دانش آموزان با کدام سبک تفکر در پیشرفت تحصیلی موفق تر هستند؟ - بهینگی

دانش آموزان با کدام سبک تفکر در پیشرفت تحصیلی موفق تر هستند؟

46
0
اشتراک گذاری :
دانش آموزان با کدام سبک تفکر در پیشرفت تحصیلی موفق تر هستند؟

بهینگی در راستای تکمیل یکی از موضوعات ویژه ی خود به بررسی تخصصی سبک تفکر پرداخته است و رابطه ی آن را با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان مورد تحلیل قرار داده است.

مقدمه ای بر پیشرفت تحصیلی

در مجموعه ی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی نکته ای قابل توجه وجود دارد؛ اینکه عوامل بسیاری به غیر از توانایی های فردی باعث پیشرفت تحصیلی می شوند و حتی تاثیرات بسزایی بر پیشرفت تحصیلی دارند. یکی از این عوامل که تاثیر گذار هستند سبک ها هستند. سبک همانطور که در مطالب پیشین گفته شده است به روشی که فرد ترجیح می دهد، توانایی های خود را در آن جهت به کار گیرد، گفته می شود.

در سبک های تفکر انسان از ترجیحاتی در برخورد با امور پیرامونی و تفکر درباره ی آن ها، بهره می برد. البته سبک های تفکر به خودی خود نه خوب هستند و نه بد بلکه تفکری است که فرد با آن راحت تر است.دانش آموزان با کدام سبک تفکر در پیشرفت تحصیلی موفق تر هستند؟

یادآوری سبک های تفکر استرنبرگ و مروری بر کارکردها

الگوی سبک های تفکر استرنبرگ شامل ۳ کارکرد، ۴ صورت یا شکل، ۲ سطح، ۲ گستره یا محدوده و ۲ گرایش است.

 • سه کارکرد مهم عبارتند از: قانون گذارانه، اجرایی و قضایی.
 • چهار شکل حکومت عبارتند از: پادشاهی، سلسله مراتبی، الیگارشی و بی قانونی.
 • دو سطح حکومت عبارتند از: کلی و جزئی.
 • دو گستره عبارتند از: داخلی و خارجی.
 • گرایش ها عبارتند از: محافظه کارانه و ترقی خواهانه.

افرادی که دارای سبک تفکر قانون گذارانه هستند پروژه ها یا تکالیف خود را بر اساس برنامه ریزی خود انجام می دهند یعنی روشی را که خود خلق می کنند مورد پسند آن هاست. به عبارت دیگر این افراد قوانین را خودشان وضع می کنند.

افراد اجرایی بیشتر علاقه مند هستند تا در مورد نحوه ی اجرای کار راهنمایی شوند اما از سوی دیگر افراد با سبک قضایی دوست دارند نقش را ارزشیابی کنند و درباره ی چیزها قضاوت کنند و مورد داوری قرار دهند.

و به همین ترتیب هر سبکی دارای ویژگی و شرایط مخصوص به خود است و همانطور که گفته شد سبک خوب و بد وجود ندارد و تنها ترجیح افراد مورد بحث می باشد.

بیشتر بخوانید:  سبک تفکر متفاوت دانش آموزان : احترام به تنوع

اهمیت ارتباط سبک تفکر و پیشرفت تحصیلی

اما ارتباط سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی اینجا مشهود می شود که افراد در زمان مطالعه ی دروس مختلف نتوانند یک سبک تفکر را به کار گیرند. در بیانی دیگر می توان به این نکته تاکید کرد که نوع دروس و رشته ای که افراد مطالعه می کنند بر سبک تفکر آن ها تاثیر می گذارد.

در دنیایی که روز به روز به سمت پیشرفت های علمی حرکت می کند شناخت و به کارگیری سبک های تفکر و عوامل مرتبط با آن در دنیای آموزشی و حرفه ای امری لازم و ضروری است. وجود تفاوت در سبک های تفکر افراد و بی توجهی به این تفاوت ها در موقعیت های مختلف و به خصوص موقعیت های آموزشی منجر به این می شود که برخی از بهترین و با ارزش ترین استعدادها و سرمایه های بالقوه، حذف یا نادیده گرفته شوند.دانش آموزان با کدام سبک تفکر در پیشرفت تحصیلی موفق تر هستند؟

فرضیه هایی که در ارتباط بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی مطرح هستند؟

از آن جا که تحقیقات و پژوهش های انجام شده در طی دوران مختلف در این حوزه بسیار کم و نامناسب بوده است، بهینگی در راستای اهمیت ویژه ای که به موضوع سبک های تفکر داده است به این ارتباط نیز پرداخته است و در این مطلب از مقاله فرهاد نظری فر و همکارانش که در سال ۱۳۸۹ ارائه شده، استفاده کرده است.

فرضیه های مورد بررسی در این تحقیق بدین شرح است:

 1. آیا نوع دروسی که دانشجویان در طول دوران دانشجویی مطالعه می کنند بر کارکرد سبک تفکر آنان تاثیر دارد یا خیر؟
 2. آیا بین کارکرد سبک های تفکر در بین دانشجویان دانشکده های فنی مهندسی با روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه ها تفاوت معناداری وجود دارد؟
 3. آیا می توان پیشرفت تحصیلی را از روی کارکرد سبک های تفکر دانشجویان دانشکده های فنی مهندسی و روان شناسی و علوم تربیتی پیش بینی کرد؟
 4. آیا بین کارکرد سبک های تفکر دختران با پسران دانشکده های فنی مهندسی و روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه ها تفاوت معناداری وجود دارد؟

جامعه ی آماری

برای بررسی انجام این پژوهش، همه دانشجویان دختر و پسر دانشکده های فنی – مهندسی و روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در دوره ی کارشناسی ارشد و دکترا مورد آزمون قرار گرفته اند. از این افراد تعداد ۱۴۶ نفر از دانشکده های فنی – مهندسی (۷۴ پسر و ۷۲ دختر) به صورت نمونه گیری تصادفی ساده و ۱۴۲ نفر از دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی (۷۲ پسر و ۷۰ دختر) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

بیشتر بخوانید:  پرسشنامه سبک های تفکر TSI

ابزار های مورد استفاده در پژوهش

همانطور که می دانید هر پژوهشی نیاز به ابزارهایی برای انجام و پیشبرد اهداف خود دارد. در این پژوهش نیز ابزارهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفت.

 1. پرسشنامه ی سبک تفکر استرنبرگ و واگنر که شامل ۲۴ سوال می شود و سطوح سبک های تفکر اجرایی، قضایی و قانون گذارانه را می سنجد.
 2. برای به دست آوردن پیشرفت تحصیلی دانشجویان از پرسشنامه ی خود گزارشی که همراه پرسشنامه ی سطوح تفکر بود، استفاده شد.

دانش آموزان با کدام سبک تفکر در پیشرفت تحصیلی موفق تر هستند؟

پژوهش چه نتایجی به همراه داشت؟

بر اساس مطالعات آماری که صورت گرفت و استفاده از داده هایی که از جامعه ی آماری به دست آمد نتایجی برای پاسخ به فرضیه های بیان شده حاصل شد.

بر طبق نتایج به دست آمده، سبک تفکر اجرایی در بین دانشجویان دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی بیشتر است اما سبک تفکر قانونگذارانه در بین دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی رایج تر می باشد. این در حالی است که در سبک تفکر قضایی تفاوت خاصی بین دو دانشکده ی مورد بررسی دیده نمی شود.

همچنین با بررسی های انجام شده در بین دانشجویان دو دانشکده یک رابطه ای بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی دیده شده است و محققین این پژوهش بر این عقیده می باشند که این رابطه به صورت مثبت و معناداری وجود دارد.

اما با ادامه ی تحقیقات و تحلیل و بررسی بهتر داده ها در بین دانشجویان دانشکده های فنی مهندسی تنها سبک تفکر اجرایی را با تاثیر مثبت و معنادار بر متغیر پیشرفت تحصیلی ارزیابی کردند در صورتی که برای دانشجویان دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی سبک تفکر قانونگذارانه را با این ویژگی یافتند.

علاوه بر این

از دیگر یافته های این پژوهش می توان به این نکته اشاره کرد که میانگین سبک تفکر اجرایی در دانشکده ی فنی و مهندسی در بین دانشجویان دختر بیشتر است اما در دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت خاصی در این سبک تفکر یافت نشده است.

اما سبک تفکر قضایی در دانشکده ی فنی و مهندسی در میان پسرها بیشتر رواج دارد اما در دانشکده دیگر تفاوتی در این زمینه وجود ندارد.

از سوی دیگر در سبک تفکر قانونگذارانه و طی بررسی های انجام شده در دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی به دست آمده است که این سبک تفکر در میان پسرها بیشتر است و در دانشگاه فنی و مهندسی تمایزی دیده نشده است.

سخن پایانی!

در پایان لازم است یک بار دیگر به این سوال بیاندیشیم؟

دانش آموزان با کدام سبک تفکر در پیشرفت تحصیلی موفق تر هستند؟

استرنبرگ یکی بزرگترین محققان در زمینه ی سبک های تفکر در نظریه ی خود می گوید:

سبک های تفکر در محیط های مختلف و همچنین با توجه به نوع دروس متفاوت است.

با توجه به این تحقیق و نتایجی که از آن حاصل شد، بار دیگر جمله ی بالا از استرنبرگ تایید و تاکید می شود. پس برای آنکه در تحصیل خود موفق باشید؛

 • به محیطی که در آن مطالعه می کنید.
 • به نوع درسی که مطالعه می کنید.
 • و بیشتر از همه به روشی که خودتان با آن راحت تر هستید توجه کنید.
با گوشی اسکن کنید
"یک ستاره""دو ستاره""سه ستاره""چهار ستاره""پنج ستاره!"

اولین امتیاز را شما بدهید
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz