خلاقیت)، به دنبال آن ایده ها را به کالا و خدمات تبدیل می نماید (نوآوری) و در نهایت با انتشار و تجاربی کردن کالا و خدمات تولیدشده، فرآیند نوآوری پایان می پذیرد.

انواع و سطوح نوآوری و موانع پیش روی آندر نگاهی ساده تر فرایند یا مراحل نوآوری را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:

 1. تشخیص نیازها

نیاز به تغییر زمانی بوجود می آید که افراد از عملکرد موجود ناراضی باشند. به عبارتی دیگر مشکلی را بین عملکرد واقعی و عملکرد مطلوب حس نمایند.

 1. شکل دادن ایده های نو

ایده نو می تواند در قالب یک مدل، مفهوم یا برنامه ارائه شود. ایده نو می تواند محصول جدید یا فناوری جدید و یا تکنیک جدید برای اداره کارکنان باشد.

 1. ارائه طرح

ارائه طرح بصورت کتبی همراه با مستنداتی برای تایید آن. ایده نو باید کاملا مشخص و عملیاتی مطرح شود و از طرفی چگونگی حل مشکل یا مشکلات فعلی و توسعه عملکرد را نیز مشخص سازد.

 1. تصمیم گیری برای قبول تغییر (نوآوری)

تصمیم گیری برای تغییرات،نیاز به تایید رسمی مدیر یا مدیران دارد.

 1. تخصیص منابع و اجرا

برای اینکه تغییری به اجرا درآید، طبیعتا منابع و نیروی متخصص باید اختصاص داده شود.

بیشتر بخوانید:  اهمیت نوآوری تکنولوژیک در جامعه و اقتصاد کشور

انواع نوآوری

چهار نوع نوآوری وجود دارد که از محصولات یا خدمات کاملا جدید تا اصلاحاتی بر محصولات یا خدمات موجود را در بر می گیرند. این چهار نوع به ترتیب اصالت عبارتند از:

 • اختراع: ایجاد یک محصول، سرویس یا فرآیندی که غالبا جدید است و امتحان نشده است. چنین مفاهیمی معمولا «تحول برانگیز» است.
 • بسط: توسعه و بسط یک محصول/خدمت یا فرایندی که از قبل موجود است. چنین مفاهیمی از یک ایده فعلی، استفاده متفاوت به عمل می آورند.
 • همانندسازی: دوباره سازی یک محصول، خدمت یا فرایندی که از قبل موجود است ولی عمل همانندسازی صرفا کپی کردن نیست بلکه کارآفرین، خود نیز نکات خلاقانه ای برای بهبود بخشیدن به مفهوم مورد نظرمی افزاید.
 • سنتز: ترکیب مفاهیم و عوامل موجود در یک فرمول بندی جدید. این شامل در نظر گرفتن چند ایده ابداع شده از قبل و سپس یافتن راهی است که به همراه یکدیگر کاربردی جدید را تشکیل دهند.

انواع و سطوح نوآوری و موانع پیش روی آن

هر چه از سنتز به سمت اختراع حرکت کنیم درجه نوآوری انجام شده بالاتر است.

سطوح نوآوری

انواع و سطوح نوآوری و موانع پیش روی آنآلتشولر با مطالعه هزاران سند اختراع در زمینه های متنوع و مهم مهندسی آنها را دسته بندی نموده و نوآوری ها را به پنج سطح تقسیم کرده است.

 1. راه حل های معمولی ۳۲%
 2. نوآوری های کوچک در یک موضوع ۴۵%
 3. نوآوری های بزرگ در یک تکنولوژی ۱۸%
 4. نوآوری های خارج از محدوده تکنولوژی ۴%
 5. اکتشاف ۱%
بیشتر بخوانید:  زندگی نامه آلتشولر پدر علم TRIZ

سطح یک

ایجاد بهبودی در یک سیستم فنی. این کار نیازمند به کارگیری دانش موجود در حیطه مربوط به آن سیستم است. در حقیقت نوآوری سطح یک، اصلاح یا تقویت یکی از ویژگی های سیستم است. ازجمله مثالهای سطح یک نوآوری میتوان به مسایلی چون افزایش فاصله بین دو تیغه ی خودروی برف روب برای پایداری بیشتر آن اشاره کرد. این راه حل ها نشان دهنده کار تخصصی بوده و در آنها هیچ تناقضی تعریف یا حل نشده است.

سطح دو

اختراعی که نتیجه رفع یک تضاد تکنیکی است. این کار نیازمند مطلع بودن از دانش در زمینه های متفاوت از صنعت مربوط به آن سیستم است. ازجمله مثالهای مطرح در این نوآوری میتوان به فرمانهای قابل تنظیم در اتومبیل که برای آسایش راننده طراحی شده اند، اشاره کرد.

سطح سه

اختراعی که نتیجه برطرف کردن یک تضاد فیزیکی است. این امر منوط به آشنایی یا علوم موجود در دیگر صنایع (علاوه بر صنعت مرتبط با خود سیستم) است. در این سطح تناقض موجود در سیستم فعلی با معرفی چند عنصر کاملا جدید حل می شود. به عنوان مثال میتوان از تعویض سیستم استاندارد انتقال قدرت اتومبیل با سیستم خودکار نام برد. چنین راه حلی در صنعت مورد نظر، جهت ایجاد می کند. در حقیقت این نوآوری از جایی خارج از محدوده ایده ها و قواعد پذیرفته شده در یک صنعت خاص، کشف می شود.

سطح چهار

در این سطح یک فناوری جدید ایجاد می شود که در بردارنده راه حل اساسی است. این امر نیازمند دانش موجود در دیگر علوم و عرصه هاست. در سطح چهارم نیز بهبودی براساس یک سیستم فنی است، ولی بدون رفع مساله تکنیکی موجود. در عوض در این سطح، مساله از طریق جایگزینی فناوری کنونی با یک فناوری جدید (حتی از نسلی دیگر) حل می شود.

سطح پنج

کشف یک پدیده نو. در این سطح پدیده ای جدید کشف می گردد و در نتیجه آن، فناوری موجود به سطوح بالاتر ارتقا داده می شود. این سطح به خارج از محدوده دانش زمان خود تعلق دارد. به عنوان مثال اختراع ترانزیستور و لیزر مربوط به این سطح است.

آلتشولر از این پژوهش چنین نتیجه گرفت که بسیاری از این اختراع ها (۷۷%) تنها از نوع دو سطح یک و دو هستند. به کارگیری اصول نوآوری نظام یافته می تواند به مخترعین کمک کند تا با توجه به وضعیت کنونی خود به اختراعاتی در سطوح ۳ و ۴ بپردازند.

انواع و سطوح نوآوری و موانع پیش روی آنموانع نوآوری

موانع بسیاری وجود دارد که سبب می شود فرایند نوآوری با مشکلات جدی مواجه شود. از موارد زیر میتوان به عنوان موانع نوآوری نام برد:

 • عدم تشویق و حمایت از پیشتازان و حامیان نوآوری
 • نپذیرفتن ریسک، شکست و اشتباه های کارکنان به عنوان مساله ای اجتناب ناپذیر در فرایند نوآوری
 • نپذیرفتن، تشویق نکردن و تامین مالی نکردن پیشنهادهای جدید
 • دسترسی نداشتن به منابع، امکانات و تجهیزات
 • نداشتن آزادی عمل برای پیگیری و آزمایش ایده های نو
 • دست به دست گرداندن پیشنهادها و ایده های نو برای اخذ تایید
 • عدم اطمینان از سرقت ایده ها
 • عدم آگاهی از معیارهای ارزیابی ایده های نو
 • ناآگاهی کارکنان نسبت به توقع و انتظار مدیریت از خلاقیت تک تک افراد
 • دسترسی نداشتن به اطلاعات موثق، شفاف، مرتبط و به موقع
 • ساختار مکانیکی
 • افق زمانی کوتاه مدت برای سودآوری
 • فقدان سیستم پاداش و پیشنهادهای اثربخش و سریع
 • تعارض، تنش و نارضایتی کارکنان
 • ارتباط نداشتن و همکاری نکردن واحد تحقیق و توسعه با مشتری و تحقیقات بازار
 • مبارزات و سیاست بازی های سازمانی
 • فقدان دورنمایی مشترک نسبت به نوآوری
 • وجود قلمرو حکومتی بین افراد. به این معنی که هر یک از افراد و گروه ها، حیطه کاری خود را به منزله قلمرو و امپراطوری شخصی خود تلقی نماید و مانع پیگیری و اجرای ایده های نو سایرین گردد.
با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz