چگونگی افزایش خلاقیت کودکان از طریق بازی! - بهینگی

چگونگی افزایش خلاقیت کودکان از طریق بازی!

اشتراک گذاری :
چگونگی افزایش خلاقیت کودکان از طریق بازی!

بازی مهمترین فعالیت برای کودکان پیش دبستانی است که بر رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان تاثیر دارد. بازیهای خلاّق فرصت مناسبی برای رشد خلاقیت در کودکان هستند. از این رو در ادامه مطلب به تفسیر تاثیر بازی بر رشد خلاقیت کودکان می پردازیم.

بازی و فواید آن برای کودکان

سالهای پیش دبستانی( ۴ الی ۶ سالگی) سالهای شکل گیری شخصیت است که با حساسیت بالای کودکان نسبت به محیط مشخص می شود. یکی از مؤثرترین ابزارهای آموزش در این مقطع سنی، بازی است.

شش سال اولیه زندگی کودک سالهای حساس هستند زیرا میزان رشد در این سالها نسبت به مراحل دیگر رشد، سرعت بسیار بیشتری دارد. پرورش کامل استعدادهای کودک به ویژه در این سالها نیاز به محیطی محرک و برانگیزنده دارد. بازی موجب ارتباط کودک با محیط بیرون می شود و دنیای اجتماعی او را گسترش داده و موجب شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت می شود.علاوه بر این همکاری، همیاری و مشارکت کودک توسعه می یابد.

چگونگی افزایش خلاقیت کودکان از طریق بازی!مونته سوری بازی را مدرسه بزرگی می داند که کودک در آن پرورش می یابد و نیروی بدنی، ذهنی و اجتماعی او رشد می کند و برای زندگی کردن از هر جهت آماده می شود.

بازی، فقط عامل تخلیه انرژی کودک، اتلاف وقت و یا جلوگیری از شلوغی او نیست، بلکه فایده های خیلی زیادی در سلامت روانی و رشد تفّکر، تخیل، دقّت و خلاقیت کودکان دارد.

بازی و تاثیر آن بر خلاقیت

خلاقیت و ابداع از فرآیندهایی هستند که بکارگیری آنها در دوران بزرگسالی مشروط بر پرورش آنها در خردسالی است. شکل گیری بسیاری از توانمندیها، استعدادها و رشد شناختی و شخصیتی در این دوران از حساسیت خاصی برخوردار است و اگر می خواهید افرادی خلاّق، نوآور و سازنده تربیت کنید، باید از نخستین پایه های زندگی آغاز کنید.

برخی از محققان معتقدند که خلاقیت عبارت است از فرآیندهای ذهنی که منجر به راه حلها، ایده ها، ادراکات، تئوریها یا تولیداتی می گردد و منحصر به فرد می باشد.

تورنس بیش از پنجاه سال به عنوان یکی از پیشگامان پژوهش درمورد خلاقیت و تفّکر خلاّق بوده است. به عقیده تورنس همه افراد استعداد و خلاقیت دارند و این خلاقیت به روشهای مختلفی می تواند افزایش یابد یا سرکوب شود. تورنس خلاقیت را امری نامحدود می داند و ادعا می کند هر فردی می تواند به صورتی نامحدود خلاّق باشد.

چگونگی افزایش خلاقیت کودکان از طریق بازی!خلاقیت هم مانند سایر استعدادهای بشری برای رشد و شکوفایی نیاز به دو شرط اساسی دارد:
  • وجود استعداد که البته در تمامی کودکان با تفاوتهای کم و زیاد وجود دارد.
  • محیط مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد؛ در نتیجه رشد خلاقیت نیازمند محیط آموزشی و تمرین می باشد.

نتایج پژوهشهای پیرامون خلاقیت و فعالیتهای حرکتی مبین این نکته هستند که بازی و شرایط اجتماعی تسهیل کننده آن قادر است تأثیر عمیقی بر خلاقیت بگذارد. چرا که به نظر این اندیشمندان بازی یا حتی وانمود کردن به بازی خلاقیت را تسهیل می کند، زیرا بازی نه فقط به کودکان فرصت کشف ملاکهای جدید را می دهد بلکه تخیل را نیز تحریک می کند و این دو عامل به نوبه خود موجب افزایش خلاقیت می گردد.

بازی های خلاق

بازیهای خلاق، به کودک فرصت می دهد تا برای حل مسائل، از قوه تخیل و خلاقیت خود استفاده نماید، آن را رشد دهد و تقویت کند. بازی، به عنوان مهم ترین شکل فعالیت کودکان در سنین پیش از دبستان، می تواند بر رشد و شکوفایی کودک در همه زمینه های اجتماعی، عاطفی، عقلانی و بالاخص شخصی، مؤثر باشد.

تخیل و خلاقیت عمیقا در بازی ریشه دارند و روحیه بازی کردن در طول دوران زندگی ما به عنوان بخش خلاّق وجودمان باقی می ماند. بازی، انعطاف پذیری و مهارتهای حل مسئله را که برای خلاّق بودن لازم است تقویت می کند.

هنرمندان غالباً می گویند که برای کشف ترکیبات تازه و خلاّق با مواد بازی می کنند.

بین فرآیند خلاّق و بازی ارتباط و همپوشی های بسیاری وجود دارد. بازی و خلاقیت ویژگیهای مشترکی دارند. در حقیقت بازی غالباً بخشی از فرآیند خلاّق است که شامل یک نگرش و یک فرآیند، توانایی کنارآمدن با عدم اطمینان، توانایی کاوش در مفاهیم تازه، تفّکر واگرا (یعنی توانایی نگاه کردن به یک مشکل از راه های مختلف)، عدم اجبار، فرصت انتخاب داشتن، آفرینش و بازآفرینی می شود.

ویژگی کودکان خلاق

کودکان خلاّق می توانند با توجه به موقعیت و مکان خاص بازی، شکل بازی را تغییر دهند، بازیهای جدید ابداع کنند، مقّررات خاص وضع نمایند، رهبری بازی را بدست گرفته و چه بصورت فردی و چه بصورت گروهی بازی نمایند. در مقابل کودکانی که خلاقیت کمی دارند در بازیها نقش پیرو به عهده می گیرند و خود را ملزم به رعایت مقّررات بازی می کنند. از طریق بازی میتوان نقایص فردی، اخلاقی و شخصیتی او را اصلاح کرد و فکر و اندیشه او را رشد داد.

چند نمونه بازی خلاقانه

نقاشی کشیدن

محققان پژوهشی درباره بررسی رشد خلاّق و تغییرات رفتاری با استفاده از نقاشی و طراحی در کودکان ۱۰تا۱۳ساله انجام دادند که نتایج این پژوهش حاکی از افزایش توانایی تمرکز و توجه و افزایش سطح پیشرفت است.

قصه خوانی

قصه خوانی موجب انعطاف پذیری کودکان می شود. منظور از انعطاف پذیری یعنی این که فرد بتواند در پاسخهایی که به یک سؤال می دهد، تغییر ایجاد کند، آنچه را که می داند به سایر زمینه ها نیز تعمیم داده و کاربرد آن را محدود به زمینه خاصی نکند. در واقع انعطاف پذیری، قدرت مانور دادن فکر را تعیین می کند.

چگونگی افزایش خلاقیت کودکان از طریق بازی!محققان به این نتیجه رسیدند که در قصه خوانی ، با توجه به ویژگیهای آموزشی که داستان دارد، که در آن معماهای گوناگونی مطرح می شود و کودکان باید برای رسیدن به هدف به جستجوی جوابهای گوناگون و متنوع برای حل مسأله دست یابند، انعطاف پذیری خلاقیت در کودکان افزایش می یابد.

بازی فکری

کودک در فرآیند انجام بازیها مطالب و موضوعات مهیجی را می آموزد، با انجام بازیهای آموزشی و فکری، ظرفیتها و تواناییهای خویش را افزایش داده و آنها را غنی می سازد. در این میان، علاوه بر تقویت هوش یکی از فرآیندهایی که به وفور تقویت می شود، خلاقیت در کودک است.

خلاقیت درکودک به دلیل رویارویی با مجهولات، مشکلات و معماهای متعدد موجود در بازی است و چون کنترل بازی را در دست دارد، سعی می کند که برای رسیدن به پاسخها و هدفها کنجکاوی به خرج دهد و راه های تازه بیافریند.

بازی های گروهی

کودکان در بازیهای گروهی و میان جمعی سعی می کنند از خود توانایی قابل تقدیری بروز دهند و نیروی خود را با نیروی کودکان همسان خود مقایسه می کنند و نتیجه آن می شود که مطمئن تر و مغرورانه تر از گذشته به خود بنگرند.

باتوجه به آموزشی که در حین بازی شکل می گیرد و همچنین تشویق مربی، رقابتی بین کودکان شکل می گیرد که موجب خلاقیت آنان در بازی می شود.

در واقع چون کودکان با انواع فعالیتها در بازی گروهی سروکار دارند و تعاملات گروهی بین آنها زیاد است روشهای نوین بیشتری را خلق می کنند.

چگونگی افزایش خلاقیت کودکان از طریق بازی!

جمع بندی

از آن جایی که تحول تفّکر واگرا و خلاقیت کودکان و نوجوانان یکی از عوامل اساسی پیشرفت و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه و به منزله نوعی سرمایه گذاری برای تأمین آینده ای بهتر برای جامعه می باشد و حل بخشی از مسائل اجتماعی- اقتصادی هر کشوری به کمک خلاقیتهای افراد آن جامعه میسر می گردد، مطالعه عوامل مؤثر در تحول مؤلفه های خلاقیت امری ضروری است.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz